لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۱۸

حضور سازمان دولتي حفاظت از محيط زيست در گردهمايي تشکلهاي غير دولتي زيست محيطي خشم این تشکلها را برانگيخت


(rm) صدا | [ 3:40 mins ]
حضور سازمان دولتي حفاظت از محيط زيست در گردهمايي تشکلهاي غير دولتي زيست محيطي در کرمان خشم بسياري از تشکلهاي غير دولتي در ايران را برانگيخت. اين تشکلها که گردهمايي در کرمان را تحريم کرده اند به تصويب اساسنامه شبکه ملي تشکلهاي غير دولتي هوادار محيط زيست در گردهمايي يادشده معترضند. دکتر جاويد آل داوود، رئيس انجمن غير دولتي حمايت از حيوانات در ايران در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تشکل غير دولتي از اسمش مشخص است، غير دولتي است، اصلا دولت چه کاره است اين وسط. به جز اين که مي خواهند محدود کنند سيستمها را، وابسته به دولت کنند و بعد جلوي کارشان را بگيرند، هيچ معناي ديگري ندارد. وی می گوید 700، 800 تا نامه به محيط زيست فرستاده اند که تاکنون به پنج تا از اين نامه ها جواب دادند که آن هم مطالب خيلي معمولي و اداري بوده. عليرضا طاهري (راديو فردا): حضور سازمان دولتي حفاظت از محيط زيست در گردهمايي تشکلهاي غير دولتي زيست محيطي در کرمان خشم بسياري از تشکلهاي غير دولتي در ايران را برانگيخته است. اين تشکلها که گردهمايي در کرمان را تحريم کرده اند به تصويب اساسنامه شبکه ملي تشکلهاي غير دولتي هوادار محيط زيست در گردهمايي يادشده معترضند. معترضان مي گويند اگر غير دولتي هستيم، دولت چه کار به کار ما دارد، بايد رومي رومي باشيم يا زنگي زنگي. دکتر جاويد آل داوود، رئيس انجمن غير دولتي حمايت از حيوانات در ايران به فرين عاصمي از راديو فردا مي گويد: دکتر جاويد آل داوود: به اساس اين موضوع اعتراض داريم. تشکل غير دولتي از اسمش مشخص است ديگر، غير دولتي است، اصلا دولت چه کاره است اين وسط. سازمان محيط زيست جلسه بگذارد، به آن جايزه بدهند، اصلا مفهوم ندارد. به نظر ما اصلا حضور يک سيستم دولتي مثل سازمان محيط زيست در اين مجموعه اصلا مفهوم ندارد. حضورش را بيايد توجيه کند که بگويد چه کاره است در اين تشکل. اصلا شبکه تشکلهاي زيست محيطي که هنوز خودشان تعريف درستي در مملکت ما ندارند، شبکه چه تاثيري دارد به جز اين که مي خواهند محدود کنند سيستمها را، وابسته به دولت کنند و بعد جلوي کارشان را بگيرند، هيچ معناي ديگري ندارد. فرين عاصمي (راديو فردا): شما اين اعتراضتان را رسما هم به سازمان حفاظت از محيط زيست اعلام کرديد؟ دکتر جاويد آل داوود: بله، بارها، ما از رئيس جمهور درخواست کرديم و با تعدادي از تشکلها هم صحبت کرديم و امضا کردند دو سال پيش که دولت هيچ نوع کمکي به تشکلهاي غير دولتي نکند. دولت براي اين که 60 ميليون دلار سازمان ملل و جاهاي مختلف را هزينه کند، يک عده اي را درست کرده، مي فرستد آنها را به خارج، جلساتي مي گذارد و يک عده اي هم فريب اين مجموعه را خورده اند که پول مي دهند. اگر ما تشکلي تشکيل داديم به اين خاطر بوده که نقص داشته کار دولت که ما مثلا براي حمايت از حيوانات مطلب مي نويسيم. سازمان محيط زيست نتوانسته کارش را درست انجام دهد، ما آمديم کمک کنيم و بنابراين دولت نبايد به ما کمک کند بلکه ما آمده ايم به دولت کمک کنيم. مفهومي ندارد که دولت بگويد من مي خواهم شبکه درست کنم، شما را کمک کنيم، توانمند کنيم. به جز محيط زيست همه از جمله وزارت کشور، سازمان تربيت بدني مي خواهند ما را کمک کنند. ما اگر کمک نخواهيم بايد چه کسي را ببينيم، من نمي دانم، ما مي گوييم ما نمي خواهيم، ما بايد خودمان را اداره کنيم، اگر مشکلي داريم خودمان بايد حل کنيم، نمي توانيم تعطيلش مي کنيم اگر مردم کمک نمي کنند، اگر اعضا همکاري نمي کنند، خب باشد يک وقتي که حس کردند نياز است بيايند کمک کنند و انجام دهند. دولت کي مي آيد به من کمک کند که من بيايم ايرادش را بگيرم، مشکلاتش را بگويم؟ معلوم است به من کمک مي کند که من تعريفش را بکنم، پس مفهوم ندارد اصلا يک تشکل غير دولتي را دولت کمک کند، توانمند کند، پول بدهد، شبکه برايش تشکيل دهد. نظر ما اين است، مي گوييم ما را ول کنيد، دست از سر تشکلهاي غير دولتي زيست محيطي و غير زيست محيطي بردارد دولت. ف . ع : سازمان حفاظت از محيط زيست چه عکس العملي به اين گفته هاي شما و اعتراض شما داشتند؟ دکتر جاويد آل داوود: جواب نمي دهند، ما الان 700، 800 تا نامه به محيط زيست داشتيم، به شعبه ها، شهرستانها و جاهاي مختلفشان که شايد پنج تا از اين نامه ها را جواب دادند که آن هم مطالب خيلي معمولي و اداري بوده.
XS
SM
MD
LG