لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۵۰

نشت مواد رادیو آکتیو در یک نیروگاه هسته ای ژاپن در اثر سهل انگاری برای بار دوم از سال 1991 از دید یک کارشناس


(rm) صدا | [ 4:07 mins ]
روز دوشنبه بار ديگر در نيروگاه هسته اي نيهاما در ژاپن حادثه به وجود آمد. گفته مي شود يکي از لوله هاي که در آن بخار با فشار عبور مي کرد، در اتاق توربين اين نيروگاه نشت کرده و منفجر شده است و 4 نفر در اثر اين حادثه کشته شده اند. دکتر نجم الدين مشکاتي کارشناس ايمني طرحهاي بزرگ از جمله صنايع هسته اي که از اين نيروگاه هم بازديد کرده، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: اين نشان مي دهد که اين حوادث در نيروگاههاي اتمي امکان وقوعشان هست و متاسفانه ژاپن در چند سال اخير زياد مسائل به ايمني در نيروگاههاي اتمي اش توجه نکرده. حادثه نيروگاه نيهاما ناشي از سهل انگاري و فراموشکاري است که از حادثه سال 1991 به اندازه کافي درس عبرت نگرفتند و اگر هم گرفتند متاسفانه به بوته فراموشي سپرده شده است. فاطمه امان (راديو فردا): روز دوشنبه بار ديگر در نيروگاه هسته اي نيهاما در ژاپن حادثه به وجود آمد. گفته مي شود يکي از لوله هاي که در آن بخار با فشار عبور مي کرد، در اتاق توربين اين نيروگاه نشت کرده و منفجر شده است و 4 نفر در اثر اين حادثه کشته شده اند. دکتر نجم الدين مشکاتي کارشناس ايمني طرحهاي بزرگ از جمله صنايع هسته اي که از اين نيروگاه هم بازديد کرده، در مورد اين حادثه که آن را بزرگترين حادثه هسته اي ژاپن از سال 1991 مي نامد، مي گويد و درسهايي که بايد از هر گونه حادثه هسته اي گرفت. دکتر نجم الدين مشکاتي: اين نيروگاه يکي از نيروگاههاي اتمي متعلق به شرکت برق کانسي الکتريک پاوراست. که شرکت برق خيلي بزرگ است و چندين نيروگاه اتمي دارد. اين حدود نزديک به بيست و خرده اي سالش است اين نيروگاه و باز هم جالب است شايد برايتان بدانيد که يکي از بزرگترين حوادث اتمي ژاپن در فوريه سال 1991 اگر خاطرم باشد در همين نيروگاه اتفاق افتاده بود. يعني اين نيروگاه متاسفانه اسمش با حوادث اتمي در ژاپن عجين شده. نکته مهم ديگر در مورد اين نيروگاه اين است که بعد از آن حادثه 1991 در ژاپن اين کانسي الکتريک بر آن شد که مسائل ايمني را در نيروگاههاي اتمي رعايت بکند و يک موسسه اي را درست کردند به اسم Institute of Nuclear Safety Operation که منهم اتفاقا دعوت اين انستيتو بودم پنج شش سال پيش که رفتم ژاپن. آنچه که مسلم است اينها مي گويند تا اين لحظه مواد راديو اکتيو نشت نکرده و اين فقط يک انفجار در يک لوله تحت فشار بخار بوده ولي حالا شايد در آينده آنهم به تدريج راجع بهش صحبت بشود. مساله مهم اين است که اين حادثه در نيروگاه نيهاما بايد به صورت يک زنگ خطر يا شيپور بيدار باش باشد براي مسائل ايمني نيروگاه اتمي و صنايع اتمي را بايد با دقت بهش برخورد کرد. اين نيروگاه با اين که بعد از آن حادثه سال 91 آنجا يک موزه حادثه سال 91 درست کردند در آن نيروگاه، بهش توجه شده ولي همان طور که مي دانيم اين حادثه امروز پيش آمده و اغلب اين حوادث اتمي اول خيلي دستکم اعلام مي شود و بعدا به تدريج خيلي بيشتر راجع بهش صحبت مي شود. براي همين من انتظار داريم يکي دو روز آينده خيلي بيشتر راجع به اين حادثه اطلاع پيدا کنيم و شايد قضاوتهاي خيلي دقيق تري بشود راجع به آن کرد. ف.ا: پس مي گوييد اين ضرورت ايمني نيروگاههاي هسته اي؛ حالا هر چه... دکتر نجم الدين مشکاتي: ببنيد اين حادثه بازهم يک زنگ خطر جديد است که به صدا درآمده در ژاپن. و اين نشان مي دهد که اين حوادث در نيروگاههاي اتمي امکان وقوعشان هست و متاسفانه ژاپن در چند سال اخير زياد مسائل به ايمني در نيروگاههاي اتمي اش توجه نکرده. ژاپن بعد از هر حادثه توجه بسياري به مسائل ايمني مي اتمي کند ولي بعد از 4 يا 5 سال فراموش مي شود و من فکر مي کنم و اين حدس من است که اين حادثه هم در نيروگاه نيهاما اتفاق افتاده ناشي از همين سهل انگاري و فراموشکاري باشد که از حادثه سال 1991 به اندازه کافي درس عبرت نگرفتند و اگر هم گرفتند متاسفانه به بوته فراموشي سپرده شده است.
XS
SM
MD
LG