لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۲۴

با وجود حمايت سه کشور اروپايي از احداث رآکتور اتمي آب سبک در ايران، جمهوري اسلامي بر ساخت نيروگاه آب سنگين پافشاري مي‌کند


(rm) صدا | [ 5:06 mins ]
در حالي که نمايندگان آلمان، فرانسه و بريتانيا از يکسو و هيات نمايندگي جمهوري اسلامي خود را براي گردهمايي فردا در وين آماده مي کنند، گزارشها حاکي از آن است که سه کشور اروپايي ياد شده گفته اند از نظريه احداث رآکتورهاي اتمي آب سبک در ايران که اين کشور را از عمليات غني سازي اورانيم منصرف کند حمايت مي کنند. قرار است اين پيشنهاد در گردهمايي فردا با هيات ايراني مطرح شود. با اينحال جمهوري اسلامي همچنان بر احداث رآکتور آب سنگين اصرار مي ورزد. جان الدريج، کارشناس امور هسته اي و سردبير بخش اتمي، بيولوژيک و سلاحهاي شيميايي نشريه جينز در لندن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که تفاوت ميان اين دو نيروگاه اين است که آب سنگين يا بسيار تقطيرشده اي که در نيروگاههاي آب سنگين به کار مي رود، مي تواند به عنصر پلوتونيم بي انجامد که در توليد سلاحهاي اتمي، از جمله بمب هيدروژني نقش اساسي دارد. فريبا مودت (راديو فردا): در حالي که نمايندگان آلمان، فرانسه و بريتانيا از يکسو و هيات نمايندگي ايران از جمله اميرحسين زماني نيا، مدير کل امور بين المللي وزارت خارجه ايران خود را براي گردهمايي فردا در وين آماده مي کنند، گزارشها حاکي از آن است که سه کشور اروپايي ياد شده گفته اند از نظريه احداث رآکتورهاي اتمي آب سبک در ايران که اين کشور را از عمليات غني سازي اورانيم منصرف کند حمايت مي کنند. قرار است اين پيشنهاد در گردهمايي فردا با هيات ايراني مطرح شود. اما اين سئوال مطرح است که تفاوت ميان نتيجه استفاده از رآکتور آب سبک و رآکتور آب سنگين چيست. به عبارت ديگر اگر ايران مي تواند از رآکتور آب سبک براي توليد انرژي مورد نيازش استفاده کند، چرا بر احداث رآکتور آب سنگين که همچنين در چرخته توليد سلاح اتمي کاربرد دارد اصرار مي ورزد و اگر براي سوخت رآکتور آب سبک هم به اورانيم احتياج است، احتمالا باز هم ايران در صورت تمايل مي تواند نهايتا از اين نوع رآکتور نيز براي اهداف نظامي استفاده کند. اين نکته را با جان الدريج، کارشناس امور هسته اي و سردبير بخش اتمي، بيولوژيک و سلاحهاي شيميايي نشريه جينز در لندن درميان گذاشتم. جان الدريج (کارشناس امور هسته اي، لندن): تفاوت ميان اين دو نيروگاه اين است که آب سنگين يا بسيار تقطيرشده اي که در نيروگاههاي آب سنگين به کار مي رود، مي تواند به عنصر پلوتونيم بي انجامد که در توليد سلاحهاي اتمي، از جمله بمب هيدروژني نقش اساسي دارد. ف . م : اما اين نکته مطرح است که اگر مقامات جمهوري اسلامي در اظهارات خود داير بر اين که ايران تنها هدفي که از احداث رآکتورهاي اتمي دارد، توليد برق و نيرو است، پس براي ايران تفاوتي نمي کند که رآکتور آب سنگين داشته باشد يا آب سبک و بايد قاعدتا پيشنهاد اروپا را براي احداث رآکتور آب سبک پذيرفته و تا حدي به نگرانيهاي جامعه بين الملل خاتمه دهد. جان الدريج: درست است، از نظر فني فرق چنداني نمي کنند و تنها فرق آن همان است که گفتم. نيروگاه آب سنگين مي تواند در راه ايجاد سلاحهاي اتمي به کار گرفته شود. اما آژانس بين المللي انرژي اتمي با کمال ميل اجازه ايجاد و بهره برداري از نيروگاههاي آب سبک را مي دهد. زيرا چنين نيروگاههايي در سراسر جهان براي اهداف غير نظامي به کار گرفته شده اند و تعجب نمي کنم اگر شرکتهاي خصوصي و دولتي غربي براي امضاي قرارداد ايجاد چنين نيروگاههايي در ايران پيشگام شده باشند. ف . م : در اينجا از اين کارشناس امور هسته اي و جنگ افزارهاي مربوطه پرسيدم که آيا امکان آن وجود دارد که بتوان از رآکتورهاي آب سبک هم براي توليد سلاحهاي اتمي استفاده کرد؟ جان الدريج: البته که مي توانيد، در يک نيروگاه بايد نوعي ماده راديواکتيو مانند اورانيم به کار رود. اورانيم غني شده به عنوان بخشي از سوخت مورد نياز است. تنها لازم است دو مفتول اورانيم را به اندازه کافي به هم نزديک کرد تا واکنشهاي به اصطلاح زنجيره اي لازم به وجود آيد. ف . م : پس اين سئوال مطرح مي شود که آيا اروپاييها که مسلما از امکانات فني استفاده از رآکتور آب سبک براي توليد سلاحهاي اتمي مطلع هستند تنها اميدوارند که ايران به استفاده غير نظامي از رآکتورهاي آب سبک اکتفا کند؟ جان الدريج: اورانيم در دسترس است و بنابراين مي توان آن را براي توليد سلاح اتمي غني ساخت. آنچه براي آژانس بين المللي مهم است، اين نيست که آيا در ايران عنصر اورانيم وجود دارد يا نه. بسياري اين عنصر را در اختيار دارند، اما آنچه براي اين سازمان مهم است، اين است که آيا مراکزي براي غني سازي اورانيم که بتواند در توليد سلاح اتمي به کار گرفته شود، فعال هستند يا نه. و اين چيزي نيست که آن را به آساني بتوان پنهان کرد. ف . م : در اين ميان امروز محمد خاتمي، رئيس جمهوري ضمن تاکيد مجدد بر آنچه حق مسلم ايران براي دستيابي به انرژي صلح آميز خواند گفت: صداي محمد خاتمي: آمادگي کامل داريم براي همکاري و تفاهم با دنيا و نيز همکاري با آژانس براي اين که اين اطمينان حاصل شود که فعاليتهاي ايران منحرف به سوي سلاحهاي هسته اي نمي شود، در عين حال از حق طبيعي خودش يعني فرايند غني سازي اورانيم براي سوخت هسته اي و اين چيزي است که ما به هيچ وجه نمي پذيريم.
XS
SM
MD
LG