لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ تهران ۱۴:۴۶

مدير مسئول روزنامه توقيف شده آريا به دايره اجراي احکام ويژه کارکنان دولت احضار شد


(rm) صدا | [ 2:20 mins ]
محمدرضا زهدي، مدير مسئول روزنامه توقيف شده آريا، روز شنبه در پي ابلاغ کتبي دايره اجراي احکام دادگاه ويژه کارکنان دولت به اين دايره احضار شد. وي با اظهار بياطلاعي از علت احضار خود به دايره احکام اجرايي دادگاه ويژه کارکنان دولت، اظهار داشت در حالي به اين دايره فراخوانده شده که هنوز حکم نهايي از سوي هيات تشخيص ديوانعالي صادر نشده است. به گزارش خبرگزاري دولتي ايرنا، مدير مسئول روزنامه توقيف شده آريا افزوده است که به دنبال صدور حکم محکوميت ازسوي شعبه 1108 دادگاه ويژه کارکنان دولت، درخواست تجديد نظر وي به شعبه 14 دادگاه استان تهران ارسال شده که براساس راي اين شعبه، حکم لغو امتياز روزنامه مردود و انتشار مجدد روزنامه بلامانع اعلام شده است. کيوان حسيني (راديوفردا): محمدرضا زهدي، مدير مسئول روزنامه توقيف شده آريا، روز شنبه در پي ابلاغ کتبي دايره اجراي احکام دادگاه ويژه کارکنان دولت به اين دايره احضار شده است. بکتاش خمسه پور (راديوفردا): محمدرضا زهدي با اظهار بي اطلاعي از علت احضار خود به دايره احکام اجرايي دادگاه ويژه کارکنان دولت، اظهار داشته است، در حالي به اين دايره فراخوانده شده که هنوز حکم نهايي از سوي هيات تشخيص ديوانعالي صادر نشده است. به گزارش خبرگزاري دولتي ايرنا، مدير مسئول روزنامه توقيف شده آريا افزوده است که به دنبال صدور حکم محکوميت ازسوي شعبه 1108 دادگاه ويژه کارکنان دولت، درخواست تجديد نظر وي به شعبه 14 دادگاه استان تهران ارسال شده که براساس راي اين شعبه، حکم لغو امتياز روزنامه مردود و انتشار مجدد روزنامه بلامانع اعلام شده است. محمدرضا زهدي مي گويد، پس از راي شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران، در مصاحبه با برخي رسانه ها اعلام کرده است که دور جديد فعاليت اين روزنامه با سردبيري ماشاءالله شمس الواعظين و برخي ديگر از اهالي مطبوعات آغاز خواهد شد. وي اضافه کرده است که در پي درج اين خبر در مطبوعات بود که نماينده مدعيالعموم اعلام کرد که راي صادره از سوي رييس شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان تهران مورد اعتراض دادستاني است. محمدرضا زهدي ادامه داده است که پس از اعتراض نماينده مدعي العموم به راي يادشده، رسيدگي پرونده از سوي ديوانعالي کشور به يک دادگاه هم عرض ارجاع شده است. وي مي گويد دادگاه هم عرض نيز به لغو مجدد امتياز روزنامه و تاييد حکم شعبه 1108 دادگاه ويژه کارکنان دولت راي داده است. محمدرضا زهدي همچنين مي گويد که در پي صدور حکم دادگاه هم عرض نسبت به راي صادره اين دادگاه، به هيات تشخيص ديوانعالي کشور اعتراض کرده، اما تا کنون پاسخي دريافت نکرده است. مدير مسئول روزنامه توقيف شده آريا افزوده است که به رغم اين مساله هم اکنون به دايره اجراي احکام دادگاه ويژه کارکنان دولت احضار شده است. فعاليت روزنامه آريا که به مديرمسئولي و صاحب امتيازي محمدرضا زهدي از سال 1377 آغاز شده بود، حدود دو سال بعد در سال 1379 در حکمي از سوي شعبه 1108 دادگاه ويژه کارکنان دولت متوقف شد. در حکم دادگاه ويژه کارکنان دولت در سال 1379، مديرمسئول روزنامه آريا، به لغو امتياز روزنامه، چهارماه حبس، جرايم نقدي و دوسال محروميت از فعاليتهاي مطبوعاتي محکوم شده بود. وي سپس با قرار کفالت 300 ميليون ريال آزاد گشته بود.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG