لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۲:۳۹

نام ايران در رده‌هاي پاياني فهرست امسال سازمان گزارشگران بدون مرز از لحاظ نقض آزادي مطبوعات قرار گرفت


(rm) صدا | [ 4:20 mins ]
نام ايران در فهرست رده بندي امسال سازمان گزارشگران بدون مرز بر اساس وضع مطبوعات و روزنامه نگاران در 167 کشور جهان، در رده 158 قرار گرفت، يکي بالاتر از عربستان سعودي که بنا بر اين رده بندي وضع آزادي مطبوعات در آن از همه کشورهاي خاورميانه بدتر است. وضع کليه کشورهاي آسياي دور از اين لحاظ بدتر از وضع خاورميانه ارزيابي شده است، به طوري که نام کره شمالي در آخر فهرست و کمي بالاتر از آن نام هاي ميانمار و چين قرار دارد. يکي مانده به آخر هم کوبا است، با 26 خبرنگار زنداني در سال 2004 ميلادي. رضا معيني، مسئول ايران گزارشگران بدون، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين چهارمين سال انتشار رده بندي است، و هدف آن است که معلوم شود در کجاي جهان بيشترين نقض آزادي مطبوعات وجود دارد. وي مي افزايد روبر منار، دبير اول گزارشگران گفت که اينگونه کشورها توسط گزارش سازمان در معرض ديد و قضاوت همگان قرار خواهند گرفت. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): نام ايران در فهرست رده بندي امسال سازمان گزارشگران بدون مرز بر اساس وضع مطبوعات و روزنامه نگاران در 167 کشور جهان، در رده 158 قرار گرفت. يکي بالاتر از عربستان سعودي که بنا بر اين رده بندي وضع آزادي مطبوعات در آن از همه کشورهاي خاورميانه بدتر است. وضع کليه کشورهاي آسياي دور از اين لحاظ بدتر از وضع خاورميانه ارزيابي شده است، به طوري که نام کره شمالي در آخر فهرست و کمي بالاتر از آن نام هاي ميانمار و چين قرار دارد. يکي مانده به آخر هم کوبا است، با 26 خبرنگار زنداني در سال 2004 ميلادي. رضا معيني، مسئول ايران گزارشگران بدون مرز از سابقه اين رده بندي به راديوفردا مي گويد: رضا معيني (مسئول ايران سازمان گزارشگران بدون مرز): اين چهارمين سال انتشار رده بندي است. هدف اين است که به طور مشخص معلوم شود که در کجاي جهان بيشترين نقض آزادي مطبوعات وجود دارد. روش کار گزارشگران اين بوده که از مجموعه اي از روزنامه نگاران در داخل کشورهاي مختلف و بنا بر نمايندگي هايي که هست، فرم هايي هست که پر مي کنند. اين فرم ها در رابطه با تعطيل کردن نشريات، دستگيري روزنامه نگاران، ايجاد محدوديت ها، سيستم قضايي، قتل و غيره است. ايران يکي از کشورهاي جهان است که معروف است به ناقض آزادي هاي مطبوعات. ا.م.ک.: وضعيت آزادي مطبوعات ايران در مقايسه با سال گذشته، يعني همين رده بندي چگونه است؟ رضا معيني: نقض آزادي مطبوعات امسال در ايران شکل ويژه اي پيدا کرده است. درست است که سال قبل مورد قتل زهرا کاظمي بود، اما امسال قتل مشخصي نبود و همين در رده بندي تاثير گذاشت، اما به طور مشخص باز هم ايران در آخرين رده ها است و هشداري است به همه مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان. ا.م.ک.: گرچه در رده بندي گزارشگران بدون مرز و در ميان کشورهاي خاورميانه، ايران در پايين ترين مرتبه هاي رده بندي اين منطقه هست، اما عربستان سعودي از ايران هم پايين تر است، و پس از اينها هم در رده خيلي پايين تر چين، ميانمار و کره شمالي قرار مي گيرند. رضا معيني: اگر اجازه بدهيد يک اشاره اي هم بکنم به سابقه مطبوعات در اين کشورها، يعني وضعيت اسفبار مطبوعات ايران را وقتي با سابقه صد و چندين سال مطبوعات در ايران مقايسه مي کنيم، هر چند که اين مطبوعات همواره مطبوعات آزادي نبوده، اما به هر صورت قابل مقايسه نيست. يعني در کره شمالي تمام مطبوعات، طبق اطلاعيه اي هم که ما داديم، در خدمت توتاليتاريسم هستند، ولي در ايران مطبوعات وجود دارند. اين مطبوعات مورد سرکوب قرار مي گيرد، به ويژه بحث روزي که هست همين روزنوشت ها به عنوان آزادترين شکل برخورد مي کنند. در کشور ما همواره مقاومتي که در رابطه با سرکوب و براي آزادي مطبوعات وجود داشته از اين زاويه اساسا قابل مقايسه نيست، با کشورهايي که اساسا بحث مطبوعات در آنها مطرح نيست. ايران يک مطبوعاتي دارد، مجموعه روزنامه نگاران ديناميک و زنده وجود دارند. آنجا که فرصت هاي تاريخي به دست مي آورند خودشان را نشان مي دهند، مانند همين دوره اي که به عنوان دوم خرداد معروف شده بود، و در طي آن ديديم که مطبوعات توانستند رشد بکنند و به هر صورت مفري براي فرياد داشتند، و حداقل انجام وظيفه خودشان. ا.م.ک.: تا حالا گزارشگران بدون مرز از انتشار اين رده بندي چه نتيجه اي گرفته است؟ رضا معيني: اصطلاحي را که روبر منار، دبير اول گزارشگران به کار برد امروز صبح، در پي انتشار اين گزارش، اين است که اين کشورها را در معرض ديد و قضاوت همگان قرار مي دهد، که چرا کشورهايي مانند فنلاند و بقيه در صدر ليست قرار دارند، خاورميانه به شکل عمومي در انتهاي ليست قرار مي گيرد، و چرا به عنوان مثال در جمهوري اسلامي که به عنوان بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه مطرح شده است، در رده هاي پايين تر قرار مي گيرد. اين در انظار و افکار عمومي براي مطبوعات، رسانه ها، خبرنگاران و به ويژه همين بحثي را که پس فردا در پارلمان اروپا هست، مي تواند نشانگر بسياري از نوعي تنظيم روابط براي کشورها، و در رابطه با ايران باشد.
XS
SM
MD
LG