لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۳۲

هر شش متهم قتل‌هاي محفلي کرمان با ابراز عدم پشيماني گفتند براي اصلاح جامعه دست به قتل زده‌اند


(rm) صدا | [ 5:25 mins ]
آخرين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان قتل هاي محفلي کرمان روز پنج شنبه برگزار شد و انتظار مي رود راي نهايي دادگاه ظرف يک هفته صادر شود. هر شش متهم در آخرين دفاعيه خود گفته اند براي اصلاح جامعه دست به چنين کار هايي زده اند و بنابر اين از اعمال خود و کشتن افراد پشيمان نيستند. يکي از متهمان گفته است که نمي دانستم معني مشارکت در قتل چيست و براي اين که بچه ها در قتل افراد تنها نباشند انجام قتل ها را تقسيم بندي مي کرديم، به خيال آن که هر چه تعداد نفرات بيشتر باشد احتمال صدور راي اعدام کمتر است. نعمت الله جعفري يزدي، وکيل خانواده مقتولين، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که قطعا آن ها مي دانستند کاري که مي کردند خلاف است و ثاني بر آن هم مشارکت را هم معنايش را کاملا مي دانستند چون آن ها در قتل عملا شرکت کرده اند. وي مي گويد ديوان عالي کشور در مرحله دوم معترض راي قصاص آن ها نشده است، چون شعبه نهم راي بر قصاص صادر کرده، شعبه دهم هم که مجددا به نقض رسيده کرده اصرار کرده بر راي شعبه نهم و ديوان عالي کشور هم ديگر مجوز قانوني ندارد که وارد مساله قصاص بشود، لذا اين موضوع بايد در هيات عمومي کيفري ديوان عالي کشور مورد رسيدگي قرار بگيرد. امير آرمين (راديوفردا): آخرين جلسه رسيدگي به پرونده متهمان قتل هاي محفلي کرمان روز پنج شنبه برگزار شد و انتظار مي رود راي نهايي دادگاه ظرف يک هفته صادر شود. خبرهاي مربوط به جلسه دادگاه روز شنبه در روزنامه ها انعکاس پيدا کرد. بنا به گزارش ها هر شش متهم در آخرين دفاعيه خود گفته اند براي اصلاح جامعه دست به چنين کار هايي زده اند و بنابر اين از اعمال خود و کشتن افراد پشيمان نيستند. روزنامه آفتاب يزد نيز به نقل از يکي از متهمين گفته است در داخل زندان تصميم گرفتيم حق را بگوييم و به همين دليل تا امروز خدا نجاتمان داده است. نعمت الله جعفري يزدي، وکيل خانواده مقتولين در گفتگو با راديو فردا به چند سوال همکارم، علي سجادي پاسخ گفته است. علي سجادي (راديوفردا): يکي از متهمان گفته است که نمي دانستم معني مشارکت در قتل چيست و براي اين که بچه ها در قتل افراد تنها نباشند انجام قتل ها را تقسيم بندي مي کرديم. به خيال آن که هر چه تعداد نفرات بيشتر باشد احتمال صدور راي اعدام کمتر است. آيا اين معناي آن را نمي دهد که اين ها مي دانستند کاري که مي کردند خلاف است ؟ نعمت الله جعفري (وکيل دادگستري): قطعا آن ها مي دانستند کاري که مي کردند خلاف است و ثاني بر آن هم مشارکت را هم معنايش را کاملا مي دانستند چون آن ها در قتل عملا شرکت کرده اند ديگر. اين که اگر معني لغوي مشارکت را کسي نداند که نمي تواند ادعا بکند يک قتلي را انجام بدهند دو نفر و بعد هم بگويد من معني مشارکت را نمي دانستم. مساله اين است که شخص مورد نظر مي خواست قتل را به گردن نگيرد. همان طور که قتل يکي از آقايان، نژاد ملايري را هر سه متهمي که در قتل شرکت داشتند هر سه نفر انکار کردند. اين که مي گفتند ما قتل ها را تقسيم کرديم از شگرد جديدشان است. اين ها دوست داشتند با اين ادعا و طرح اين مسائل اطاله دادرسي پيش بيايد که دادگاه هم نپذيرفت از اين آقايان. ع.