لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۵۳

گفتگو با يک کارشناس تصوف درباره اختلاف ميان اهل حق با شيعيان ايران در پي درگيري اين گروه با نيروي انتظامي در مياندوآب


(rm) صدا | [ 4:28 mins ]
در پی ناآراميهاي خونين هفته پيش در دهکده اوچ تپه در نزديکي شهر مياندوآب ميان افرادي که از آنها به عنوان اهل حق يا علي اللهي ياد مي شود، با نيروهاي انتظامي شهر مياندوآب فرمانده و معاون نيروي انتظامي شهر مياندوآب در دهکده اوچ تپه هدف تيراندازي قرار گرفتند و کشته شدند. ديروز هم در زد و خوردهاي مسلحانه در اين دهکده يک مامور انتظامي کشته و هفت نفر زخمي شدند. دکتر رضا قاسمي، ديپلمات پيشين و کارشناس تصوف درباره پيشينه و کارنامه افراد موسوم به اهل حق در مصاحبه با رادیو فردا درباره باور ها و اعتقادات این فرقه ها و گروه ها می گوید: آنها به نماز معتقد نيستند از تفاوت عمده ديگر اين گروه با مسلمانان شيعه عدم اعتقاد آنها به حرامات است. دکتر رضا قاسمي می گوید: علي اللهي ها چندين فرقه هستند. ابراهيمي ها ،آنتاشي ها ،خموشي ها ،داوودي ها ،سلطان ببري ها ،شاه عياضي ها ، ميريها هستند که ابراهيمي ها از همه آنها بیشتر نفوذ دارند. گلناز اسفندياري (راديو فردا): از يک هفته پيش در دهکده اوچ تپه يا سه تپه در نزديکي شهر مياندوآب ناآراميهاي خونيني در گرفته است. به گزارش خبرگزاريها درگيري ميان افرادي که از آنها به عنوان اهل حق يا علي اللهي ياد مي شود، با نيروهاي انتظامي شهر مياندوآب روي داده است. خبرگزاري دانشجويان ايران در گزارشي که به نقل از فرمانده نيروهاي انتظامي استان آذربايجان غربي مخابره کرده، علت درگيريها را جمع آوري تابلوهاي شرک آميز از سوي نيروي انتظامي در دهکده اوچ تپه دانسته است. پنج شنبه گذشته هنگام جمع آوري همين تابلوها، فرمانده و معاون نيروي انتظامي شهر مياندوآب در دهکده اوچ تپه هدف تيراندازي قرار گرفتند و کشته شدند. در همين درگيريها پنج تن از افراد نيروي انتظامي نيز زخمي شدند.ديروز هم در زد و خوردهاي مسلحانه در اين دهکده يک مامور انتظامي کشته و هفت نفر زخمي شدند، اما بنا بر گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران دلايل درگيريهاي دهکده اوچ تپه هنوز روشن نشده است. همکارم ژان خاکزاد در گفتگويي با دکتر رضا قاسمي، ديپلمات پيشين و کارشناس تصوف درباره پيشينه و کارنامه افراد موسوم به اهل حق سئوال کرده است. افرادي که گروهي از آنها در دهکده اوچ تپه زندگي مي کنند. دکتر رضا قاسمي: اولين تجليشان را تجلي تام و تمامشان را در وجود حضرت علي ابن ابي طالب مي دانند و يک تجلي اعتقادي ديگري هم دارند که آن را در وجود سلطان اسحاق مي دانند. سلطان اسحاق بنا بر آنچه در تواريخ آمده است، نوه حضرت موسي ابن جعفر بوده که از هر حيث از نظر اهل حق تجلي کاملش منطبق است با تجلي، (قياس البته مع الفارق است از نظر ما) حضرت علي. به همين جهت علي ابن ابي طالب را با سلطان اسحاق را در برابر هم قرار مي دهند و مي گويند که سلطان اسحاق مظهر علي است و منشا بسياري از عادات و آدابشان وقايعي است که بر اين شخص گذشته است. ژان خاکزاد (راديو فردا): دکتر رضا قاسمي درباره اختلاف عمده اي که گروه اهل حق علي اللهي را در برابر گروههاي شيعه قرار مي دهد مي گويد: دکتر رضا قاسمي: آنها به نماز معتقد نيستند. نماز 17 گانه اي که ما مي خوانيم، آنها عقيده ندارند و مي گويند که ما نمازمان همان نياز يا کرداري است که داريم و نماز چون بايستي با حضور قلب باشد و حضور قلب کمتر حاصل مي شود، بنابراين نماز خواندن بي فايده است. ليکن نهي هم نمي کنند، يعني نمي گويند که نماز نبايند خواند. يک عده اي هستند از اهل حق که نمازشان را هم مي خوانند. ژ . خ : از تفاوت عمده ديگر اين گروه با مسلمانان شيعه به گفته دکتر قاسمي عدم اعتقاد آنها به حرامات است. دکتر رضا قاسمي: ما مسلمانان گوشت خوک را حرام مي دانيم، نوشيدن شراب را حرام مي دانيم، نص صريح قرآن است که حرام است، اما آنها محرمات به اين صورت ندارند، لذا خوردن گوشت خوک و شراب را مي گويند اشکالي ندارد. ژ . خ : در گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران خبر از کشف تعدادي قبضه سلاح و مهمات در دهکده اوچ تپه آمده است و به نقل از حميد شکري، فرماندار مياندوآب، اين خبرگزاري اضافه کرده است: رهبر گروه علي اللهي اين دهکده به نام سيد نظام مشمشي ارتباط افراد مسلحي که به سوي نيروهاي انتظامي آتش گشوده اند با گروه علي اللهي اين دهکده را تکذيب کرده است. با اين حال دکتر رضا قاسمي درباره کشف سلاح در دهکده اوچ تپه به آداب و رسوم ايلاتي در ايران اشاره مي کند. دکتر رضا قاسمي: مسلما اينها دست به اسلحه بردنشان، خب يک مقدار شما مي دانيد قبايل مختلف ما، ايلات و عشاير ما، اسلحه مانند ناموسشان است، يعني با خودشان دارند، گويي اين که حتي در زمان رضاشاه هم که آمدند و ايلات و عشاير را خلع سلاح کردند، اينها در داخل منازلشان مانند ناموسشان از يک اسلحه دفاع مي کردند، يعني در اختيار داشتند. ژ . خ : و سرانجام اينکه کارشناس تصوف از گروههاي مختلف علي اللهي در ايران نام مي برد. دکتر رضا قاسمي: علي اللهي ها چندين فرقه هستند. ابراهيمي ها هستند، آنتاشي ها هستند، خموشي ها هستند، داوودي ها هستند، سلطان ببري ها هستند، شاه عياضي ها هستند، ميريها هستند که ابراهيمي ها از همه قويتر و بيشتر هستند.
XS
SM
MD
LG