لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۲۴

جمهوري اسلامي اعلام کرد که ايران در توليد گندم به خودکفايي رسيده است


(rm) صدا | [ 3:37 mins ]
جمهوري اسلامي اعلام کرد ايران با توليد حدود 12 ميليون تن گندم در سال به مرحله خودکفايي رسيده است و اين موضوع را جشن گرفت. علي زندي، روزنامه نگار در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که يک سري عوامل باعث شد که ايران ما به خودکفايي در توليد گندم برسد، از جمله افزايش 22 درصدي قيمت تضميني گندم، افزايش بارندگي، پرداخت يارانه به نهادهاي کشاورزي، بهره برداري درست از منابع آب، بيمه محصولات کشاورزي و پرداخت غرامت به کشاورزان که باعث رشد 11 درصدي در سال 81 بوده و در سال هاي 82 و 83 نيز ادامه پيدا کرده است. وي مي افزايد که ايران مزيت نسبي در توليد گندم ندارد و به عقيده برخي زمين هاي کشاورزي به توليد محصولات ديگري اختصاص داده شوند، برداشت بهتري مي شود کرد، اما چون گندم يک محصول استراتژيک است، دولت بالاخره پس از سال ها برنامه ريزي توانست خودکفايي در اين زمينه را حاصل کند. امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): دولت ايران مي گويد: ايران با توليد حدود 12 ميليون تن گندم در سال به مرحله خودکفايي رسيده است و اين موضوع را جشن گرفته است. علي زندي، روزنامه نگار در تهران در گفتگويي با فريدون زرنگار در آغاز از عواملي مي گويد که به افزايش توليد گندم در سال هاي اخير کمک کرده است. علي زندي (روزنامه نگار، تهران): از لحاظ خودکفايي بايد بگوييم يک سري عوامل باعث شده که ما به خودکفايي توليد گندم برسيم در سال هاي اخير. از جمله افزايش قيمت تضميني گندم مانند رشد 22 درصدي که قيمت تضميني گندم داشته که با توجه به تورم 14 درصدي، مي شد گفت: عاملي بوده براي تشويق و بالا رفتن انگيزه کشاورزان و صرفه اقتصادي که در توليد گندم داشتيم. عوامل ديگري هم بوده مانند مثلا افزايش بارندگي، پرداخت يارانه به نهادهاي کشاورزي، بهره برداري درست از منابع آب، بيمه محصولات کشاورزي و پرداخت غرامت به کشاورزان که باعث رشد 11 درصدي در سال 81 بوده و در سال هاي 82 و 83 نيز ادامه پيدا کرده است. فريدون زرنگار (راديو فردا): با توجه به اين که گفته مي شد ايران در سه سال پيش مجبور به واردات حدود شش ميليون تن گندم شد، چطور مي شود که در عرض اين سه سال يک دفعه رشد به اين حد برسد؟ علي زندي: ميزان توليد کشور به طور متوسط سال 11 تن بوده و با توجه به اين که مصرف سرانه گندم در ايران حدود 240 کيلوگرم است که البته در مقايسه با مصرف سرانه جهاني گندم که 90 کيلوگرم است، يک رقم بسياري بالايي است و نشان مي دهد که يکي از مواد اصلي در جيره بندي غذايي گندم است در ايران و مي توانيم بگوييم در بيشترين سال هايي که ما واردات داشتيم حدود شش ميليون تن بوده و قبل از سال 68 و قبل از برنامه اول ما سالي چهارو نيم ميليون تن واردات داشتيم، بين سالها 68 تا 72 به طور متوسط پنج ميليون تن بوده که در بدترين سالها که خشکسالي بوده و واردات زيادي نيازداشتيم شش ميليون تن واردات داشتيم. ف . ز : اين خودکفايي آيا از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است؟ يعني توليد گندم در داخل در تناسب با قيمت هاي بين المللي هست؟ علي زندي: برخي از کارشناسان مي گويند که نه ما مزيتي نداريم در اين زمينه به خصوص اين که ما در هر هکتار نهايتا به طور متوسط دو هزار و 300 کيلوگرم توليد داريم و در زمين هاي آبيمان که خيلي بهره برداري بالايي مي شود انجام داد، حدود چهار تن در هکتار است. در حالي که در روسيه ما زمين هايي داريم که 11 تن در هکتار مي شود برداشت کرد. بنابراين ما مزيت نسبي در توليد گندم نداريم و مثلا اگر بياييم زمين هاي کشاورزي را به توليد محصولات ديگري اختصاص دهيم، برداشت بهتري مي شود از آن کرد. ولي به هر حال به عنوان يک محصول استراتژيک، محصولي که در جيره غذايي ما نقش قابل توجهي دارد، دولت خواسته که به اين موضوع توجه کند به عنوان يک کالاي استراتژيک و سالها آرزو و آرمانش بوده که به اين مساله برسد و بالاخره توانسته با برنامه ريزي هايي که داشته انجام دهد. امروزه ما در سطح جهاني از کل توليد 600 ميليون تني گندم در جهان حدود 500 و خورده اي ميليون تن را فقط پنج شش کشور توليد مي کنند و کشورهايي مانند ايران با توليد 11 ميليون تن مي شود گفت که سهم کمي در چرخه تجارت گندم و توليد گندم در دنيا دارند.
XS
SM
MD
LG