لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۳۶

واشنگتن پست: جاي بحث درباره نحوه برخورد با جمهوري اسلامي در مبارزه انتخاباتي رياست جمهوري آمريکا خالي است


(rm) صدا | [ 4:29 mins ]
واشنگتن پست نوشت جاي بحث مربوط به نحوه برخورد با جمهوري اسلامي در مبارزه انتخاباتي جاري رياست جمهوري آمريکا خالي است. ايران کانون رژيم اسلامي ستيزه جو است که آشکارا از تروريسم حمايت مي کند، مقاومت ضد آمريکايي در عراق را دامن مي زند و تا اين زمان اذعان کرده که مخفيانه به فن آوري مورد نياز در توليد جنگ افزارهاي هسته اي دست يافته است. برنده انتخابات آمريکا ممکن است در چهار سال آينده با اين پرسش روبرو شود که آيا بايد در برابر دستيابي ايران به قابليت هسته اي تن در دهد يا با اقدامي نمايان جلوي اين دستيابي را بگيرد. جاي شگفتي نيست که هيچ يک از دو نامزد، جرج بوش و جان کري، اشتياقي به گفتگو در اين باره ندارند، زيرا هيچکدام طرح قانع کننده اي براي حل اين معضل ندارند. ضعف سياسي آقاي بوش را مي توان در ناکامي وي در رسيدن به هدف عيني در سال گذشته مشاهده کرد که نتوانست پرونده هسته اي ايران و موارد نقض پيمان از سوي تهران را به شوراي امنيت بفرستد. ليلي صدر (راديو فردا): واشنگتن پست سرمقاله روز دوشنبه را به سياست دولت آمريکا و دو نامزد مقام رياست جمهوري در قبال ايران اختصاص داده و مي نويسد: جاي بحث مربوط به نحوه برخورد با ايران در مبارزه انتخاباتي جاري رياست جمهوري خالي است. امير آرمين (راديو فردا): واشنگتن پست مي نويسد: در فهرست مناظره دو نامزد رياست جمهوري آمريکا موضوع ايران به چشم نمي خورد. ايران کانون رژيم اسلامي ستيزه جو است که آشکارا از تروريسم حمايت مي کند. مقاومت ضد آمريکايي در عراق را دامن مي زند و تا اين زمان اذعان کرده که مخفيانه به فن آوري مورد نياز در توليد جنگ افزارهاي هسته اي دست يافته است. برنده انتخابات آمريکا ممکن است در چهار سال آينده با اين پرسش روبرو شود که آيا بايد در برابر دستيابي ايران به قابليت هسته اي تن در دهد يا با اقدامي نمايان جلوي اين دستيابي را بگيرد. واشنگتن پست مي افزايد با اين حال جاي شگفتي نيست که هيچ يک از دو نامزد جرج بوش و جان کري اشتياقي به گفتگو در اين باره ندارند. هيچکدام طرح قانع کننده اي براي حل اين معضل ندارند. ضعف سياسي آقاي بوش را مي توان در ناکامي وي در رسيدن به هدف عيني در سال گذشته مشاهده کرد که نتوانست پرونده هسته اي ايران و موارد نقض پيمان از سوي تهران را به شوراي امنيت بفرستد. تلاش دولت بوش در ترقيب دولتهاي بزرگ اروپايي وساير کشورهاي نگران به حمايت از اقدمهاي سازمانهاي بين المللي انرژي اتمي بار ديگر در نشست اخير هيات مديره سازمان شکست خورد، هرچند ايران به تعهدات پيشين خود در برابر سازمان و دولتهاي بريتانيا، آلمان و فرانسه عمل نکرده است. اروپاييان خواهان پيگيري هرچه بيشتر گفتگوها با ايران و گرفتن تعهدي جديد از تهران هستند. اين شکست به نوشته واشنگشتن پست تا حدي حاصل تلاش نيم بند دولت آمريکا است. طي نزديک به چهار سال سياستگذاران دولت بوش هرگز موفق نشدند يک اختلاف دروني راحل کنند که آيا بايد در برابر تهديد ايران يک راه حل سياسي را دنبال نمايند يا به بي ثبات سازي و در نهايت سرنگوني رژيم اسلامي بازگردند. دولت بوش دستخوش دو دستگي و دو دلي است. چشم انداز انقلاب دموکراتيک در ايران کمتر شده و روحانيان تندرو توانسته اند دانشجويان نارضاي را سرکوب کنند و اصلاح طلبان را از مجلس و رسانه ها کنار بزنند. اين تحول به نوبه خود احتمال اعمال فشار غرب در ايران و موفقيت چنان فشاري را کمتر کرده است. اغلب تندروهاي ايران بر خلاف اصلاح طلبان در تعامل با غرب مخالفند. اروپاييان که طي سالهاي اخير گفتگو با تهران را پيگيري کرده اند در تلاش خود فريب خورده و سرخورده شده اند، چون نتوانسته اند به معامله بزرگ با ملايان برسند. با اين همه نيم نگاه دولت بوش به گزينه تعويض رژيم ايران يکي از دلايل بي ميلي متحدان اروپايي از فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت قلمداد شده است. واشنگتن پست مي نويسد: گزينه جان کري نزديکي به سياست اروپا و معامله با ايران در کنار برقراري مناسبات با ايران است. اين راهبرد دست کم اين فايده را دارد که از نظر داخلي انسجام دارد. جان ادواردز معاون رياست جمهوري حزب دموکرات مي گويد خودداري آقاي بوش ازگفتگو با تهران موجب تداوم برنامه هسته اي ايران در چهار سال گذشته شده است، اما پيشنهاد آقاي کري به نوشته واشنگتن پست بر اين مفروض استوار است که بايد تلاش ناکام اروپا در تعامل با ايران به تلاشي موفق تبديل شود، هرچند تندورهاي ضد غرب در ايران قدرت بيشتري يافته اند و اين تعامل بايد پيش از ان انجام گيرد که ايران به همه عناصر مورد نياز در توليد بمب اتمي دست يابد. بعضي کارشناسان مي گويند دستيابي ممکن است طي يک سال آينده انجام شود و اين تلاش در معامله با تهران را مبهم تر مي نمايد. واشنگتن پست مي نويسد شايد سياست نادرست غرب و ناکامي جنبش طرفدار دموکراسي بحران در ايران را ناگزير ساخته باشد. براي پرهيز از چنان بحراني بهترين فرصت شايد در تفاوت موضع بوش و کري باشد، يعني در فهرست قرار دادن اروپا و روسيه در راهبرد اعمال فشار بر ايران و مجازات آن کشور و باز گذاشتن راه گزينه توسل به نيروي نظامي عليه ايران و در همان حال دادن تضمينهاي امنيتي به رژيم ايران و تشويق تهران به دست برداشتن از تروريسم و جنگ افزارهاي هسته اي. واشنگتن پست مي نويسد: يک چيز مسلم است، کسي که در ماه نوامبر به رياست جمهوري آمريکا برگزيده مي شود نمي تواند چهار سال ديگر در رابطه با ايران دست دست کند، به همين سبب راي دهندگان آمريکايي بايد بيشتر درباره اين مساله از دو نامزد بشنوند.
XS
SM
MD
LG