لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۲۲

نبرد در درون اسلام: چالش های نوگرایان و بنیادگرایان در جهان اسلام، از دید هفته نامه «تایم»


(rm) صدا | [ 3:43 mins ]
«نبرد در درون اسلام» عنوانِ گزارشِ ويژه شماره تازه هفته نامه Time است در باره چالش نوگرايان و ميانه روهای جهان اسلام با محافظه کاران و بنيادگرايان. ايران، افغانستان، عراق، عربستان سعودی، پاکستان و اندونزی در اين گزارش، نمونه کشورهايی يادشده اند که عرصه جدال گرايشهای گوناگون اسلامی هستند. مهدی خلجی (رادیو فردا): به نوشته Bill Powell نويسنده اين هفته نامه با افزايش دامنه خشونت در چهارسوی جهان، اين پرسش هرچه بيشتر طرح می شود که مسلمانان همه تروريست نيستند، ولی چرا امروزه بيشتر تروريستها مسلمان اند؟ از نگاه نويسنده مجله Time رويداد يازده سپتامبر تنها نشان دهنده اوج چالش ميان اسلام و غرب نبود، بلکه نقطه عطفی برای آشکار شدنِ شکافی بنيادی در درون جهان اسلام نيز بود. اکنون اسلام موضوع اختلاف نظر ميان پدران و پسران، ميان محافظه کاران و ميانه روان، بنيادگرايان و مدرن گرايان شده است. آينده ايمانِ اسلامی و مسأله رابطه با غرب، در کانونِ اين کشمکشها قرار دارد. بیل پاول Bill Powell می نويسد برنامه مبارزه گسترده امريکا و جهان غرب با شبکه القاعده، پيامدها و نتيجه های پيش بينی نشده ای به بارآورده است. برخی پژوهشها نشان می دهد از زمان حمله 11 سپتامبر 2001 به نيويورک، شمار مسلمانانی که گرايشهای بنيادگرايانه يافته اند افزايش پيدا کرده و حتی شمار زنانی که با بنيادگرايان اسلامی ازدواج می کنند نيز بيشتر شده است. از سوی ديگر حملاتی که به هدفِ از ميان بردنِ مسلمانانِ مسلح صورت می گيرد به کشته شدنِ ده ها غيرنظامی انجاميده است. قربانيانِ غيرنظامیِ مبارزه با تروريسم که با حمله به عراق افزايش يافته اند، در چشم بسياری از مسلمانان، سراسر روند مبارزه با تروريسم را با پرسش روبرو کرده است. مجله Time از قول شماری از رهبرانِ ميانه رو اسلامی در کشورهای گوناگون می نويسد نقض حقوق بشر در نمونه هايی چون زندان ابوغريب در بغداد و ويران کردن خانه های فلسطينيان و کشته شدنِ کودکان و زنانِ فلسطينی به دست سربازان اسراييلی، کار حمايت از حقوق بشر و مسأله رابطه با غرب را برای آنها دشوار کرده است. در نتيجه شيوه کنونی مبارزه با تروريسم، از نظر بنيادگرايان، رفتارشان را موجه کرده است. نويسنده هفته نامه Time تأکيد می کند منتقدان مسلمانِ، باور دارند راهبردهای پس از يازده سپتامبر جرج بوش، برای آزادسازی سياسی، آتشی تازه در خرمن پرسشی کهنه در جهان اسلام افکنده است؛ پرسشی که همه چيز حتی روابط جنسی و نقش زن در جامعه و سياست را هم دربرمی گيرد: اسلام چگونه می تواند با آرمانهای دموکراتيک و فرهنگ غربی سازگار درآيد؟ از اين رو آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران، می گفت سياست ما عين ديانت ماست. بر اين پايه، آينده سياسیِ سه کشوری که سرنوشت آنها برای ايالات متحده حياتی است، ايران، پاکستان و عربستان سعودی، اکنون در دسترس همه است و گروه های گوناگونِ بنيادگرا و اصلاح طلب برای مهار قدرت در آنها با يکديگر مبارزه می کنند. و سرانجام گزارش ويژه مجله Time با اين پرسش بسته می شود که سه سال پس از رويداد يازده سپتامبر، چه شمار از مسلمانان از آن حمايت خواهند کرد و چه اندازه از آنها در برابر تندباد بنيادگرايی خواهند ايستاد؟
XS
SM
MD
LG