س.: تا به حال دو بار دو دادگاه اين ها را محکوم به قصاص نفس کرده اما هر دو بار راي صادره را ديوان عالي کشور نقض کرده، آيا اين بار هم ممکن است که ديوان عالي کشور نقض کند راي صادره را ؟ نعمت الله جعفري: به نظر بنده راي قصاص آن ها را به طور کلي ديوان عالي کشور در مرحله دوم از نظر بنده وکيل متعرضش نشده، چون شعبه نهم راي بر قصاص صادر کرده، شعبه دهم هم که مجددا به نقض رسيده کرده اصرار کرده بر راي شعبه نهم و ديوان عالي کشور هم ديگر مجوز قانوني ندارد که وارد مساله قصاص بشود، لذا اين موضوع بايد در هيات عمومي کيفري ديوان عالي کشور مورد رسيدگي قرار بگيرد. در موارد نقض جديد هم چهار مورد است که آن چهار مورد هم به نظر من در يک جلسه قابل رسيدگي بود ولي متاسفانه شعبه پنجم اين جا يا شعبه 102 جديد اينجا از نظر بنده خلاف قانون وارد اين بحث مسائل قصاص و اين که آدمربايي و ساير بحث ها شد. ايشان بايد به همان چهار مورد رسيدگي بکند و ديوان عالي کشور هم کيفري مساله را به طور کلي خاتمه بدهد. ع.س.: در خبر آمده است پس از آن که ديوان عالي کشور در هر دو بار راي صادره را نقض کرد پرونده را به شعبه هم ارز ارجاع کرده. آيا اين هم رسم است سنت است يا معمولا به شعب بالاتري ارجاع مي کنند ؟ نعمت الله جعفري : آن چه مورد نقض است که شعبه دهم برطرف نکرده موارد نقض آن مشخص است. يکي در آن مسائل تفاضل ديه بوده که گفته اشتباه محاسبه کرده اند يک مورد هم در رابطه با يکي از متهمان بوده است که ماده قانوني شان استنادش خلاف قانون بوده. و يک مورد ديگر هم مساله رضايت اولياي دم بوده که به طور کلي در نقض جديد ديوان عالي کشور اصلا صحبتي از مواردي که اين قصاص بي مورد بوده نشده. به نظر بنده فقط اين که دادگاه هم هست به آن چهار مورد نقض رسيدگي کند. ع.س.: روزنامه آفتاب به نقل از عامل قتل هاي محفلي کرمان مي گويد که ما از عملکرد خودمان پشيمان نيستيم. اين چيزي است که در دادگاه گفته اند ؟ نعمت الله جعفري : چنين چيزي را در دادگاه گفته اند بله همه متهمين در پاسخ دادگاه که آيا از کرده خودتان پشيمان هستيد اين ها اظهار داشتند که ما از کرده خودمان پشيمان نيستيم و ما روي اعتقادمان اين را انجام داديم و قطعا اين را دروغ مي گويند. اگر اين ها بيايد و برگردد به شعبه شان مشکل بيشتر مي شود لذا اين ها پافشاري مي کنند. روي همان مساله اي که ما اعتقاد داشتيم اين ها مهدورالدم بوده اند و تا الان هم که سه دادگاه رسيدگي کرده اين ها هيچ دليلي مبني براين که اين ها مهدور الدم بوده اند يا اين که قرائني ارائه بدهند به دادگاه که اعتقاد خودشان را اثبات بکنند ارائه نداده اند. حتي در جلسه اخير يکي دو نفر از اين آقايان متهمين ابراز داشته اند که مرحوم نژاد ملايري و مرحومه شهره نيک پور را نمي شناختند. لذا کسي که نسبت به فردي شناخت نداشته باشد نمي تواند اعتقاد پيدا کند که مهدور الدم بوده است. لذا اين ها همه دستاويز هايي است که اين ها مي خواهند خودشان را نجات بدهند.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG