لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۰۷:۵۳

طرح انتقال آب روخانه کارون به رفسنجان، از ديد يک کارشناس و يک نماينده سابق مجلس


(rm) صدا | [ 3:46 mins ]
حبيب الله بي طرف، وزير نيروي دولت جمهوري اسلامي، در حمايت از طرح انتقال آب کارون به رفسنجان گفت که اين يکي از طرحهاي وزارت نيرو است و با سرمايه گذاري بخش غير دولتي انجام خواهد شد. وي افزود مازاد آب رودخانه يا بايد هرز برود و يا به مناطق نيازمند منتقل شود. بيژن گلشاييان، کارشناس امور، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: آب مازاد نبايد هرز برود، ولي مهم اين است که اين آب به کجا انتقال داده شود. وي مي گويد خوزستان مناطق بي آب و دشتهاي وسيعي دارد که قابل آبياري است. محمد کيانوش راد، نماينده پيشين اهواز در مجلس شوراي اسلامي نيز در گفتگو با راديوفردا دليل مخالفت با اين طرح را پيامدهاي ناگوار زيست محيطي دانست. وي مي گويد که برداشت بي رويه از رودخانه کارون، کارون را به يک لجنزار در آينده تبديل خواهد کرد. وي مي افزايد: ما در سالهاي گذشته با بحرانهاي شديد آب روبرو بوديم و طرحهاي عظميي مانند طرح توسعه نيشکر و مصرف بالاي آب در اين طرح عظيم و طرحهاي مشابهي که در استان خوزستان وجود دارد، پايين دست کارون را با مشکل آب مواجه ساخت. شيرين فاميلي (راديو فردا): حبيب الله بي طرف، وزير نيرو در حمايت از طرح انتقال آب کارون به رفسنجان مي گويد: اين يکي از طرحهاي وزارت نيرو است و با سرمايه گذاري بخش غير دولتي انجام خواهد شد و در ادامه در توضيح چگونگي استفاده از مازاد آب مورد نياز در بخشي از حوزه آبريز ايران مي افزايد: اين مازاد يا بايد هرز برود و يا به مناطق نيازمند منتقل شود که در حال حاضر دشت مرکزي کشور به خصوص برخي از مناطق استان کرمان در وضعيت بحراني قرار دارند و يکي از راههاي حل اين مشکل انتقال آب از سرشاخه هاي کارون است. پروژه انتقال آب کارون به رفسنجان، بحث وسيعي را ميان مردم خوزستان و کارشناسان آب دامن زده است. بيژن گلشاييان کارشناس امور آب به راديوفردا مي گويد: آب مازاد نبايد هرز برود، ولي مهم اين است که اين آب به کجا انتقال داده شود. بيژن گلشاييان (کارشناس امور آب): هرز رفتن آبهاي اضافه درست نيست، ولي اين که اين آب اضافي به کجا آدم حمل کند. آب کارون را به رفسنجان حمل کردن، يک کار بي رويه اي است در صورتيکه که فارس کنار خوزستان مناطق بي آب دارد، خود خوزستان دشتهاي وسيعي دارد که قابل آبياري است. آب کارون را در اين مسافت طولاني بردن، به نظر نمي آيد يک کار منطقي باشد. و در ضمن بايد هميشه در نظر داشت که رودخانه ها يک مقداري هرزآب بايد داشته باشند، وگرنه خود رودخانه آن شان نزولش را از دست مي دهد و بطور کلي ديگر رودخانه نيست. ش . ف : آنگونه که وزير نيرو مي گويد، تصميم وزارت نيرو درباره اين پروژه در چارچوب طرح جامع آب صورت گرفته است و به گفته آقاي بي طرف، هيچگونه محدوديتي هم براي پايين دست رودخانه کارون ايجاد نمي کند. اين در حالي است که شماري از روزنامه نگاران، استادان دانشگاه و دانشجويان اخيرا در نامه اي به رئيس جمهوري اسلامي با انتقاد از اين طرح لغو آن را خواستار شدند. مخالفان مي گويند اين طرح غير کارشناسانه است. محمد کيانوش راد، نماينده پيشين اهواز در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با راديوفردا دليل مخالفت با اين طرح را پيامدهاي ناگوار زيست محيطي دانست. محمد کيانوش راد (نماينده پيشين اهواز در مجلس شوراي اسلامي): برداشت بي رويه از رودخانه کارون، کارون را به يک لجنزار در آينده تبديل خواهد کرد. در شرايط فعلي استفاده اي که از آب کارون مي شود، با توجه به وردي آب از سرچشمه ها به دهانه اصلي که به خليج فارس وارد خواهد شد، سطح زير کشت زمينهايي که در آنجا هست، کارخانجات و آب شرب مردم، مصرف آن، مصرف بسيار بالايي است که قاعدتا جوابگو نخواهد بود. ما در سالهاي گذشته با بحرانهاي شديد آب روبرو بوديم و طرحهاي عظميي مانند طرح توسعه نيشکر و مصرف بالاي آب در اين طرح عظيم و طرحهاي مشابهي که در استان خوزستان وجود دارد، اين نگراني را به وجود آورده که هم به لحاظ وضعيت آب در پايين دست کارون با اعتراض مردم مواجه ساخته و هم اين که به لحاظ زيست محيطي و تغييراتي که در اکولوژي و اکوسيستم منطقه ايجاد خواهد کرد، باز نگرانيهاي طرفداران حفظ ميراث طبيعي را به وجود آورده و محيط زيست. ش . ف : طرح انتقال آب کارون به رفسنجان يک پروژه شش هزار ميليارد توماني است و وزارت نيرو براي انتقال سالانه 200 متر مکعب آب اين مجوز را صادر کرده است.
XS
SM
MD
LG