لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۷:۳۳

برنامه سازمان مذهبي «ائتلاف مسيحيان آمريکا»: در يک جامعه دموکرات با اصل پايه‌اي جدايي دين از سياست


(rm) صدا | [ 9:08 mins ]
گروههاي مذهبي امروز بيش از هر زمان ديگري در گذشته در سياست آمريکا فعال و تاثيرگذار شده اند. يکي از مهمترين سازمانهاي مذهبي آمريکا که به صورتي سازمان يافته مدافع و مبلغ اهدافي است که آن را اهداف مسيحيت مي خواند، «ائتلاف مسيحيان آمريکا» نام دارد. ائتلاف مسيحيان آمريکا که مي گويد دو ميليون عضو دارد، ماه گذشته در پانزدهمين سال تاسيسش کنفرانسي در شهر واشنگتن دي سي برگزار کرد که حدود 500 نفر از رهبران مسيحي در آن حضور داشتند. علي سجادي از راديوفردا ضمن گفتگويي با دکتر نخيل عزيز، مدير پژوهش مرکز تحقيقات سياسي در شهر باستن مساچوستز که در اين کنفرانس حضور داشت، به معرفي اين سازمان و کارکرد يک سازمان مذهبي در يک جامعه دموکرات پرداخته است، جامعه اي که در آن جدايي دين و دولت از اصول پايه اي به شمار مي رود. تارا عاطفي (راديوفردا): گروههاي مذهبي امروز بيش از هر زمان ديگري در گذشته در سياست آمريکا فعال و تاثيرگذار شده اند . يکي از مهمترين سازمانهاي مذهبي آمريکا که به صورتي سازمان يافته مدافع و مبلغ اهدافي است که آن را اهداف مسيحيت مي خواند، «ائتلاف مسيحيان آمريکا» يا Christian Coalition of America نام دارد. ائتلاف مسيحيان آمريکا که مي گويد دو ميليون عضو دارد ماه گذشته در پانزدهمين سال تاسيسش کنفرانسي در شهر واشنگتن دي سي برگزار کرد که حدود 500 نفر از رهبران مسيحي در آن حضور داشتند. علي سجادي ضمن گفتگويي با دکتر نخيل عزيز، مدير پژوهش مرکز تحقيقات سياسي در شهر باستن مساچوستز که در اين کنفرانس حضور داشت، به معرفي اين سازمان و کارکرد يک سازمان مذهبي در يک جامعه دموکرات پرداخته است، جامعه اي که در آن جدايي دين و دولت از اصول پايه اي به شمار مي رود. علي سجادي (راديوفردا): پت رابرتسون، کشيش سرشناس آمريکايي بعد از آن که در سال 1988 در انتخابات مقدماتي حزب جمهوريخواه براي تعيين نامزد رياست جمهوري از جرج هربرت بوش شکست خورد، در سال 1989 سازماني را بنيان نهاد به نام Christian Coalition of America يا ائتلاف مسيحيان آمريکا که هدف آن يافتن و اعمال نفوذ در دولت بود. اين سازمان مذهبي که با پرداخت حق عضويت اعضاي خود اداره مي شود، زماني در حدود 200 هزار عضو داشت و يکي از سازمانهاي مذهبي بسيار فعال در آمريکا است با دفترهايي در همه ايالتهاي اين کشور. دکتر نخيل عزيز، مدير پژوهش در مرکز تحقيقات سياسي Political Research Associates در شهر باستن مساچوستز، که به منظور تحقيق در کنفرانس اخير ائتلاف مسيحيان در شهر واشنگتن شرکت کرده بود، درباره فعاليتهاي اين سازمان و تلاش آن براي نفوذ در تصميم گيريهاي حکومتي با توجه اصل جدايي دين از دولت مي گويد: نخيل عزيز (مدير پژوهش مرکز تحقيقات سياسي، باستن مساچوستز): جدايي دين و دولت به اين معني نيست که