لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۳۶

آغاز انتشار ضميمه انگليسي نشريه فارسي زبان شهروند کانادا: ارتباط نسل جوان ايرانيان کانادا با نسل گذشته و جوامع غير ايراني


(rm) صدا | [ 4:45 mins ]
جامعه ايرانيان مقيم کانادا، جامعه اي جوان است که با سرعتي بي سابقه در حال رشد و ريشه دواندن در اين کشور مهاجرپذير است. نسل جوان ايراني در کانادا گرچه ريشه در ايران، فرهنگ و تاريخ آن دارد، اما به مقتضيات زندگي جديد جلوه هاي متفاوتي براي تصوير رنگين کمان اميدها، روياها و آرزوهاي خود دارند. روزنامه فارسي زبان شهروند که بيش از 15 سال است پل ارتباطي جامعه ايرانيان مقيم آمريکاي شمالي است، به تازگي انتشار ضميمه انگليسي را آغاز کرده است که به همت جواناني منتشر مي شود که مي توان گفت زبان فارسي، به منزله زبان دوم آنها است. سارا زرهي، سردبير بخش انگليسي شهروند، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد بچه هايي که اينجا با هم بزرگ شدند، زبان فارسي را خوب نمي دانند، اما مي خواهد که با فرهنگ خود ارتباط بر قرار کنند. وي مي گويد نشريه هاي در دسترس جامعه ايراني کانادا فارسي زبان هستند و براي نسل ديگري حرف مي زنند. وي مي افزايد: ما مي خواهيم نشريه اي باشد که صداي ما را برساند و خود ما آن را درست کنيم. شهريار زياني، يکي از نويسندگان ضميمه انگليسي شهروند نيز مي گويد وقتي که درباره چيزهايي که مربوط به جامعه ايراني و ايران مي شود به زبان انگليسي حرف بزنيم، جوامع انگليسي زبان غير ايراني نيز با آن آشنا مي شوند، و از اين طريق مي توان خيلي از تصاوير منفي که وجود دارد را از بين برد. تارا عاطفي (راديوفردا): نسل جوان ايراني مقيم کانادا که براي برقراري ارتباط با نسل هاي گذشته به زبان فارسي به دشواري مواجه هستند، با مطرح کردن ايده ها و ديدگاه هاي خود به زبان انگليسي، قصد دارند تا نه تنها فرهنگ و تاريخ و ريشه هاي ايراني خود را حفظ کنند، بلکه با جوامع غير ايراني و انگليسي زبان مقيم کانادا ارتباط برقرار کنند. مريم اقوامي (راديوفردا): جامعه ايرانيان مقيم کانادا، جامعه اي جوان است که با سرعتي بي سابقه در حال رشد و ريشه دواندن در اين کشور مهاجرپذير است. همگام با رشد جمعيت جامعه ايراني، نياز به برقراري ارتباط از طريق رسانه هاي جمعي افزايش مي يابد و مسلما ارتباط زماني موثر و پويا خواهد بود که نسل هاي مختلف قادر باشند ديدگاه ها و نيازهاي زندگي خود را در سرزميني که امروز خانه مي نامند ابراز کنند. نسل جوان ايراني در کانادا گرچه ريشه در ايران، فرهنگ و تاريخ آن دارد، اما به مقتضيات زندگي جديد جلوه هاي متفاوتي براي تصوير رنگين کمان اميدها، روياها و آرزوهاي خود دارند. روزنامه فارسي زبان شهروند که بيش از 15 سال است پل ارتباطي جامعه ايرانيان مقيم آمريکاي شمالي است، به تازگي انتشار ضميمه انگليسي را آغاز کرده است که به همت جواناني منتشر مي شود که مي توان گفت زبان فارسي، به منزله زبان دوم آنها است. سارا زرهي، سردبير بخش انگليسي شهروند، در گفتگويي با راديوفردا در مورد علل نياز به انتشار نشريه اي به زبان انگليسي مي گويد: سارا زرهي (سردبير بخش انگليسي شهروند، تورانتو): الان وقت