لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۵۳

غرب درباره صحت افشاگري‌هاي سازمان مجاهدين خلق در زمينه برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي محتاط شده است: رئيس بخش خاورميانه RUSI


(rm) صدا | [ 3:51 mins ]
اخيرا سازمان مجاهدين خلق درباره فعاليت هاي هسته اي ايران افشاگري هايي کرده است. توري مونته، رئيس جديد بخش خاورميانه مرکز مطالعات دفاع سلطنتي در لندن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد وضعيت مشابهي در مورد عراق رخ داد، و چهار سال پيش گروه اپوزيسيون صدام حسين به نام شوراي ملي عراق اطلاعاتي با جزئيات کامل درباره مراکز هسته اي اين کشور در اختيار رسانه ها و کشورهاي ديگر گذاشت، اما بعدا معلوم شد که هيچکدام از آنها درست نبود. وي مي گويد که اين تجربه جهان غرب را در پذيرفتن چنين اطلاعاتي بسيار محتاط کرده است، و من فکر مي کنم که به مجاهدين خلق نيز بايد با همين ديد نگريسته شود. آقاي مونته مي افزايد که اين گزارش اکنون به صورت يک ابزار سياسي در دست حکومت دوم جرج بوش باشد و به نظر مي رسد که تا اندازه اي مي تواند به اصطلاح فرش را از زير پاي موفقيت اروپا بکشد. توري مونته عقيده دارد که در بلند مدت، هدف ايران دست يافتن به سلاح هاي هسته اي است. شيرين فاميلي (راديوفردا): اخيرا سازمان مجاهدين خلق درباره فعاليت هاي هسته اي ايران افشاگري هايي کرده است که شهران طبري درباره تاثير اين افشاگري ها در پرونده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با توري مونته Turi Munthe، رئيس جديد بخش خاورميانه مرکز مطالعات دفاع سلطنتي در لندن Royal United Services Institute for Defence and Security Studies يا RUSI گفتگو کرده است. شهران طبري (راديوفردا، لندن): از توري مونته، مدير جديد بخش خاورميانه مرکز مطالعات دفاعي يا روسي RUSI مي پرسم: ايران قرار است از امروز فعاليت هاي خود را براي توليد سوخت هسته اي متوقف کند. اروپا قراردادي را که به اين تصميم انجاميد موفقيت بزرگي در برابر موضع شديدتر آمريکا خواند و گفته بود که اين قرارداد اعتماد از دست رفته به مقاصد ايران را ترميم خواهد کرد. حال با توجه به خبرهايي که طي چند روز گذشته مطرح شده است، فکر مي کنيد که آيا ايران به وعده خود عمل خواهد کرد و اعتماد از دست رفته را به دست خواهد آورد؟ توري مونته (مدير جديد بخش خاورميانه مرکز مطالعات دفاعي سلطنتي، لندن): من فکر مي کنم که در بلند مدت هدف ايران دست يافتن به سلاح هاي هسته اي است. حال اين هدف تا چه وقت محقق شود، دو سال، سه سال، پنج سال يا بيست سال، بايد منتظر شد و ديد. ايران از نظر استراتژيک اين هدف را براي خود حياتي مي بيند. همچنين خود را قدرت مهمي در منطقه مي داند که به عنوان تنها کشور شيعه، با کشورهاي مسلمان سني و کشورهاي قدرتمند در منطقه محاصره شده است. اروپا و آمريکا به اين هدف ايران واقف هستند و خواهان جلوگيري از آن هستند. اما آمريکا مي خواهد تا ايران براي هميشه اين هدف را ترک کند، در حالي که اروپا حاضر است تا مدتي نا معلوم آن را به تعويق اندازد. ش.ط.: توري مونته در ادامه مي گويد: توري مونته: حال قبول اينکه ايران به وعده خود عمل خواهد کرد کار دشواري است. درک من اين است که ايران به برخي از جنبه هاي اين وعده عمل مي کند و فعاليت هاي مشخص و بديهي در زمينه توليد سلاح هاي هسته اي را کنار خواهد گذاشت. اما بعيد است که اين اعتماد جهاني را کسب کند و در اينجا هم اروپا و هم آمريکا، اين مرحله را يک مرحله موقت مي دانند. ش.ط.: از توري مونته، رئيس بخش خاورميانه مرکز مطالعات دفاعي، موسوم به روسي در لندن مي پرسم: هفته پيش سازمان مجاهدين خلق ايران که قبلا هم فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي را علني کرده بود، در کنفرانسي که در پاريس برگزار کرد اطلاعات جديدي از تغيير مرکز شيان لويزان داده و مي گويد که پس از علني شدن اين مرکز و تعطيل آن، اکنون جمهوري اسلامي چند کليومتر دور تر مرکز مخفيانه ديگري داير کرده است. تا چه حد فکر مي کنيد که اين اطلاعات صحت داشته باشد؟ توري مونته: مشکل اساسي براي همه اين است که وضعيت مشابهي در مورد عراق رخ داد. سه، چهار سال پيش گروه اپوزيسيون عمده صدام حسين به نام شوراي ملي عراق يا INC، اطلاعاتي با جزئيات کامل درباره مراکز هسته اي اين کشور در اختيار رسانه ها و کشورهاي ديگر گذاشت. اما بعدا معلوم شد که هيچکدام از آنها درست نبود. اين تجربه جهان غرب را در پذيرفتن چنين اطلاعاتي بسيار محتاط کرده است، و من فکر مي کنم که به مجاهدين خلق نيز بايد با همين ديد نگريسته شود. با وجودي که مجاهدين در گذشته اطلاعات درستي داده بودند، اما دامنه اطلاعات اخير آنها به بالطبع مي تواند مورد سوال باشد و من فکر مي کنم که اين گزارش اکنون به صورت يک ابزار سياسي در دست حکومت دوم جرج بوش باشد و به نظر مي رسد که تا اندازه اي مي تواند به اصطلاح فرش را از زير پاي موفقيت اروپا بکشد.
XS
SM
MD
LG