لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۶:۴۰

حضور گسترده زنان و جوانان افغاني مقيم ايران در حوزه‌هاي راي گيري انتخابات رياست جمهوري افغانستان


(rm) صدا | [ 3:40 mins ]
امروز همزمان با برگزاري انتخابات در افغانستان مهاجران افغاني مقيم ايران و پاکستان هم به پاي صندوقهاي راي رفتند. محمد احمدي، روزنامه نگار افغان در مشهد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که حضور گسترده مهاجران افغاني در اولين انتخابات رياست جمهوري در افغانستان بود چشمگير بود. وي مي گويد چيزي که مي تواند اين ادعا را ثابت کند حضور گسترده زنان، جوانان و حتي افراد مسن افغاني بودند که به شکل دسته هاي فاميلي در حوزه هاي راي گيري حضور پيدا مي کردند، يعني تمام اعضاي خانواده با هم پاي صندوقهاي راي حاضر مي شدند و با شور و شوق و علاقه مندي زيادي خواستار راي دادن بودند. جمشيد زند (راديو فردا): امروز همزمان با برگزاري انتخابات در افغانستان مهاجران افغاني مقيم ايران و پاکستان هم به پاي صندوقهاي راي رفتند. سازمان بين المللي مهاجرت وابسته به سازمان ملل گفته است که در پاکستان بين 350 تا 700 هزار مهاجر افغان در راي گيري شرکت کرده اند. در ايران هم طبق برآورد اين سازمان تعداد افغانهاي واجد شرايط راي دادن بين 400 تا 600 هزار نفر بود که در هفت استان ايران مي توانستند در راي گيري شرکت کنند. محمد احمدي، روزنامه نگار افغان که هم اکنون در مشهد است درباره انتخابات امروز به راديوفردا چنين گفت: محمد احمدي (روزنامه نگار افغان، مشهد): چيزي که بسيار چشمگير به نظر مي رسيد حضور گسترده مهاجران افغاني در اولين انتخابات رياست جمهوري در افغانستان بود.چيزي که مي تواند تثبيت کند اين ادعا را حضور گسترده زنان، جوانان و حتي افراد مسن افغاني بودند که به شکل دسته هاي فاميلي حضور پيدا مي کردند، يعني تمام اعضاي خانواده با هم يکباره پاي صندوقهاي راي حاضر مي شدند و با شور و شوق و علاقه مندي زيادي خواستار راي گيري بودند. از ساعت هفت صبح که راي گيري شروع شد، من خودم شخصا در تعدادي از مراکز راي گيري حاضر شدم و تا ساعت 4:30 دقيقه و مکررا در بسياري از پايگاههاي راي گيري حاضر بودم و صحبتهاي زيادي هم داشتم با مهاجرين افغاني که اساسا علاقه منديشان چه بوده که آمدند شرکت کردند در اين انتخابات. آنها بيشتر گفتند به خاطر اين که مي خواهيم سرنوشت کشورشان را بعد از سالها خودشان تصميم بگيرند درباره اش و اين فرصت پيش آمده و مي خواهند از اين فرصت استفاده کنند و ديگر چيزي که بسيار مهم و چشمگير بود، حضور گسترده زنان بود، اين را حتي مسئولين افغان در برگزاري انتخابات هم گفته اند که مي توانند به جرات بگويند که نيمي از شرکت کنندگاني که در روز راي گيري شرکت کردند در مشهد زنان بودند و تعداد زيادي از اينها قشر جوان مهاجر افغان بودند. ج . ز : آقاي احمدي کداميک از نامزدهاي انتخاباتي بيشتر از ديگران دست به فعاليتهاي تبليغاتي در ايران زده بودند و به نظر شما تمايل عمومي افغانهاي مقيم ايران با توجه به بافت قومي و مذهبي بيشتر به کدام يک از نامزدهاي انتخاباتي بود؟ محمد احمدي: با توجه به بافت قوميتي که افغانهاي ساکن ايران دارند، در دو سه دسته طبقه بندي مي شوند. يکي هزاره هاي افغانستان و تاجيکهاي افغانستان از لحاظ کثرت در ايران زياد هستند و بعد از آن پشتونها هستند. البته اقليتهاي ديگري هم هستند که بسيار کم هستند. به همين لحاظ کانديداهايي هم که در اينجا ستادهاي تبليغاتي در اينجا به خاطر آنها تاسيس شده بود و فعاليتهاي زياد و گسترده اي داشتند، يکي آقاي حامد کرزاي بود، يکي هم جناب آقاي محقق بود و ديگري آقاي قانوني بودند. اين سه کانديد تبليغات بسيار گسترده اي در اکثر شهرهاي ايران که مهاجرين در آن زندگي مي کردند داشتند. مشخصا من به شهرهاي قم و تهران و مشهد که در مناطق مختلف سفر داشتم، تصاوير و پوسترهاي فراوان و حتي شعارهاي اين افراد را ديدم و با مردم هم که صحبت داشتم، از لحاظ طبقه بندي، انتخابشان از ميان يکي از اين سه کانديد بود.
XS
SM
MD
LG