لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۵۸

سفير تازه سوئيس در تهران ادامه گفتگو پيرامون حقوق بشر در ايران را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار داد


(rm) صدا | [ 2:37 mins ]
فيليپ ولتي سفير تازه سوئيس در تهران طي گفتگويي با يک روزنامه چاپ برن، از ادامه گفتگو پيرامون حقوق بشر در ايران در سرلوحه برنامه هاي خود خبر داد. وي يادآور شد مصمم است تسهيلاتي در زمينه انجام گفتگو ميان آمريکا و ايران نيز در اين زمينه فراهم سازد. سفير سوئيس ضمن اشاره به پيشرفتهايي که بر اثر مساعي اتحاديه اروپا در سمت و سوي حقوق بشر در ايران به دست آمده گفت کوششهاي اين اتحاديه سبب شد که مجازات سنگسار در ايران به حالت تعليق درآيد. سفير تازه سوئيس در تهران طي گفتگويي با يک روزنامه چاپ برن، ادامه گفتگو پيرامون حقوق بشر در ايران را در سرلوحه برنامه هاي خود قرار داد. وي يادآور شد مصمم است تسهيلاتي در زمينه انجام گفتگو ميان آمريکا و ايران نيز در اين زمينه فراهم سازد. شهرام ميريان(راديو فردا): يک هفته است که فيليپ ولتي Philippe Welti سفير سوئيس استوارنامه خود را به محمد خاتمي تسليم کرده است. وي در شرايطي ماموريت خود را در تهران آغاز کرده که ايران به خاطر برنامه اتميش زير فشار بين المللي قرار دارد و آمريکا جمهوري اسلامي را متهم کرده است که به طور پنهاني برنامه سلاحهاي اتمي خود را به پيش مي برد. از آنجا که کشور سوئيس حافظ منافع آمريکا در ايران است، وظابف سفير آن کشور در تهران از اهميت ويژه اي برخوردار است. در همين پيوند فيليپ ولپي در اولين مصاحبه خود با يک روزنامه سوئيسي گفته است: وقتي که من يک پيام سياسي چه از سوي آمريکا و چه از طرف ايران دريافت کنم، بايد آن را بدون کم و کاست و تغيير در اختيار طرف مقابل بگذارم. از اين گذشته سوئيس مسئول آن است که علائق و منافع شهروندان آمريکا در ايران را نيز حفظ کند و به اين خاطر دايره اي در سفارت سوئيس در تهران مدتهاست که گشايش يافته. خبرنگار سوئيسي سپس از فيليپ ولتي مي پرسيد: از ده ماه پيش به اين سو از طرف يک هيئت سوئيسي گفتگوهايي بر سر حقوق بشر در ايران آغاز شده. آيا اين مساله به پيشرفتهايي دست يافته است؟ و سفير سوئيس در پاسخ مي گويد به هنگام تسليم استوارنامه به محمد خاتمي توضيح داده که حقوق بشر در صدر برنامه ها و وظايفش قرار دارد و به اين خاطر اين مساله را دنبال خواهد کرد. وي سپس به پيشرفتهايي که بر اثر مساعي اتحاديه اروپا در سمت و سوي حقوق بشر در ايران به دست آمده اشاره مي کند و مي گويد: کوششهاي اين اتحاديه سبب شد که مجازات سنگسار در ايران به حالت تعليق درآيد. سفير تازه سوئيس در تهران در پايان به برنامه اتمي ايران اشاره مي کند و مي گويد: ايران بايد همچنان به اثبات رساند که تمامي تلاشهاي اتميش تنها در جهت توليد برق و مقاصد انساني است و نه ساخت سلاحهاي اتمي.
XS
SM
MD
LG