خيلي خوبي بود که براي نسل جوان ايرانياني که در کانادا زندگي مي کنند، جايي را درست کنيم که بتوانند ايده هاي خود را با هم رد و بدل کنند، بتوانند با هم حرف بزنند، با نسل قبلي ارتباط برقرار کنند و بتوانند از آن نسل بزرگتر چيزهايي که نتوانسته اند را ياد بگيرند. به فارسي نمي توانيم خوب بخوانيم و حرف بزنيم، ولي هنوز حس ايراني بودن مان خيلي قوي است و مي خواهيم با هم ارتباط داشته باشيم، و به فرهنگ خود دوباره نزديک بشويم. ما از همديگر، از فرهنگ خود، و از نسل قبلي دور شده ايم. بچه هايي که اينجا با هم بزرگ شدند، زياد فارسي شان خوب نيست، اما هنوز دل شان مي خواهد که با فرهنگ خود ارتباط بر قرار کنند، اما هيچ دسترسي ندارند، به خاطر اينکه بيشتر روزنامه هاي اينجا فارسي زبان هستند و براي يک نسل ديگر حرف مي زنند. ما مي خواهيم نشريه اي باشد که صداي ما را برساند، ما آن را درست کنيم و ما بتوانيم با بچه هاي اينجا گفتگو و ديالوگ داشته باشيم. فکر کنم هر چه که بزرگتر بشويم، بفهميم که بچه هاي ايراني واقعا چه مي خواهند. هر چه بچه هاي ايراني خود و ريشه هاي خود را بيشتر بشناسند، بهتر است. هر چه هم که ما داريم بزرگتر مي شويم، داريم بيشتر سعي مي کنيم تا به فرهنگ خود برگرديم. قول مان هم اين است که روزي يک صداي نو در رسانه ها باشيم. بتوانيم در جوامع مهاجر بيشتر خواننده داشته باشيم. م.ا.: شهريار زياني، يکي از نويسندگان ضميمه انگليسي شهروند نيز در مورد نقش يک نشريه انگليسي در کانادا و آشنايي جوامع ديگر با جامعه ايراني به راديوفردا مي گويد: شهريار زياني (از نويسندگان ضميمه انگليسي شهروند، تورانتو): رابطه برقرار کردن فقط بين نسل قديمي و آينده نبايد باشد. ما به عنوان يک جامعه ايراني بايد جايي براي خودمان در خارج از کشور بسازيم. وقتي که به زبان انگليسي حرف بزنيم و درباره چيزهايي که مربوط به خودمان بشود حرف بزنيم، جوامع انگليسي زبان هم که ايراني نيستند با آن آشنا مي شوند، و از اين طريق مي توان خيلي از تصاوير منفي که وجود دارد را از بين برد. هدف اوليه ما فعلا اين است که نسلي را که با زبان فارسي آنقدر آشنايي ندارند بکشانيم داخل و بگوييم که براي شما نيز جا هست. هنوز مي دانيم که شما مي خواهيد درباره اين چيزها بدانيد، بنابراين ما بياييد تا ما شما را با شاهنامه آشنا کنيم، با شعر فروغ آشنا کنيم، با مسائلي که در ايران اتفاق مي افتد و شما شايد در اخبار انگليسي نشنويد، ما به زبان انگليسي برايتان بگوييم. به جامعه انگليسي زباني که مال کانادا هستند بگوييم که بياييد و با جامعه ايراني آشنا شويد. جامعه جوان ايراني بهتر از هر کس ديگري مي داند که چه مي خواهد بشنود. ما مي خواهيم وسيله اي باشيم که صداي نسل جديد شنيده شود. م.ا.: بيش از 100 مليت از سراسر دنيا از طريق رسانه هاي گروهي و به زبان مادري خود در کانادا در حال برقراري ارتباط هستند. بيش از نيمي از مردم اين کشور نسل هاي مهاجراني هستند که همچون رنگ هاي متنوع جعبه مداد رنگي تصوير زيبايي از رنگين کمان گذشته و حال خود را در اين کشور پهناور به هم پيوند مي زنند، و چنين پيوندي مي تواند از طريق رسانه هاي گروهي و به زبان هاي مختلف صورت گيرد.
XS
SM
MD
LG