لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۲۲

فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران در آستانه روز خبرنگار، دستگاه قضايی ايران را محکوم کرد


(rm) صدا | [ 5:12 mins ]
فردا، در ايران روز خبرنگار است. در آستانه اين روز، فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران با انتشار اطلاعيه اي مقامات ايراني را به خاطر توقيف روزنامه هاي جمهوريت و وقايع اتفاقيه و نيز ماهنامه آفتاب محکوم کرده است. اين سازمان همچنين از مقامات قضايي جمهوري اسلامي به خاطر به سخره گرفتن عدالت در پرونده زهرا کاظمي عکاس ايراني کانادايي انتقاد کرده است. آيدان وايت، دبير کل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ما اعتراض کرده ايم زيرا معتقديم که روزنامه هاي توقيف شده قرباني تلاشهاي مغرضانه مقامات ايراني شده اند و در مورد چگونگي برگزاري دادگاه پرونده زهرا کاظمي عکاس خبرنگار که در شرايط وحشتناکي در ايران کشته شد و فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران و نيز بسياري از ناظران بين المللي بر اين باورند که خانم کاظمي توسط فردي که به قوه قضاييه بسيار نزديک است کشته شد و ما بر اين باوريم که دادگاه به سخره گرفتن عدالت و پرده پوشي حقيقت پرداخته. گلناز اسفندياري (راديو فردا): فردا روز جهاني خبرنگار است. در آستانه اين روز، فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران با انتشار اطلاعيه اي مقامات ايراني را به خاطر توقيف روزنامه هاي جمهوريت و وقايع اتفاقيه و نيز ماهنامه آفتاب محکوم کرده است. اين سازمان همچنين از مقامات قضايي جمهوري اسلامي به خاطر به سخره گرفتن عدالت در پرونده زهرا کاظمي عکاس ايراني - کانادايي انتقاد کرده است. فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران، حدود 500 هزار عضو در يکصد کشور جهان دارد. آيدان وايت، دبير کل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران، در مصاحبه با گلناز اسفندياري مي گويد: اين فدراسيون از تمامي توان و نفوذ خود استفاده خواهد کرد تا جهان متوجه نبودن آزادي مطبوعات در ايران شود. گلناز استفندياري (راديو فردا): فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران نوشته است که در سه هفته گذشته در ايران سه نشريه به خاطر گزارشهاي خود درباره دادگاه پرونده قتل زهرا کاظمي، عکاس کانادايي ايراني از سوي قوه قضاييه ايران تعطيل شدند. روزنامه هاي جمهوريت و وقايع اتفاقيه توقيف موقت شدند و ماهنامه آفتاب تعطيل شد. آيدان وايت، دبير کل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران مي گويد که اين فدراسيون شديدا نسبت به تعطيلي نشريات توسط قوه قضاييه ايران معترض است. آيدان وايت: ما اعتراض کرده ايم زيرا معتقديم که روزنامه هاي توقيف شده قرباني تلاشهاي مغرضانه مقامات ايراني شده اند، زيرا اين روزنامه ها در پوشش خبري خود بسيار مستقل بوده اند. به ويژه در مورد چگونگي برگزاري دادگاه پرونده زهرا کاظمي، عکاس خبرنگار که در شرايط وحشتناکي در ايران کشته شد و فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران و نيز بسياري از ناظران بين المللي بر اين باورند که خانم کاظمي توسط فردي که به قوه قضاييه بسيار نزديک است کشته شد و ما بر اين باوريم که دادگاه به سخره گرفتن عدالت و پرده پوشي حقيقت پرداخته. گ . ا : فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران اعلام کرده است که علی رغم تلاشهاي قاضي مرتضوي، دادستان تهران براي ساکت کردن مطبوعات از جمله دستگيري شماري از روزنامه نگاران و توقيف بيش از 120 نشريه طرفدار اصلاحات در چهار سال گذشته روزنامه نگاران در سراسر جهان به حمايت خود براي دگرگوني واقعي در ايران ادامه مي دهند. از آيدان وايت دبير کل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران پرسيدم اين حمايت چگونه خواهد بود. وي در پاسخ گفت: آيدان وايت: يکي از کارهايي که انجام خواهيم داد اين است که به طور مداوم افکار بين المللي را معطوف مشکلاتي خواهيم کرد که در ايران براي روزنامه نگاران و براي مطبوعات وجود دارد. در هر سطحي که بتوانيم، در سطح سازمان ملل، اتحاديه اروپا و در سطح تمامي سازمانهاي بين المللي. مهمترين مساله براي ما اين است که جهانيان بفهمند، در حال حاضر آزادي واقعي مطبوعات در ايران وجود ندارد. روزنامه نگاري مستقل در ايران وجود ندارد و نبايد به ايران اجازه داده شود بدون پرداختن هزينه، به حملات شديد خود عليه آزادي بيان ادامه دهد. به اين ترتيب ما از تمام مکانيسم هاي خود و نفوذ خود استفاده خواهيم کرد تا توجه جامعه بين المللي را به اين بحران در ايران جلب کنيم. گ . ا : برخي از روزنامه نگاران ايراني اعلام کردند که روز شنبه به مناسبت فرا رسيدن روز خبرنگار، در اعتراض به محدوديتهاي شغلي و نقض حقوق طبيعي خود، ضمن تحصن دست به اعتصاب غذ ا خواهند زد. اين روزنامه نگاران اعلام کردند که در هفدهم مردادماه در انجمن صنفي روزنامه نگاران گرد هم مي آيند و با تحصن و اعتصاب غذاي 24 ساعته در سوگ مطبوعات مي نشينند. دبير کل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران مي گويد اين تصميم، سرخوردگي شديد روزنامه نگاران در ايران را نشان مي دهد. آيدان وايت: من مي توانم اين نکته را درک کنم که روزنامه نگاران در ايران آنقدر و به تلخي سرخورده شده اند که آماده اند دست به اقدامات شديدي بزنند. شخصا بر اين باورم که اين اعتصاب غذا راه درستي براي مقابله با اين بحران نيست. فکر مي کنم تمام روزنامه نگاران بايد با همکاري يکديگر، همدلي و حمايت خود را نشان دهند. فکر مي کنم اعتصاب غذا نشان مي دهد که روزنامه نگاران ايران، شديدا نگرانند و واقعا از جامعه بين المللي مي خواهند که به بحران فعلي پايان دهند و ما اين کار را خواهيم کرد. گ . ا : آقاي وايت در ادامه با اشاره به اينکه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران يکي از اعضاي فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران است گفت که اين فدراسيون مستقيما از روزنامه نگاران در ايران حمايت خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG