لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۰۷

دادگاه نمایشی رعايت اصول انسانيت براي بررسي کارنامه جمهوري اسلامي در زندان‌هاي ايران به کار خود پايان داد


(rm) صدا | [ 5:25 mins ]
به منظور بررسي کارنامه حکومت اسلامي در زندانهاي ايران دادگاهي نمایشی با عنوان دادگاه جهاني رعايت اصول انسانيت روزهاي 23 تا 26 سپتامبر با شرکت قضات کشورهاي مختلف در پاريس برپا شد. دکتر منوچهر گنجي، استاد حقوق بين الملل، که هماهنگ کننده نمايندگان گروههاي داخل و خارج ايران در ارتباط با اين دادگاه بود، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد دادگاه از 23 تا 26 سپتامبر در پاريس جلسات خود را برگزار کرد و در تصميم خود، دادگاه اشاره مي کند که اسناد و مدارک و اطلاعاتي که در دادگاه مطرح شده و در بررسيهاي اوليه شواهد نشان مي دهد که نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران ادامه دارد. وي مي گويد: دادگاه اين اسناد و مدارک را نمايانگر نقض فاحش استانداردهاي بين المللي حقوق بشر در ايران دانست، و به خصوص به موارد نقض حقوق سياسي و مدني عموم ايرانيان به خصوص زنان و اقليتها، اعمال زجر و شکنجه، رفتار غير انساني مانند سنگسار، قطع اعضاي بدن و تجاوز و غيره اشاره شد. علي سجادي (راديو فردا): به منظور بررسي کارنامه حکومت اسلامي در زندانهاي ايران دادگاهي بين المللي با عنوان دادگاه جهاني رعايت اصول انسانيت روزهاي 23 تا 26 سپتامبر با شرکت قضات کشورهاي مختلف در پاريس برپا شد. دکتر منوچهر گنجي، استاد حقوق بين الملل که هماهنگ کننده نمايندگان گروههاي داخل و خارج ايران در ارتباط با اين دادگاه بوده است، در گفتگو با راديوفردا از ترکيب دادگاه و عملکرد آن مي گويد: دکتر منوچهر گنجي (استاد حقوق بين الملل): انگيزه دادگاه از داخل ايران برخواست. 38 تن از ايرانيان رشته هاي مختلف بيشتر حقوق و نويسندگان ايراني به اين نتيجه رسيدند که بايد در خارج يک دادگاهي که اخلاق بين المللي را و رعايت اصول انسانيت را در نظر بگيرند، دادگاه بين المللي تشکيل شود و فجايعي که در ايران دست زده مي شود به آن در آنجا مطرح بشود. از بين اين 38 نفر يک نفر با من تماس گرفت به نمايندگي از آنها و ما 27 نفر در خارج جمع شديم از گروههاي مختلف، به هيچ گروه خاص سياسي متعلق نيست اين کار. جمعا 65 نفر شديم و آنوقت رفتيم براي تشکيل دادگاه جهاني رعايت اصول انسانيت در ايران. بنابراين کميته موسسش در واقع داخل ايران است و 27 نفر در خارج از ايران. وي مي افزايد: دکتر منوچهر گنجي: من به نمايندگي از گروه داخل و خارج به آنچه که آنها خواستند عمل کردم و با افرادي که سرشناس هستند و در کشورهاي خودشان خيلي مورد احترام هستند مانند رئيس دادگاه که از بلژيک است، مدت ده سال معاون دبير کل سازمان ملل متحد بوده، پنج سال رئيس دفتر اروپايي سازمان ملل متحده بوده و ويليام چونگ که از کره جنوبي سفير کشورش در چند کشور فرانسه و بلژيک و سوئيس بوده و استاد دانشگاه است و اينها همه استادان حقوق بشر هستند در حقوق بين الملل. خانم ماليکو پوسوف از الجزاير، خانم کاترين ماهوني از کانادا اين ها استاد حقوق بشر و بين الملل هستند. آقاي اسماعيل خويي تنها عضو ايراني است در اين دادگاه. خانم بتي فريدمن که يکي از سرشناس ترين مبارزان مساوات حقوق زنان است در آمريکا، آقاي پروفسور برنارد کاگلن، آقاي ابنزه پوگپو از نيجريه که منشي دادگاه است. آقاي گنجي مي گويد: دکتر منوچهر گنجي: دادگاه تشکيل شد و از 23 تا 26 سپتامبر در پاريس جلساتش را برگزار کرد و در تصميم خود دادگاه اشاره مي کند که اسناد و مدارک و اطلاعاتي که در دادگاه مطرح شده و در بررسيهاي اوليه شواهد نشان مي دهد که نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ايران ادامه دارد. اين اسناد و مدارک را نمايانگر نقض فاحش استانداردهاي بين المللي حقوق بشر در ايران دانستند، کماکان در ايران ادامه دارد، به خصوص در اين موارد به نقض حقوق سياسي و مدني عموم ايرانيان به خصوص زنان و اقليتها، اعمال زجر و شکنجه، رفتار غير انساني مانند سنگسار، قطع اعضاي بدن و تجاوز و غيره اشاره کرد. دادگاه اعلام کرد که براي اينکه وضع طوري است که يک دادگاه قضايي معتبر بايد رسيدگي کند ببيند که اين شکل جنايت عليه بشريت را اين اعمال پيدا کرده که آنوقت همان امري که با ميلوسوويچ و غيره شد، اينجا هم بايد انجام گيرد. اين را به عهده يک دادگاه قضايي گذاشته دادگاه و همچنين دادگاه از جمهوري اسلامي خواسته که به کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد و کميته بين المللي صليب سرخ اجازه دهند به ايران بروند، از زندانها و زندانيان بازديد کنند و گزارش خودشان را به اطلاع جهانيان برسانند و دادگاه تصميم گرفت که اجلاس بعديش در ماه آوريل آينده 2005 برگزار شود. آقاي گنجي مي افزايد: دکتر منوچهر گنجي: البته در دادگاه شهود بسياري، 16 نفر حضورا از آمريکا و اروپا حضور پيدا کردند مانند آقاي مهران عبدالباقي، خانم آزادي، آقاي علي مهساي، آقاي حميد ذاکري، حسين موسادي، حسين پناهي و عده ديگري و همچنين تعدادي که نمي توانستند مسافرت کنند. ويديوکاستهايي تهيه کرده بودند وشرح زندگي خودشان را داده بودند که به اطلاع دادگاه رسيد. همچنين گروههاي مختلف اقليتهاي مذهبي، يهوديان، زرتشتيان، بهاييان، اهل تسنن، مسيحيان، گزارشهايي تهيه کرده بودند که به اطلاع دادگاه رسيد و اسناد و مدارک فراواني در دسترس دادگاه بود، کتابهاي خيلي زيادي که ايرانيان نوشتند، کتابياني که دانشگاهيان ايراني مثل اوران آبراهاميان نوشته روي زجر و شکنجه خانم پروانه عليزاده نوشته، روي زندانيان سياسي در اوين يا نگارهاي زندان سودابه اردوان يا کتاب خانم ماه مهر گلستانه، پروازها و يادگارها، کتاب شهلا دقيق که در مورد زندانهاي ايران است و حقوق زن در ايران است، کتاب آقاي رضا افشاري که حقوق بشر در ايران به انگليسي است، کتاب روزبه صبوحي: بالاتر از چادر است و سند پرارزشي که فريار نيکبخت تهيه کرده: رفتار با يهوديان در ايران است و کتاب حقيقت ساده خاطرات زندان است که خانم منيره برادران تهيه کرده.
XS
SM
MD
LG