لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۰۳

خط تلفني سراسري کودک به منظور حمايتهاي فرهنگي و اجتماعي از کودکان به زودي در سراسر ايران راه اندازي مي شود


(rm) صدا | [ 3:38 mins ]
به گزارش خبرگزاري فارس معاون اجتماعي سازمان بهزيستي ايران گفت: خط تلفني سراسري کودک به منظور حمايتهاي فرهنگي و اجتماعي از کودکان به زودي در سراسر ايران راه اندازي مي شود. دکتر شيوا دولت آبادي، آسيب شناس و مدير انجمن حمايت از حقوق کودکان ايران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که مطرح شدن اين طرح آن هم از طرف مسئولان بسيار مهم است، زيرا نشان مي دهد که مسئولان دولتي ضرورت آن را در جامعه حس مي کنند. وي مي گويد که در سال هاي گذشته ما اين مشکل را داشتيم که خشونتهاي خانگي را در ايران باور کنيم، اما حالا مي بينيم که هر روز در مطبوعات سرريز اين مسائل منعکس مي شود، البته وقتي کار از کار گذشته، و ما گزارش فجيع ترين مسائل را در درون ساختارهاي خانگي دريافت مي کنيم. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): به گزارش خبرگزاري فارس معاون اجتماعي سازمان بهزيستي ايران گفت: خط تلفني سراسري کودک به منظور حمايتهاي فرهنگي و اجتماعي از کودکان به زودي در سراسر ايران راه اندازي مي شود. مريم منظوري از راديوفردا در همين زمينه گفتگويي کرده است با دکتر شيوا دولت آبادي، آسيب شناس و مدير انجمن حمايت از حقوق کودکان ايران. خانم دولت آبادي مي گويد: مطرح شدن اين طرح آن هم از طرف مسئولان بسيار مهم است، زيرا نشان مي دهد که مسئولان دولتي ضرورت آن را در جامعه حس مي کنند. دکتر شيوا دولت آبادي (آسيب شناس و مدير انجمن حمايت از حقوق کودکان ايران): خود اين بسيار خوش آمده که اصلا ميسر بشود، راجع به آن حرف بزنند و در رسانه ها بشود آن را مطرح کرد. چون سالها پيش حتي ما اين مشکل را داشتيم که همه باور کنيم مسائل خشونتهاي خانگي را. حالا مي بينيم که هر روز در مطبوعات حداقل سرريز اين مسائل منعکس مي شود و معمولا متاسفانه وقتي کار از کار گذشته و ما گزارش فجيع ترين مسائل را در درون ساختارهاي خانگي دريافت مي کنيم. بعد مساله اين است که جامعه ما چقدر خوب بتواند از اين امکان استفاده کند. ما هنوز خيلي نياز به اين اطلاع رساني، فرهنگ سازي و بردن اين امکان به درون خانه ها و به خصوص خانواده هايي که بيشتر نياز دارند داريم. مريم منظوري (راديو فردا): در ايران من فکر مي کنم يکي دو تا شماره تلفن هست، آنهم در شهرهاي بزرگ که به شکل هفت رقمي است، به شکل آن تلفن سه رقمي مانند پليس 110 در نيامده. دکتر شيوا دولت آبادي: ما گاهي يک گزارشهايي از اين که مراجعاتي به اين تلفنها مي شود، شنيديم، ولي مساله ما فراتر از اين مي رود که حتي تماس گرفته شود. چون براي ما دنبال کردن اين موارد هنوز يک متولي کاملا شناخته شده نداريم. خيلي از موارد کودک آزاري که الان اعلام نشدنش جرم است، مکتوم مي ماند به خاطر اين که افرادي که مي خواهند در اين راستا فعاليت داشته باشند، نمي دانند که اصلا چه کسي اين موارد را به خوبي و با تاثير دنبال خواهد کرد. من شخصا اطلاعي که حاکي از اين باشد که اين تلفنهاي محدود هفت رقمي توانسته باشد اثر معني داري در وضعيت داشته باشد، ندارم. اين است که به وجود آمدن چنين پايگاههايي از سوي سازمانهاي دولتي که به صورت ضمني اين مسئوليت را مي پذيرند، بسيار بسيار مغتنم است. م . م : خانم دکتر چگونگي استفاده و اطلاع رساني در مورد اين طرح به نظرتان هيچ ضمانت اجرايي هست براي اين پيشنهاد؟ دکتر شيوا دولت آبادي: واقعا نياز داريم. مردم ما هم اطلاع داشته باشند که اين مشکلات را در درون خانه هايشان دارند، مي پرورانند، گاهي مي بينند و گاهي دارند زمينه هايش را فراهم مي کنند و گذشته از آن ما اين اواخر متاسفانه موارد فاجعه باري داشتيم که خشونتها نه در درون خانواده، بلکه بيرون خانواده بر افراد نازل آمده مانند مورد پاکدشت و اين مجموعه ها هميشه اين را تاييد مي کند که ما نياز داريم هم به آگاهي رساني خيلي وسيع، هم به دسترس شدن خدماتي که بتوانند مردم ما از آن بيشتر استفاده کنند و بيش از آن مساله رسيدن به جايي است که تکليف افرادي که آسيب مي بينند به گونه اي که وضعيت بهتري پيدا کنند روشن بشود.
XS
SM
MD
LG