لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۲۳:۱۹

سازمان عفو بين الملل از کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي خواست کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان را بدون هيچگونه قيد و شرطي تصويب کنند


(rm) صدا | [ 2:25 mins ]
سازمان عفو بين الملل از کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي خواسته است کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان را بدون هيچگونه قيد و شرطي تصويب کنند. اين سازمان از جمله به ايران اشاره کرده است که هنوز اين کنوانسيون بين المللي را امضا نکرده است. مجلس ششم طرح پيوستن جمهوري اسلامي را به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تصويب کرد، اما شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کرد. محافظه کاران ايراني مفاد اين کنوانسيون را مغاير با احکام اسلامي در مورد زنان مي دانند. عفو بين الملل نوشته است بيشتر کشورهايي که در خاورميانه اين کنوانسيون را تصويب کرده اند شرط و شروطي گذاشته اند که کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را بي معنا و بدون تاثير ساخته است. گلناز اسفندياري : سازمان عفو بين الملل از دولتهاي کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي خواسته است تا قوانين داخلي خود را به نحوي اصلاح کنند که مطابق استانداردهاي بين المللي از جمله کنوانسيون بين المللي رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women شود. کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان، کشورهاي امضاکننده را موظف مي کند تبعيض عليه زنان را محکوم کنند و با تمامي ابزارها سياست رفع تبعيض عليه زنان را در پيش گيرند و آن را جدا پيگيري کنند. عفو بين الملل نوشته است بيشتر کشورهايي که در خاورميانه اين کنوانسيون را تصويب کرده اند شرط و شروطي گذاشته اند که کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را بي معنا و بدون تاثير ساخته است. عفو بين الملل نوشته است که بسياري از کشورهايي که براي تصويب اين کنوانسيون شرط گذاشته اند گفته اند که بندهايي از اين کنوانسيون با قوانين ملي اين کشورها و يا قوانين اسلامي در تضاد است. در همين حال شماري از کشورهاي خاورميانه از جمله جمهوري اسلامي ايران، قطر و امارات متحده عربي هنوز کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان را تصويب نکرده اند. در ايران مجلس ششم طرح پيوستن جمهوري اسلامي را به کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان تصويب کرد، اما شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت کرد. محافظه کاران ايراني مفاد اين کنوانسيون را مغاير با احکام اسلامي در مورد زنان مي دانند. بسياري از اصلاح طلبان گفته بودند که ايران مي تواند به طور مشروط به اين کنوانسيون بپيوندد و بخشهايي از آن را که مغاير با قوانين اسلامي است نپذيرد. اين در حالي است که سازمان عفو بين الملل از ايران و ساير کشورهاي منطقه خواسته است بدون هيچ قيد و شرطي کنوانسيون رفع تمامي اشکال تبعيض عليه زنان را تصويب کنند. مدافعان حقوق بشر بسياري از قوانين ايران را تبعيض آشکار عليه ايران مي دانند. از جمله ديه نابرابر زن و مردم و قانوني که بر اساس آن زنان بايد براي سفر از پدر يا همسر خود اجازه بگيرند.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG