لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۱۲:۰۱

انتشار کتاب «خدا درباره اروپا چه می انديشد؟» از یک نویسنده ایرانی در فرانسه: بررسی


(rm) صدا | [ 3:03 mins ]
انتشارات گاليمار در فرانسه، به تازگی کتابی منتشر کرده است با عنوانِ «خدا درباره اروپا چه می انديشد؟» Que Pense Allah de l'Europe نويسنده اين کتاب شاهدخت جوان، نويسنده و مردمشناس ايرانی است. وی کوشيده در اين کتاب پديده حجاب در فرانسه را از دیدگاه حضور تعيين کننده مسلمانان در اروپا و پیآمدهای آن را بررسی کند. وی حجاب را ماشین جنگی بنیادگرایان اسلامی می داند که بدون آن چیزی به نام شریعت نمی تواند وجود داشته باشد. مهدی خلجی (رادیو فردا): شاهدخت جوان، در کتابِ «خدا درباره اروپا چه می انديشد؟» به مسأله حضور فزاينده و تأثيرگذار مسلمانان در اروپا می پردازد و پديده هايی چون اسلام گرايی و تعصبِ اسلامی در اروپا را بررسی می کند. از نظر او اسلام گرايان در حال تشکيل يک امپراتوری بی دولت هستند و برنامه آنها استفاده از اروپا برای غلبه بر آن است. نيمی از اين کتاب که ناشر آن انتشارات گاليمار در پاريس است، به مسأله حجاب پرداخته است. از نظر شاهدخت جوان حجاب ماشين جنگی بنيادگرايان اسلامی است و بدون حجاب چيزی به نام شريعت اسلامی يا حکومت اسلامی معنا نخواهد داشت. وی در اين کتاب به طور مشروح دلايل بنيادگرايان را درباره اينکه حجاب صرفاً يک تکليف دينی است رد می کند. نويسنده کتابِ «خدا درباره اروپا چه می انديشد؟» هشدار می دهد نهادهای اسلامی در اروپا که در قالب نهادی مدنی فعاليت می کنند، کارکردی سياسی دارند و به جماعت گرايی دامن می زنند و در نهايت از مدارا و دموکراسی جامعه اروپايی برای بسط خشونت، تعصب و نقض حقوق بشر بهره می گيرند. کتاب شاهدخت جوان، يک رويارويی راديکال با پديده اسلام گرايی است و در اين راه بسياری از مطبوعات و رسانه های غربی، جامعه شناسان و روشنفکران غربی و مسلمانی را که درباره پديده اسلام گرايی پژوهش می کنند و نيز روشنفکرانِ دينی در جوامع اسلامی را که نقش ميانجی بازی می کنند، زير چاقوی نقادی خود قرار می دهد. از نظر نويسنده کتاب «خدا درباره اروپا چه می انديشد؟» تنها راهی که پيش روی روشنفکران هست شناساندن و بازنمايی اسلام تاريخی است. تنها نشان دادن سرشت تاريخی قرآن، در مقام مهمترين مرجع اسلامی، می تواند برنامه بنيادگرايی را تا اندازهای خنثی کند. شاهدخت جوان پيش از اين دو کتاب ديگر منتشر کرده است: Je viens d’ailleurs من از جای ديگر میآيم و Bas des voiles به زير مقنعه. کتاب آخر او نيز با اين جملات پايان می گيرد: «اگر خدا وجود داشته باشد، بايد بسيار ناتوان باشد اگر انسان گرا نباشد و فلسفه را دوست نداشته باشد و فرديت مرد و زن آزاد را نستايد».
XS
SM
MD
LG