لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۵

سازمان بين المللي آموزش مديريت زنان شخصيت‌ها و سازمان‌هاي غير دولتي جهان را به شرکت در کارزار براي جلوگيري از نقض حقوق بشر در ايران فرا خواند


(rm) صدا | [ 5:04 mins ]
سازمان بين المللي آموزش مديريت زنان، سازماني غير دولتي در آمريکا است است که هدف آن پيشبرد ارتباط و همکاري ميان زنان جهان به ويژه در جنوب سياره براي حمايت از حقوق بشر، توسعه اي پايدار و حفظ صلح است. اين سازمان که با صدها شخصيت غير دولتي در جهان ارتباط و همکاري نزديک دارد اخيرا اين سازمان ها را به شرکت در کارزاري براي جلوگيري از نقض حقوق بشر و تلاش هاي صلح آميز و تخريب جامعه مدني در ايران شمرده فرا خوانده و در آن از جمله به بازداشت فرشته قاضي و محبوبه عباسقلي زاده اعتراض کرده است. مهناز افخمي، بنيانگذار و رئيس اين سازمان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که به نظر مي آيد که در ماه هاي اخير محدوديت هاي جديدي در زمينه فعاليت جامعه مدني در ايران و سازمان هاي غير دولتي و به خصوص سازمان هاي زنان به وجود آمده و مشکلات زيادي براي زناني که در اين زمينه فعاليت مي کنند پيش آمده و از جمله زنداني کردن افراد کليدي در بعضي از اين سازمان ها بدون هيچ نوع دليل يا بدون هيچ نوع امکان دسترسي به وکيل و تصور مي رود که براي وحشت زده کردن تمام جامعه مدني اين راه پيش گرفته شده است. کيوان حسيني (راديوفردا): در ايران آن چه که از سوي ناظران موج جديد حمله به آزادي بيان تعبير شده، بازداشت روزنامه نگاران و فعالاني است که با سازمان هاي غير دولتي و سايت هاي اينترنتي همکاري مي کردند. موضوعي که موجب شده يک سازمان مدافع حقوق زنان در آمريکا از تمامي سازمان هاي غير دولتي بخواهد در برابر اين موج به اقدامي جدي دست بزند. سازمان بين المللي آموزش و مديريت زنان در فراخواني که به همين منظور منتشر ساخته است از تمامي سازمان هاي غير دولتي و افراد و شخصيت هاي وابسته به اين سازمان خواسته است تا به بازداشت روزنامه نگاران در ايران اعتراض کند. جزئيات بيشتر را از نازي عظيما در گفتگو با مهناز افخمي، بنيانگذاز اين سازمان و رئيس بنياد مطالعات ايران در واشنگتن مي شنويم. نازي عظيما (راديوفردا): سازمان بين المللي آموزش مديريت زنان سازماني غير دولتي است که هدف آن پيشبرد ارتباط و همکاري ميان زنان جهان به ويژه در جنوب سياره براي حمايت از حقوق بشر، توسعه اي پايدار و حفظ صلح است. اين سازمان که با صدها شخصيت غير دولتي در جهان ارتباط و همکاري نزديک دارد اخيرا اين سازمان ها را به شرکت در کارزاري براي جلوگيري از نقض حقوق بشر و تلاش هاي صلح آميز و تخريب جامعه مدني در ايران شمرده فرا خوانده و در آن از جمله به بازداشت فرشته قاضي و محبوبه عباسقلي زاده اعتراض کرده است. مهناز افخمي، بنيانگذار و رئيس اين سازمان به علت ضرورت انتشار چنين فراخواني اشاره مي کند. مهناز افخمي (بنيانگذار سازمان بين المللي آموزش و مديريت زنان): متاسفانه به نظر مي آيد که در ماه هاي اخير محدوديت هاي جديدي در زمينه فعاليت جامعه مدني در ايران و سازمان هاي غير دولتي و به خصوص سازمان هاي زنان به وجود آمده و مشکلات زيادي براي زناني که در اين زمينه فعاليت مي کنند پيش آمده و از جمله زنداني کردن افراد کليدي در بعضي از اين سازمان ها بدون هيچ نوع دليل يا بدون هيچ نوع امکان دسترسي به وکيل و تصور مي رود که براي وحشت زده کردن تمام جامعه مدني اين راه پيش گرفته شده. افرادي که زنداني شده اند و زير فشار هستند اين ها واقعا هيچ نوع حرکتي جز تلاش صلحجويانه براي بهبود جامعه و توسعه جامعه انجام نداده اند و واقعا در بهبود وضع جامعه مدني و وضع زندگي مردم خودشان کوشا بوده اند و زنداني کردن اين افراد به بهانه هايي که به هيچ وجه معني ندارد و ساختگي است مورد تعرض جامعه بين المللي است و همه يکصدا آزادي آن ها را مي خواهند و از اطراف دنيا تقاضا شده و تاکيد شده که اين زنان بايد آزاد شوند و نه تنها زنان بلکه مرداني که زنداني هستند. ن.ع.: خانم افخمي، آيا اين نامه خطاب به مقاماتي حالا چه ايراني يا خارجي نوشته شده ؟ مهناز افخمي : نامه مستقيمي براي افراد در حکومت ايران يا مسئولين بين المللي نوشته نشده. ن.ع.: اين نامه يا فراخوان به چه صورت عمل مي کند ؟ مهناز افخمي : پيام ما و مشکلاتي که براي جامعه مدني در ايران پيش آمده به پنج هزار سازمان و فعال در سطح بين المللي رجوع مي شود و هريک از اين سازمان ها از طريقي که مصلحت مي دانند يا برايشان کارآمد بوده در گذشته عمل مي کنند. فرض بفرماييد يک سازمان در فيليپين ممکن است تصميم بگيرد که به سفير خودشان در ايران رجوع کند و از او بخواهد که دولت را مورد سوال قرار بدهد در اين زمينه يا اين که يک نماينده پارلمان اروپا ممکن است که از طريق سازمان حقوق بشر در جامعه اروپا عمل کند يا اين که ممکن است يکي از سازمان ها که با سازمان ملل کار مي کند مقامات سازمان ملل را مورد نفوذ قرار بدهد تا با سفير ايران در سازمان ملل تماس بگيرند. در نتيجه اين تجهيز عده محدودي براي نوشتن نامه به مقامات ايراني نيست بلکه تجهيز سازمان هاي بين المللي زنان و حقوق بشر در سطح جهاني است که آگاه باشند از آن چه که در ايران مي گذرد و بتوانند از طريقي که سازمان آن ها هميشه عمل کرده يا شيوه کارش است حکومت ايران را زير فشار ببرند که اين نوع بي عدالتي و اين نوع فشار و ترور جامعه مدني را کنار بگذارد و اين افراد را آزاد کند.
XS
SM
MD
LG