گروههاي مذهبي نتوانند در سياست تاثيرگذار باشند. همه گروههاي منافع خاص سعي مي کنند تاثيرگذار باشند، اما در دموکراسي ما چيزهايي وجود دارد که آنها نمي توانند انجام دهند. مثلاً اگر به عنوان گروه غير انتفاعي ثبت شده باشند نمي توانند موضع مشخص حزبي نسبت به برخي مسائل داشته باشند، يا اين که نمي توانند از حد معيني بيشتر وقت و پول صرف تبليغ در ميان سياستگذاران کنند. ولي اين هم به اين معنا نيست که اشخاص حقيقي مسيحي نمي توانند امکانات خود را صرف هدفهاي اين گروهها کنند. ع.س.: يکي از موضوعهاي مهم در تبليغات گروههاي مذهبي بودجه و توانايي مالي اين گروهها است. جلسات ائتلاف مسيحيان، بر خلاف ديگر گروههاي منافع ويژه، بسيار مرتب و هر چند روز يک بار برگزار مي شود و هميشه در اين جلسات از شرکت کنندگان پول جمع آوري مي شود و هر کس ممکن است چند دلاري يا بيشتر کمک کند و به اين ترتيب از جمله به دليل دفعات بيشتر برگزاري جلسه، پول بيشتري هم جمع آوري مي کنند. اگرچه گروههاي مذهبي بر طبق قانون نمي توانند از کمکهاي دولتي، اعم از محلي يا فدرال استفاده کنند، ولي اخيرا برخي از کانالهاي دولتي که کمکهاي اجتماعي براي نيازمندان ارائه مي کنند، کمکهاي خود را به گروههاي عرفي محدود نمي کند و به گروههاي مذهبي فعال در اين زمينه هاي نيز کمک مي کنند. اما دريافت اين کمکها شرايط و محدوديتهايي دارد. مثلا سازمانهايي که از دولت کمک مالي دريافت مي کنند، اگر در استخدام يا همکاري با افراد تبعيض قائل شوند ، قابليت دريافت اين کمکها را از دست مي دهند. با اين همه اين نوع کمکها باعث ايجاد مسائلي مي شود که حساسيت ديگر گروهها را بر مي انگيزد و موضوع جدايي دين و دولت را مطرح مي کند. آقاي عزيز در اين باره مي گويد: نخيل عزيز: بسياري از طرفداران حکومت عرفي و حتي مذهبي هاي مترقي مخالف اين نوع کمکها هستند، به خاطر خطري که ايجاد مي کند. ع.س.: و اين خطر به گفته آقاي دکتر عزيز خطر مداخله دين در دولت است که طبق قانون اساسي منع شده است. ديگر موضوعهاي مهم مورد علاقه اين گروه در سياست داخلي آمريکا، که به صورتي خستگي ناپذير در راه دستيابي به آن تلاش مي کنند عبارتند از: - در درجه اول آنچه حمايت از ارزشهاي خانواده مي نامند. چنين ارزشهايي البته معاني مختلفي دارد مثلا ًغير قانوني کردن سقط جنين، مخالفت با حقوق اجتماعي همجنسگرايان، و تصويب متممي بر قانون اساسي که ازدواج را فقط به صورت پيوند يک زن و يک مرد به رسميت بشناسد، از جمله تعبيرهايي است که ائتلاف مسيحيان آمريکا از ارزشهاي خانواده به عمل مي آورد. - علاوه بر اينها بايد گفت که مخالفت با برنامه هاي دولتي که عدالت اقتصادي يا اجتماعي را مد نظر دارند چون برنامه هاي رفاه اجتماعي، بيمه بيکاري، و جز آن و نيز مخالفت با قانون جبران تبعيض يا Affirmative Action که عمدتا شامل سياهپوستان آمريکايي مي شود، بخشي از برنامه هايي را تشکيل مي دهد که ائتلاف مسيحيان آمريکا آن را پيگيري مي کند. يکي ديگر از اهداف اعلام شده ائتلاف مسيحيان آمريکا «حمايت از آزادي مذهب» است. اما منظور ائتلاف مسيحيان از آزادي مذهب چيست؟ آيا معتقدند که همه مذاهب در جامعه آمريکا بايد، با توجه به جمعيتشان، از حقوق و امکانات برابر برخوردار باشند؟ دکتر عزيز در اين باره مي گويد: نخيل عزيز: آنها مي گويند و معتقدند که اين کشور بر اساس ارزشها و اصول مسيحيت و يهوديت بنا شده، و مراجع قانون اساسي نيز بر اساس نفوذ ارزشهاي اين مذاهب بنا شده، اما در عين حال همه آنها خواهان يک جامعه مسيحي به معني جايگزيني قانون اساسي با قوانين آسماني نيستند، بلکه فقط اقليت بسيار اندکي چنين حرفهايي مي زنند و خواهان يک نظام الهي هستند. ع.س.: به هر حال، به گفته آقاي عزيز، بسياري از آنها معتقدند که جامعه آمريکا بايد يک جامعه اي باشد براساس تعليمات خدا و اين تعليمات از نظر آنها تعليمات مسيح است. با وجود آن که در سال 2000 حدود 45 درصد آمريکايي ها خود را مسيحي اي ونجليست، يا پيروان کليساهاي تبليغي معرفي کرده اند، ائتلاف مسيحيان آمريکا هميشه در برنامه ها، اعلاميه ها، انتشارات و آگهي هايشان خود را اقليتي معرفي مي کنند که مورد حمله و فشار گروههاي اجتماعلي ليبرال و عرفي گرا قرار دارند و حقوق اجتماعي آنها مورد احترام نيست. دکتر عزيز مي گويد: نخيل عزيز: آنها مي گويند حقوق و آزادي آنها در جامعه مورد احترام نيست و آزادي مذهبي آنها تحت تاثير محدوديتهايي واقع شده که عرفي گراها خواهان اعمال آن هستند. در واقع وقتي آنها درباره آزادي مذهب صحبت مي کنند منظورشان اين است. ع.س.: آقاي عزيز مي افزايد البته در چارچوب کلي، اين گروه با گروههاي معتقد به ديگر مذاهب چون مسلمانان و يهوديان در زمينه مسائل مشترک بين الاديان همکاريهايي دارند. بايد افزود وقتي آنها صحبت از آزادي مذهب در خارج از آمريکا مي کنند منظورشان البته آزادي مذهبي براي مسيحيان است، مثلا در چين که اين آزادي در سالهاي اخير براي برخي گروههاي مسيحي نقض شده است. اما خواستهاي اين گروه در زمينه سياست خارجي محدود به آزادي مسيحيان در مناطق ديگر جهان نمي شود، بلکه مسائل ديگري را هم در بر مي گيرد. اين ائتلاف در زمينه سياست خارجي کشور نيز علاوه بر حمايت بي قيد و شرط از جنگ عليه تروريسم، که هم اکنون در جريان است، از حضور نظامي آمريکا در ساير نقاط جهان نيز قوياً حمايت مي کند و معتقدند بايد براي حفظ منافع آمريکا، اين کشور داراي تسلط نظامي بر سراسر جهان باشد. علاوه بر اين، يکي از مواضع مهم گروه ائتلاف مسيحيان آمريکا، حمايت بي قيد و شرط از سياستهاي اسرائيل است. دکتر عزيز در اين باره مي گويد: نخيل عزيز: آنها براي فلسطيني ها هيچ حقوقي قائل نيستند، در حالي که ديگر گروههاي دست راستي دست کم درباره سياست خارجي آمريکا درباره اسرائيلي و فلسطيني ها گفتگو مي کنند، اما براي آنها همبستگي با اسرائيل فقط به معناي پذيرفتن حق حيات براي اسرائيل نيست، بلکه به معناي حمايت از هر کاري است که اسرائيل انجام مي دهد، حتي نقض حقوق بشر درباره فلسطيني ها.
XS
SM
MD
LG