لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۳۰

پاپ ژان پل دوم رهبر کاتوليکهاي جهان کمونيسم را يک ضرورت شيطاني در قرن بيستم توصيف کرد


پاپ ژان پل دوم رهبر کاتوليکهاي جهان کمونيسم را يک ضرورت شيطاني در قرن بيستم توصيف کرد. پاپ در کتاب تازه خود مي گويد: کمونيسم ضرورتي پليد و شيطاني بود که خداوند اجازه داد در قرن بيستم پديد آيد تا پس از پايانش فرصتهايي را براي اعمال نيک خلق کند. رهبر کاتوليکهاي جهان که در زمان تسلط نازيها و سپس کمونيستها در کشورش لهستان زندگي کرده است، در کتاب خود با نام خاطره و هويت به تشريح معناي عملکرد شيطان در زندگي انسانها و تاريخ پرداخته است.
XS
SM
MD
LG