لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۵:۳۳

برگزاري يک دادگاه نمادين در فرانسه براي رسيدگي به نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي


(rm) صدا | [ 3:00 mins ]
در پاريس از امروز به مدت سه روز دادگاهي نمادين براي رسيدگي به نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي تشکيل شده است. در اين دادگاه شخصيتهاي حقوقي و فرهنگي کشورهاي مختلف جهان به عنوان قضات نمادين زير پاگذاشتن حقوق بشر در ايران را محکوم مي کنند. منوچهر گنجي يکي از فعالان سياسي که دربرگزاري اين دادگاه در پاريس تلاش کرده است در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: ضرورت داشت يک دادگاه جهاني تشکيل شود و افکار عمومي مردم دنيا را متوجه شرايط داخل ايران و مساله نقض حقوق بشر کند. در دادگاه نمادين که در پاريس برگزار شده است، شخصيتهاي حقوقي و دانشگاهي از کشورهاي مختلف جهان شرکت کرده اند. برگزار کنندگان تصميم دارند اين داگاه هرچند ماه يک بار در يکي از کشورهاي جهان برگزار شود. ژان خاکزاد (راديو فردا): در پاريس امروز يک دادگاه نمادين بررسي شکايات مربوط به زير پا گذاشته شدن حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران گشايش يافت. دکتر منوچهر گنجي يکي از فعالان سياسي که در ابتکار برگزاري اين دادگاه در پاريس سهيم بوده است، در گفتگو با راديو فردا درباره تشکيل چنين دادگاهي در پاريس توضيح داد: دکتر منوچهر گنجي: بعد از 25 سال فعاليت در زمينه حقوق بشر که سازمان ملل متحد محکوم کرده جمهوري اسلامي را و ساير سازمانها مانند سازمان عفو بین الملل و سازمان ناظران حقوق بشر، موقع اين بود که يک دادگاه جهاني تشکيل شود، داگاه رعايت اصول انسانيت و با حضور شخصيتهاي خيلي مهم از کشورهايي مانند فرانسه و انگليس و آمريکا و سوئيس و ساير کشورها که ناظرين به نقض حقوق بشر در ايران توجه کنند و افکار عمومي مردم دنيا را بيش از پيش متوجه شرايط داخل ايران کنند، شرايط زندگي مردم ايران کنند. ژ . خ : به گفته آقاي گنجي در دادگاه نمادين که در پاريس برگزار شده است، شخصيتهاي حقوقي و دانشگاهي از کشورهاي مختلف جهان شرکت کرده اند. دکتر منوچهر گنجي: آقاي اريکسوي است که معاون دبير کل سازمان ملل متحد بوده براي مدت هشت سال و رئيس اداره سازمان ملل متحد در ژنو بوده به مدت چهار سال، استاد دانشگاه در رشته حقوق بشر و حقوق بين الملل و خانم بتی فریدن است که يکي از سرشناس ترين زنان آمريکا است، براي حقوق زنان فعاليت مي کند از سال 1960 تا به حال و آقاي پروفسور برنارد کابلين است که يکي از افراد خيلي برجسته کليساي کاتوليک است و رئيس دانشگاه گانزاگاس در آمريکا و آقاي دکتر اسماعيل خويي است. ژ . خ : دادگاه نمادين توسط ده تن از شخصتيهاي خارجي اداره مي شود. دکتر منوچهر گنجي: اينها در مجموع ده نفر هستند و دو نفر هم قاضي ناظر داريم که نظارت مي کنند بر کار دادگاه. يکي از سوئيس، يک استاد برجسته حقوق بين الملل به نام خانم بينشر و يکي ديگر از سنگال، يکي از قضات ديوان بين الملل دادگستري آقاي امبکو. اين شکل دادگاه است. ژ . خ : برگزار کنندگان اين دادگاه نمادين در پاريس تصميم دارند اين داگاه هرچند ماه يک بار در يکي از کشورهاي جهان برگزار شود.
XS
SM
MD
LG