لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۳۵

حاميان اصلي دمکراسي و حقوق بشر در جهان خود موظف هستند اين حقوق را رعايت کنند: نايب رئيس فدراسيون جوامع جهاني حقوق بشر


(rm) صدا | [ 7:01 mins ]
کتاب خانم شيرين عبادي در آمريکا با مشکل منع چاپ و انتشار مقالات و آثار تحقيقي نويسندگان کشورهاي تحت تحريم هاي اقتصادي آمريکا مواجه شد. خانم عبادي بنا به پيشنهاد وکيل خود در اعتراض به قانون منع انتشار آثار نويسندگان کشورهاي تحت تحريم هاي آمريکا، به دادگاهي در واشنگتن شکايت کرد و خواهان لغو اين قانون شد. اين شکايت واکنش هايي را برانگيخت و برخي با ايراد گرفتن از اين کار، گفتند حوزه فعاليت او مساله نقض حقوق بشر در ايران است، و در ساير نقاط جهان ديگراني هستند که اين وظيفه را انجام مي دهند. دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جوامع جهاني حقوق بشر در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که کشورها و دمکراسي هاي بزرگ که حاميان اصلي دمکراسي و حقوق بشر در جهان هستند، موظفند خود اين حقوق را کاملا رعايت کنند، و به طور خلاصه اينکه: احترام امامزاده با متولي آن است. وي مي افزايد بايد ديد آيا متوليان حقوق بشر تنها در دوران جنگ سرد و جهان دو قطبي منادي دمکراسي و حقوق بشر بودند، يا هم اکنون هم هستند. وي مي افزايد شکايت خانم عبادي و ديگران فقط براي گرفتن مجوز چاپ کتاب نيست، بلکه براي اين است که در دمکراسي آمريکا نمي تواند چنين محدوديت هاي قانوني، حتي در دوران خاص وجود داشته باشد. آقاي لاهيجي مي گويد مدتي است که سياست آمريکا در حوزه حقوق ملي و بين المللي، مدافعان حقوق بشر را در مجامع بين المللي با موانع و مشکلات بسياري مواجه کرده است، براي اينکه متاسفانه اصول دمکراسي و حقوق بشر طي سال هاي اخير به بازي گرفته شده است. وي مي گويد وقتي يکي از بزرگترين دمکراسي هاي جهان اصول و موازين بنيادين دمکراسي و حقوق بشر را رعايت نکند، ما با دشمنان شناخته شده حقوق بشر نمي توانيم چالشي را، حتي در حوزه تئوري انتظار داشته باشيم.
XS
SM
MD
LG