لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۲۰

پیامد آسيبهاي گسترده اجتماعي در ایران ناشی از جنگ ایران و عراق و تحريمهاي بين المللي از دید معاون موسسه آسيب ديدگان اجتماعي و امور بي خانمانها


(rm) صدا | [ 4:40 mins ]
دو خواهر نوجوان خود را از پنجره طبقه سوم ساختماني به پايين پرتاب کردند. به گزارش مطبوعات ايران اين دو خواهر از فرزندان طلاق بودند و شرايط زندگي در کنار نامادري و بستگان ديگرشان براي آنان بسيار دشوار بود. دکتر فرهاد رمضاني نژاد معاون موسسه آسيب ديدگان اجتماعي و امور بي خانمانها در ايران در گفتگو با راديو فردا يکي دليل وجود آسيبهاي گسترده اجتماعي را جنگ ایران و عراق و تحريمهاي بين المللي عنوان کرد و مشکل ديگر را نبود فرهنگ مشاوره در ايران می داند و می گوید: متاسفانه وضعيت ايران نشان مي دهد که آسيبهاي اجتماعي گسترده است. در ايران دو خواهر نوجوان خود را از پنجره طبقه سوم ساختماني به پايين پرتاب کردند. خواهر 16 ساله از مرگ جان به در برد، اما خواهر 13 ساله اش جان سپرد. به گزارش مطبوعات ايران اين دو خواهر از فرزندان طلاق بودند و شرايط زندگي در کنار نامادري و بستگان ديگرشان براي آنان بسيار دشوار بود. چگونگي برخورداري از کمکهاي دولتي يا سازمانهاي غيردولتي در زمينه مسائل و مشکلات مربوط به بحرانهاي حاد روحي در ايران که بتواند از فجايعي چنين پيشگيري کند، موضوع گفتگوي همکارم ماه منير رحيمي است با دکتر فرهاد رمضاني نژاد، معاون موسسه آسيب ديدگان اجتماعي و امور بي خانمانها در ايران. ماه منير رحيمي (رادیو فردا): دکتر رمضاني نخست در مورد امکانات نهادهاي دولتي و سازمانهاي غيردولتي در اين زمينه توضيح مي دهد. دکتر رمضاني: آسيبهاي اجتماعي از بي خانمانها شروع مي شود و همه رده هاي سالمندان، بيماران رواني مزمن، کودکان فرار، کودکان کار، همه اينها را شامل مي شود. چون حوزه گسترده است، درمان اين در حقيقت و توانبخشي اش هم نياز به خدمات و امکانات گسترده اي دارد. نهادهاي دولتي با توجه به اين که امکانات وسيعتري را دارند، سعي مي کنند در سطح اول درمان کار بکنند و پيشگيري بکنند از آسيبهاي اجتماعي. سازمانهاي متعددي در ايران در اين زمينه ها کار مي کنند. بهزيستي از عمده ترينشان است که از بودجه دولتي براي اين کار استفاده مي کنند. قسمت عمده اي از آسيبهاي اجتماعي را، غير از يک محدوده خاصي که زير نظر يکي ديگر از سازمانها هست به اسم کميته امداد، زير پوشش خودش دارد. نهادهاي دولتي و سازمانهايي که نقشي بين نهادهاي دولتي و NGO ها هستند، مثل کميته امداد، اينها در حقيقت سعي مي کنند در سطح دوم کار بکنند. NGO هم عمدتا در قسمت سوم پيشگيري، بازتواني و نوتواني هست کار مي کنند. افرادي را که دچار آسيب شده اند، بازتواني بکنند و برگرداننند به جامعه. توي قسمتي از کار که از حوزه فعاليتهاي بهزيستي و کميته امداد بيرون است، کار مي کنند. م.م.ر: به رغم تنوع سازمانهاي مربوطه، برخي مي گويند استفاده از امکانات اين سازمانها، عملا خيلي دشوار و تا حدي غير ممکن است. يعني گاهي هم که ممکن مي شود، به قول معروف، نوشداروي پس از مرگ سهراب خواهد بود. مثل اين دو خواهري که به تازگي خودشان را از ساختمان پرتاب کردند و يکي از خواهرها از بين رفته. دکتر رمضاني: به اين شدت هم که مي فرماييد نيست. ببينيد، متاسفانه وضعيت ايران نشان مي دهد که آسيبهاي اجتماعي گسترده است. دوران سختي را گذرانده. 8 سال جنگ را به اضافه اين که تحريمهاي بين المللي را گذرانده. به عنوان کشوري که در حال بازسازيست، از کشورهايي که امکانات خاص دارند، از قراين به هر حال کاملا مشهود است. نهادهاي دولتي هم بودجه محدودي دارند، بودجه مشخصي دارند وبه گروه خاصي بايد سرويس بدهند. نمي توانند اين را خيلي گسترده اش بکنند. به خاطر همين مجبورند گروههاي آسيب ديده را انتخاب بکنند. آنهايي که بيشتر نيازمند هستند، به آنها بيشتر سرويس بدهند. اين گروه کساني که مي فرماييد، من منکرش نيستم. ولي بدون آن هم در شرايطي که ما الان قرار داريم امکان ندارد که بتوانيم عمل کنيم. آن دو خواهر هم که مي فرماييد، با توجه به اين که در حقيقت آسيب ديده جدايي پدر و مادر هستند و در... امني از اينها نگهداري مي کرد، نشان مي دهد که آن محدوده اي که اينها زندگي مي کردند، وضعيت اقتصادي در حد متوسط است. علتي که اين دو خواهر اقدام به خودکشي کردند، در حقيقت يک قسمتي از اين نهادهاي حمايتي است که هنوز در ايران جا نيفتاده و کامل تشکيل نشده. نهادهاي مشابه اين مي توانستند به اينها کمک کنند. ارتباطي با امکانات نهادهاي دولتي و غيردولتي و NGOها ندارد. اينها نياز به يک مشاوره رواني داشتند که با کوچکترين سرخوردگي ناشي از آسيبهاي قبلي که اينها ديده بودند و در زندگي خيليها ممکن است پيش بيايد و به راحتي از آن بگذرند، اينها واکنشهاي خيلي شديد نشان بدهند. لااقل بيش از 20 مرکز مشاوره تلفني فقط مال نيروي انتظامي در تهران مي شناسم. سازمان بهزيستي اين نهاد مشاورتي را دارد. خود وزارت بهداشت دارد، کميته امداد به عنوان يک نهاد حمايتي دارد. اين نهادها وجود دارند، منتها به اندازه کافي نيست. م.م.ر: يعني اساسا اين رسم جا افتاده است در ايران که مشاوره هاي اجتماعي بگيرند افراد؟ دکتر رمضاني: نه، متاسفانه اين هم يک دليل عمده است. فرهنگ دريافت مشاوره، در اينجا که پايتخت است، ضعيف است. هر چه از پايتخت دورتر مي شويم، اين شرايط ضعيف تر مي شود. متاسفانه يک ديد منفي ديگري هم حتي در تعدادي از افراد تحصيلکرده جامعه وجود دارد، هر که مشاوره مي گيرد يا پيش روانپزشک، يا به يک جامعه شناس يا آسيب شناس مراجعه مي کند، انگ اختلال رواني را هم به دنبال دارد. حتي توي همان افراد نزديک. فرهنگ در اين زمينه پايين است، کمبودهايي هم وجود دارد.
XS
SM
MD
LG