لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۷

سازمان گزارشگران بدون مرز به بازداشت روزنامه نگار و فعال نهادهاي غير دولتي جوانان توسط جمهوري اسلامي اعتراض کرد


(rm) صدا | [ 3:13 mins ]
دو روز پس از بازداشت اميد معماريان، روزنامه نگار و از فعالان نهادهاي غير دولتي جوانان در ايران، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه اي به اين بازداشت و همچنين بازداشت اخير سه روزنامه نگار ديگر به اسامي شهرام رفيع زاده، حنيف مزروعي و روزبه ميرابراهيمي پور اعتراض کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در اين بيانيه از جمله خواستار تغيير روش کميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا در مذاکرات خود با قوه قضايي جمهوري اسلامي شد. رضا معيني، مسئول بخش ايران گزارشگران بدون مرز در مصاحبه با راديوفردا مي گويد وضعيت روزنامه نگاران در طي بازداشت هاي دو ماه گذشته وخيم است. وي همچنين مي افزايد آقايان صابر، عليجاني و رحماني، سه روزنامه نگار ديگر نيز در زندان گم شده اند و معلوم نيست کجا هستند. سياوش اردلان (راديوفردا): دو روز پس از بازداشت اميد معماريان، روزنامه نگار و از فعالان نهادهاي غير دولتي جوانان در ايران، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه اي به اين بازداشت و همچنين بازداشت اخير سه روزنامه نگار ديگر به اسامي شهرام رفيع زاده، حنيف مزروعي و روزبه ميرابراهيمي پور اعتراض کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در اين بيانيه از جمله خواستار تغيير روش کميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا در مذاکرات خود با قوه قضايي جمهوري اسلامي شده است. مسئول بخش ايران گزارشگران بدون مرز در آغاز گفتگو با همکارم امير مصدق کاتوزيان، وضعيت روزنامه نگاران را در طي بازداشت هاي دو ماه گذشته وخيم توصيف مي کند. رضا معيني (مسئول بخش ايران گزارشگران بدون مرز): در پي دستگيري هايي که شده است، حنيف مزروعي، شهرام رفيع زاده، و روز يکشنبه آقاي اميد معماريان، ما در آخرين اطلاعيه مان گفته ايم، جو رعب و وحشتي را که سيستم قضايي به وسيله دادستان تهران، آقاي سعيد مرتضوي ايجاد کردند، روز به روز ايران را عقب تر مي برد. عقب تر از اين لحاظ که امروز ما مي بينيم سه تا از روزنامه نگاران ايراني، آقاي صابر، عليجاني و رحماني در زندان گم شده اند، اسم آنها از دفتر زندان اوين خط زده شده، و معلوم نيست در کجا هستند. ملاقات هايشان قطع شده است. روز به روز دستگيري هاي بيشتري مي شود. آقاي جباري طبعا مي بايست شش ماه پيش آزاد مي شدند، اما همچنان در زندان هستند، و آن نامه اي را که آقاي شاهرودي داده بودند که خود به نوعي دادن قول و قرارهايي به اروپايي ها و کشورهايي که با ايران پيرامون حقوق بشر مذاکره دارند، هيچ پيامد مثبتي نداشته، که شکل منفي هم گرفته است. ما در آخرين اطلاعيه اي که امروز داديم، از کشورهاي اروپايي خواهان اين شديم که پايان بدهند به اين گفتگوها و به طور مشخص ايران را بکشانند پشت ميز، و مجبورش کنند که به تعهدات بين المللي که داده است پايبند باشد و آنها را اجراء کند. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): آيا شما خواستار قطع گفتگوها هستيد يا اينکه خواستار هستيد گفتگوها مبتني بشود بر پايه هاي ملموس تر. رضا معيني: خواهان قطع اين گفتگوهايي که تا امروز ادامه داشته هستيم، يعني اين گفتگويي که به هيچ نتيجه ملموس و مشخصي نمي رسد. ا.م.ک.: چه نوع گفتگويي را طالب هستيد؟ رضا معيني: آن گفتگويي که اثرات مشخص خود را در ايران نشان دهد. دو گزارشگر سازمان ملل متحد، دو گزارش مشخص درباره وضعيت قضايي ايران، وضعيت آزادي بيان و مطبوعات در ايران دادند. اين دو گزارش پايه اصلي مذاکرات بوده. بايد ببينيم که در طي اين مدت اين دو گزارش چقدر پيشرفت کرده است. اگر پيشرفت نکرده، دلايل آن چيست و قوه قضاييه ايران بايد مشخص کند. بايد دستگيري هاي غير قانوني را پايان دهند، وضعيت روزنامه نگاراني که زنداني شده اند، به شکل غير قانوني، مشخص شود. اين زندانيان تحت فشار هستند، تحت آزار و اذيت هستند. در گزارش آقاي ژوانه آمده که بودن در سلول انفرادي به مثابه شکنجه هست و اين مجموعه مسائلي که در گزارش آمده، اين مذاکرات حول حقوق بشر بايد پيرامون اين باشد. قانون مطبوعات ايران بايد درش پيشرفت هايي بشود، همانطوري که جمهوري اسلامي قول و قرارهايي داده بود.
XS
SM
MD
LG