لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۱:۱۲

نگاهي به تاريخچه روز کارگر در آمريکا


(rm) صدا | [ 5:26 mins ]
برخلاف همه کارگران جهان که اول ماه مي،11 ارديبهشت را به عنوان روز کارگر جشن مي گيرند درآمريکا روز دوشنبه ششم سپتامبر روز کارگر است. راديوفردا نگاهي دارد به تاريخچه روز کارگر درآمريکا. علي سجادي (راديوفردا): برخلاف همه کارگران جهان که اول ماه مي،11 ارديبهشت را به عنوان روز کارگر جشن مي گيرند درآمريکا روز دوشنبه ششم سپتامبر روز کارگر است. اميرآرمين وفاطمه امان نگاهي دارند به تاريخچه روز کارگر درآمريکا. امير آرمين (راديوفردا): ساموئل گمپرز بنيانگذار و رئيس قدرتمند اتحاديه هاي کارگري آمريکا مي گفت در همه کشورها روز کارگر با ساير روزهاي تعطيل فرق دارد، چون همه روزهاي تعطيلي ديگر با دعواو کشمکش مردم با يکديگر بر سر قدرت مربوط مي شود يا باموارد موافق نبودنها، قدرتها، و شکوه و افتخارهاي يک ملت بر ملتي ديگر. اما روز کارگر به انسان اختصاص دارد، مرده يا زنده. اين روز در انحصار هيچ فرقه، کيش ، آئين نژاد يا ملت خاصي نيست. در آمريکا روز کارگر نخستين دوشنبه ماه سپتامبر است. روزي است که حاصل مبارزه اتحاديه هاي کارگري اين کشور است.و اختصاص دارد به دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي کارگران آمريکا. مردم آمريکا در اين روز به کارگران و سهمي که در قدرت، رفاه ، رونق اقتصادي و پيشبرد جامعه دارد اداي احترام مي کند. فاطمه امان (راديوفردا): بيش از 100 سال از تاريخ نخستين برگزاري روز کارگر درآمريکا مي گذرد، اما بد نيست بدانيم هنوز کسي به درستي نگفته است چه کسي پيشنهاد کرد روزي به عنوان روز کارگر تعطيل شود و جشن گرفته شود. بنا به بعضي شواهد پيتر مک گواير، دبير کل اتحاديه برادران درودگر و چوبکارو از بنيانگذاران فدراسيون کارگران آمريکائي نخستين کسي بوده که پيشنهاد جشن گرفتن روز کارگر را داده است. اين گفته را عده اي به چالش فرا خوانده و مي گويند کسي که پيشنهاد روز کارگر را داده متيو مک گواير، بوده و نه پيتر مک گواير. متيو در آن زمان کارگرماشين سازي بود و بعدها رهبر اتحاديه ماشين سازان شد و در سال 1882که دبير کل اتحاديه مرکزي کارگران در نيويورک شد، پيشنهاد داد روزي به عنوان روز کارگر جشن گرفته شود. اتحاديه اين پيشنهاد را پذيرفت و کميته اي را مامور برسي مساله و سازماندهي تظاهرات کارگري کرد. امير آرمين: سال 1882 روز سه شنبه پنج سپتامبر نخستين بار روز کارگري در نيويورک جشن گرفته شد. سال بعد نيز روز پنج سپتامبر روز کارگر جشن کارگر برگزار شد. از سال 1884 مقرر شد نخستين دوشنبه ماه سپتامبر هرسال روز کارگر جشن گرفته شود و از اتحاديه خواست مراسم روزکارگر را در همه شهرهاي آمريکا برگزار کند. پابه پاي رشد سازمانهاي کارگري درآن سالها، فکر برگزاري روز کاگر نيز اشاعه يافت. تا آنجا که در سال 1885 در همه جا و عمدتا شهرهاي صنعتي آمريکا، روز کارگر با جشن و مراسم برگزار گرديد. نخستين بخشنامه دولتي داير بر به رسميت شناخته شدن روز کارگر در سالهاي 1885 و 1886 توسط شهرداريها صادر شد، و فشار براي گذراندن قانوني دراين مورد شدت گرفت. نيويورک نخستين ايالتي بود که قانون را به کنگره ايالتي داد، اما اورگان نخستين ايالت آمريکا بود که در تاريخ 21 فوريه 1887 قانون را از تصويب کنگره ايالتي گذراند. کلرادو، ماساچوست، نيويورک و نيوجرزي ايالتهاي بعدي بودند. وقتي به پايان دهه مي رسيم، ايالتهاي کانتيکت، نبراسکا، و پنسيلوانيا هم قانون روز کارگر را از تصويب گذرانده اند. تا سال 1894 در 23 ايالت آمريکا روز کارگر قانونا تعطيل است، و جشن گرفته مي شود. در همان سال کنگره فدرال به موجب قانوني نخستين دوشنبه ماه سپتامبررا روز قانوني کارگر اعلام کرد. اما ببينيم روز کارگر چگونه برگزار مي شود. فاطمه امان: مراسم روز کارگر با تظاهرات خياباني و نمايش قدرت سازمانهاي کارگري ، جشنواره، و سرگرميها براي خانواده هاي کارگران همراه است. چهره هاي شاخص کارگري، زن و مرد، براي حاضران سخنراني مي کنند و بر اهميت اقتصادي و مدني جامعه کارگري تاکيد مي ورزند. حتي از سال 1909 فدراسيون کارگران آمريکا در کنوانسيون خود اعلام کرد يکشنبه پيش از روز کارگر نيز به روز کارگر متصل گردد و جشن گرفته شود. باگذشت سالها در برگزاري مراسم دگرگونيهائي ايجاد شده است. برگزاري راهپيمائي هاي بزرگ در مراکز صنعتي با مشکلاتي همراه است. امير آرمين: امروزه در آمريکا روز کارگر بيش از آنچه بزرگداشت مقام کارگر باشد روزتعطيلي است براي گذراندن يک تعطيلي سه روزه. حتي يک صاحب نظر پيشنهاد مي کند به جاي روز کارگر روز کسب وکار جشن گرفته شود و در کنار کارگران، چهره هاي موفق سرمايه داري از جمله بيل گيتس و دولتمردان از جمله رئيس جمهوري آمريکا درآن شرکت جويند. اين صاحبنظر مي گويد هرروز روز کارگر است، مابايد هر روزسال را روز کارگر بدانيم و نه تنها يک روز سال را.
XS
SM
MD
LG