لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۰۸

يک سوم کودکان زير 5 سال عراقي دچار سوء تغذيه مداوم هستند: برنامه جهاني تامين غذا


(rm) صدا | [ 2:45 mins ]
برنامه جهاني تامين غذا، وابسته به سازمان ملل متحد گفت که از هر چهار نفر عراقي، يک نفر هنوز وابسته کمکهاي غذايي است و حدود دو ميليون و 600 هزار نفر از مردم چنان فقير هستند که مجبورند بخشي از کوپن غذايي خود را بفروشند تا بتوانند با درآمد آن ساير نيازهاي ضروري خود را تامين کنند. نتايج حاصل از يک بررسي که در شش ماه دوم سال 2003 انجام شده نشان مي دهد که تقريبا يک سوم کودکان زير پنج سال عراقي دچار سوء تغذيه مداوم هستند. کارولين هرفورد، دبير روابط عمومي برنامه جهاني تامين غذا، مي گويد: سازمانهايي نظير برنامه جهاني غذا به روشني قصد کمک دارند، به اين دليل است که ما عمليات اضطراري خود را براي کمک به کودکاني که در عراق به سختي از سوء تغذيه رنج مي برند آغاز کرده ايم. ما اميدواريم بتوانيم تغييري در وضع سلامتي آنها در طول يکساله اين عمليات ايجاد کنيم. علي سجادي (راديوفردا): بررسي برنامه جهاني تامين غذا حاکي از آن است که تقريبا يک سوم کودکان زير 5 سال عراقي دچار سوء تغذيه مداوم هستند. اين سازمان برنامه اي را براي رسيدگي به آسيب پذيرترين قشرهاي جامعه عراق آغاز کرده است. برنامه جهاني تامين غذا، وابسته به سازمان ملل متحد مي گويد از هر چهار نفر عراقي، يک نفر هنوز وابسته کمکهاي غذايي است و حدود دو ميليون و 600 هزار نفر از مردم چنان فقير هستند که مجبور هستند بخشي از کوپن غذايي خود را بفروشند تا بتوانند با درآمد آن ساير نيازهاي ضروري خود را تامين کنند. برنامه جهاني تامين غذا که مرکز آن در رم قرار دارد مي گويد: نتايج حاصل از يک بررسي که در شش ماه دوم سال 2003 انجام شده نشان مي دهد که تقريبا يک سوم کودکان زير پنج سال عراقي دچار سوء تغذيه مداوم هستند. برنامه جهاني تامين غذاي سازمان ملل مي گويد از زمان به پايان رسيدن اين بررسي، عمليات اضطراري براي رسيدگي به آسيب پذيرترين قشرهاي جامعه عراق آغاز شده است. اجراي اين برنامه 60 ميليون دلار هزينه بر مي دارد. کارولين هرفورد (دبير روابط عمومي برنامه جهاني تامين غذا): سازمانهايي نظير برنامه جهاني غذا به روشني قصد کمک دارند، به اين دليل است که ما عمليات اضطراري خود را براي کمک به کودکاني که در عراق به سختي از سوء تغذيه رنج مي برند آغاز کرده ايم. ما اميدواريم بتوانيم تغييري در ئضع سلامتي آنها در طول يکساله اين عمليات ايجاد کنيم. خانم هرفورد مي افزايد: کارولين هرفورد: ما مي خواهيم به حدود يک ميليون و 700 هزار نفر که عمدتا شاگرد مدرسه هستند کمک کنيم و آماده هستيم. من فکر مي کنم بايد خيلي دقيق اين برنامه را زير نظر بگيريم که آيا شرايط بهتر خواهد شد يا نه. کارولين هرفورد درباره مشکلات توزيع غذا در عراق مي گويد: کارولين هرفورد: غذاي کافي در کشور از طريق توليد و واردات عرضه مي شود ولي اگر نظام توزيع کار نکند، روشن است که ما با مردم آسيب پذير بيشتري مواجه خواهيم شد که نيازمند کمک باشند. تا قبل از ماه مارس 2003 و آغاز جنگ نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريکا در عراق، حدود 60 درصد از جمعيت 26 ميليون نفري اين کشور کاملا با شيوه کوپني به مواد غذايي دسترسي داشتند. عراق از زمان حمله اين کشور به کويت مورد تحريم سازمان ملل قرار داشت.
XS
SM
MD
LG