لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۰۰

هشدار يک نهاد انديشه پرداز آمريکايي درباره امکان به کارگيري سوخت مصرف شده نيروگاه آب سبک در سلاح هسته‌اي توسط جمهوري اسلامي


(rm) صدا | [ 3:11 mins ]
آلمان، بريتانيا و فرانسه، به تهران پيشنهاد کرده اند که در مقابل تغيير روند غني سازي اورانيم، هم سوخت هسته اي به ايران برسانند و هم در احداث نيروگاه هسته اي آب سبک با آن کشور همکاري کنند. هنري سوکولسکي، رئيس مرکز آموزش سياست منع گسترش و تکثير، يکي از Think Tank ها يا نهادهاي انديشه ورزي و انديشه پردازي آمريکا، گفت که نيروگاه هاي هسته اي از نوع آب سبک را ديگر نمي توان نيروگاه هايي ايمن پنداشت، چون هر دولتي مي تواند سوخت تازه اندک غني شده يا سوخت مصرف شده پر از بار پلوتونيم اين نيروگاه ها را براي ساختن بمب به کار گيرد. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): يکي از سازمان هاي انديشه ورزي آمريکا اخطار کرده است که فناوري هاي هسته اي پيش نهادي اتحاديه اروپا به ايران مي تواند به دستيابي جمهوري اسلامي به سلاح هاي هسته اي ياري برساند. اين سازمان هشدار گفته است که همکاري اروپا با تهران در راه احداث نيروگاه هسته اي آب سبک، جمهوري اسلامي را از دست يافتن به بمب اتمي باز نخواهد داشت. عليرضا طاهري (راديوفردا): آلمان، بريتانيا و فرانسه، معروف به سه تفنگدار اروپايي طرفدار مذاکره با جمهوري اسلامي، به تهران پيشنهاد کرده اند که در مقابل تغيير روند غني سازي اورانيم، هم سوخت هسته اي به ايران برسانند و هم در احداث نيروگاه هسته اي آب سبک با آن کشور همکاري کنند. آلمان، بريتانيا و فرانسه با اين پيشنهاد اميدوار هستند آنچه بلندپروازي هاي جمهوري اسلامي به سوي بمب هسته اي خوانده شده است، پايان گيرد. اما اکنون هنري سوکولسکي، رئيس مرکز آموزش سياست منع گسترش و تکثير، يکي از Think Tank ها يا نهادهاي انديشه ورزي و انديشه پردازي آمريکا، مي گويد: نيروگاه هاي هسته اي از نوع آب سبک را ديگر نمي توان نيروگاه هايي ايمن پنداشت، چون هر دولتي مي تواند سوخت تازه اندک غني شده يا سوخت مصرف شده پر از بار پلوتونيم اين نيروگاه ها را براي ساختن بمب به کار گيرد. اين هشدار گويي جوهر گزارشي است در 62 صفحه. به گفته آقاي سوکولسکي، اين گزارش را مسئولان دولتي شيمي هسته اي، نيروگاه هاي برق هسته اي، و طراحي سلاح هاي سلاح هاي هسته اي آمريکا فراهم آورده اند. به رغم پافشاري هاي جمهوري اسلامي بر صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي اش، آمريکا معتقد است که تهران در پوشش برنامه هاي هسته اي در پي دست يافتن به بمب اتمي است. در نيروگاه هاي هسته اي از نوع آب سبک، اورانيم اندکي غني شده به کار مي رود، هر چند از اين نوع نمي توان براي بمب هاي هسته اي با مبناي اورانيم بهره گرفت، اما سوخت مصرف شده چنين نيروگاه هايي در برگيرنده پلوتونيم، يکي از عناصر اصلي بمب هاي هسته اي است. پلوتونيم موجود در سوخت مصرف شده نيروگاه هاي آب سبک را مي توان براي توليد بمب اتمي از مواد شيميايي ديگر جدا ساخت. هنري سوکولسکي يادآوري مي کند که اروپا در اشتباه است اگر فرض کند که چنين کاري را نمي توان از چشم بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي پنهان نگاه داشت. آقاي سوکولسکي بي درنگ مي افزايد: جمهوري اسلامي نزديک به دو دهه تمام برنامه هاي هسته اي خود را پنهان نگاه داشته بود. آژانس بين المللي انرژي اتمي به اين گزارش 62 صفحه اي اين سازمان انديشه ورز و انديشه پرداز آمريکايي هنوز واکنشي نشان نداده است.
XS
SM
MD
LG