لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۴۰

عدم اطمینان وکیل سه زندانی ملی مذهبی از آزادی آنها، علیرغم تبدیل قرار بازداشت به وثیقه


(rm) صدا | [ 4:13 mins ]
پس از آن که قرار بازداشت رضا عليجاني، هدي صابر و تقي رحماني ، سه زندانی ملی - مذهبی، به وثيقه تبديل شد، وکيلان آنان براي سپردن وثيقه به شعبه صادر کننده راي مراجعه کردند. با اين حال محمد شريف يکي از وکيلان مدافع اين سه فعال ملي – مذهبي در مصاحبه با راديو فردا مي‌گويد از آزادي آنها مطمئن نيست. وی می گوید اين خوف را داريم که موجب ديگري فراهم بشود براي استمرار بازداشت. وی می افزاید: در يکساله اخير تا آنجايي که ما اطلاع داريم قرار بازداشتي به زندانیان ابلاغ نشده و وضعیت پرونده آنها نامشخص است. وی می گوید در رابطه با بازداشت اسفند سال 79 نيز اين آقايان وثيقه هاي سنگيني سپرده اند و آن وثيقه ها علي الاصول کماکان باقيست و عليرغم بقاي آن وثيقه ها ما را ملزم کردند که وثيقه جديد بسپاريم. نازي عظيما (راديو فردا): پس از آن که قرار بازداشت رضاعليجاني، هدي صابر و تقي رحماني به وثيقه تبديل شد، وکيلان آنان براي سپردن وثيقه به شعبه صادر کننده راي مراجعه کردند. با اين حال محمد شريف يکي از وکيلان مدافع اين سه فعال ملي – مذهبي در گفتگو با راديو فردا مي‌گويد از آزادي آنها مطمئن نيست، زيرا خانواده هاي اين افراد براي پرونده بازداشت سال 79 آنان وثيقه‌هاي سنگيني سپرده بودند و با وجود باقي بودن آن وثيقه‌ها، دادگاه بار ديگر از اين سه فعال ملي – مذهبي، وثيقه خواسته است. محمد شريف (وکیل زندانیان ملی مذهبی): ما مطمئن نيستيم که با سپردن وثيقه موکلين‌ان آزاد خواهند شد. اين خوف را داريم که موجب ديگري فراهم بشود براي استمرار بازداشت. از طرف ديگر همان طور که قبلا به کرات از سوي اينجانب و ساير وکلا اعلام شده، موجب قانوني حدود يک سال و نيم بازداشت اين سه شخصيت ملي – مذهبي براي ما کماکان در بوته ابهام قرار دارد و تا اين تاريخ پرونده راجع به يکسال و نيم بازداشت را براي مطالعه در اختيار ما قرار نداده اند. از طرف ديگر تا آنجايي که ما اطلاع داريم، از طريق قرار آخرين بازداشتي که به آقايان ابلاغ شده، بيش از يکسال سپري شده و به اين معني فرجه قانوني براي استمرار تاثير و ارزش حقوقي قرارهاي بازداشت بيش از يکسال سپري شده. الان که تصميم گرفته اند که وثيقه را بپذيرند براي خود بنده اين نکته مشخص نيست که آيا قرار بازداشتي وجود دارد که مي‌خواهند تبديل به وثيقه کنند يا قرار وثيقه جديد يک تصميم مجزا از تبديل قرار به شمار مي‌آيد. فرين عاصمي (راديو فردا): الان وضعيت پرونده اين سه ملي – مذهبي به چه صورت است؟ محمد شريف: در يکساله اخير تا آنجايي که ما اطلاع داريم قرار بازداشتي به آقايان ابلاغ نشده. همچنين کماکان وضعيت پرونده مرتبط با بازداشت اسفند 79 نيز که از يکسو ما به حکم بدوي اعتراض کرديم و پرونده در مرجع تجديد نظر است، نامشخص است و از سوي ديگر با توجه به اين که به موکلين ما در يک تاريخي در زندان يک برگه‌اي را به روئيت‌شان مي‌رسانند که عنوان مي‌شود اين حکم قطعي شده است. حکم قطعي شده مرتبط با حکم بدوي مربوط به بازداشت اسفند 79 است. ما عليرغم اين که علي‌الاصول اين چنين است که هنگامي که يک متهم در زندان است، اوراق قضايي از طريق دفتر زندان و مسئولين زندان بايد به آنها ابلاغ شود، و از اين حيث نحوه ابلاع فاقد توجيه حقوقي است، با اين حال به منظور اين که تضييع حقي نشود از اين سه شخصيت ملي – مذهبي، روند شکلي قضيه را رعايت کرديم. يعني پرونده را به تشخيص ديوان عالي کشور، در آنجا منعکس کرديم. منتها بايد براي آنها ما تصوير حکم قطعي مرحله تجديد نظر را مي‌بايست ضميمه اعتراضمان مي‌کرديم، که متاسفانه چون حکمي به ما ابلاغ نشده، انجام اين کار براي ما ميسر نبود. ف.ع: آقاي شريف، شما در صحبتهايتان گفتيد که اين وثيقه را که بسپريد ممکن است که بازد اشتشان ادامه پيدا بکند. آيا تضميني داده نشده که با سپردن وثيقه آزاد بشوند حتما؟ محمد شريف: خير در اين مورد صرفا ابلاغ شده که ما وثيقه بسپاريم و بديهي است که پديده اي به نام تضمين در اين راستا وجود ندارد. توجه به اين نکته هم ضروري است که در رابطه با بازداشت اسفند سال 79 نيز اين آقايان وثيقه هاي سنگيني سپرده اند و آن وثيقه ها علي الاصول کماکان باقيست و عليرغم بقاي آن وثيقه ها ما را ملزم کردند که وثيقه جديد بسپاريم.
XS
SM
MD
LG