لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ تهران ۲۳:۵۸

پارلمان سوئد نشست نقض حقوق بشر توسط جمهوري اسلامي را در روز جمعه برگزار مي کند


(rm) صدا | [ 3:51 mins ]
روز جمعه قرار است در پارلمان سوئد نشستي درباره نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي با حضور برخي از شخصيت هاي سياسي سوئد، فعالان حقوق بشر و نيز کارشناسان و صاحبنظران ايراني برگزار شود. اصغر نصرتي، دبير اجرايي اتحاديه سراسري ايرانيان مقيم سوئد و از برگزار کنندگان اين نشست، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که هدف از اين نشست حمايت از مبارزات مردم ايران در برابر نقض حقوق بشر است. وي مي افزايد که در اين نشست علاوه بر نمايندگان احزاب پارلمان سوئد، نماينده مرکز بين المللي اولاف پالمه، نماينده سازمان عفو بين الملل، و اتحاديه سراسري مشارکت دارند. وي مي گويد که مهمان هايي از حوزه هاي مختلف نيز دعوت شده اند که در واقع سخنگويان اين برنامه هستند، از جمله آقاي پروفسور سعيد محمودي، استاد دانشگاه کلن، آقاي دکتر نعمت احمدي، وکيل زندانيان سياسي، آقاي مهدي خانبابا تهراني، از شخصيت هاي اپوزيسيون جمهوريخواه، آقاي دکتر خسرو شاکري، محقق و استاد تاريخ، خانم سودابه اردوان، از بازماندگان قتل عام زندانيان سياسي که ايشان نقاش نيز هستند. امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): روز جمعه قرار است در پارلمان سوئد نشستي درباره نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي با حضور برخي از شخصيت هاي سياسي سوئد، فعالان حقوق بشر و نيز کارشناسان و صاحبنظران ايراني برگزار شود. گلناز اسفندياري در آغاز گفتگويي با اصغر نصرتي، دبير اجرايي اتحاديه سراسري ايرانيان مقيم سوئد، و از برگزار کنندگان اين نشست نخست از او خواسته است درباره هدف اين نشست توضيح دهد. اصغر نصرتي (دبير اجرايي اتحاديه سراسري ايرانيان مقيم سوئد): هدف از اين نشست حمايت از مبارزات مردم ايران هست در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران. گلناز اسفندياري (راديوفردا): دفاع به چه صورتي هست؟ اصغر نصرتي: اين دفاع بيشتر به اين صورت هست که مردم ايران وقتي سرکوب مي شوند، در بخش هاي مختلف زنان، زندانيان سياسي، روزنامه نگاران و غيره، ما که در خارج از کشور از آزادي برخوردار هستيم و در کشورهاي آزاد و مدني مثل سوئد زندگي مي کنيم، مي توانيم با همبستگي با همديگر و با مشارکت اينها در واقع يک نوع همبستگي بکنيم و در يک جناح با مردم ايران قرار بگيريم که سرکوب مي شوند. گ.ا.: در اين نشست چه کساني شرکت مي کنند؟ اصغر نصرتي: در اين نشست علاوه بر نمايندگان احزاب پارلمان سوئد، نماينده مرکز بين المللي اولاف پالمه، نماينده سازمان عفو بين الملل، و اتحاديه سراسري مشارکت دارند. و يک سري مهمان از حوزه هاي مختلف ما دعوت کرديم که در واقع سخنگويان اين برنامه هستند، از جمله آقاي پروفسور سعيد محمودي، استاد دانشگاه کلن، آقاي دکتر نعمت احمدي، وکيل زندانيان سياسي، آقاي مهدي خانبابا تهراني، از شخصيت هاي اپوزيسيون جمهوريخواه، آقاي دکتر خسرو شاکري، محقق و استاد تاريخ، خانم سودابه اردوان، از بازماندگان قتل عام زندانيان سياسي که ايشان نقاش هستند و طراح، که طرح هايي از دوران زندان و شرايط زندان بيرون دادند از زندان. گ.ا.: از ايران گفتيد که آقاي نعمت احمدي، وکيل را دعوت کرديد. ايشان تنها کسي هستند که از ايران به اين کنفرانس مي آيند؟ اصغر نصرتي: از ايران تنها آقاي نعمت احمدي تشريف مي آورند، دليلش هم اين است که ايشان به عنوان يک وکيل، آنهم يک وکيل زندانيان سياسي مي تواند شاهد خوبي باشد در اين مساله که در ايران حقوق بشر نقض مي شود، به ويژه در رابطه با زندانيان سياسي. گ.ا.: اصولا اين گونه نشست ها در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، در خارج از ايران زياد برگزار شده. فکر مي کنيد چه تاثيري دارد واقعا بر وضعيت حقوق بشر در داخل ايران. اصغر نصرتي: در جهان امروز ايران به تنهايي در عرصه بين المللي نمي تواند هر کاري دلش مي خواهد بکند و روابط ديپلماتيک جهاني روي دولتمردان ايراني تاثير مستقيم مي تواند بگذارد. اگر ايرانيان خارج از کشور، انجمن هايي که در سراسر دنيا وجود دارند، در رابطه با نقض حقوق بشر در ايران فعاليت هاي اينچنيني را در دستور کار بگذارند و به ويژه بتوانند احزاب و دولتمردان کشورهاي اروپا و آمريکا را هم با خودشان همراه کنند، يک جنبش گسترده اي به وجود مي آيد که مي تواند کمک کند به مبارزات آزادي خواهان مردم ايران.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG