لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۸:۲۲

شماري از دانشجويان و فعالان سياسي در ايران اقدام به انتشار فراخوان ملي برگزاري رفراندوم کردند


(rm) صدا | [ 6:02 mins ]
در ايران شماري از دانشجويان و فعالان سياسي اقدام به انتشار فراخوان ملي برگزاري رفراندوم کردند. در فراخوان آمده است که تنها راه قطعي براي رفع بحران در ايران برگزاري همه پرسي و تدوين قانون اساسي تازه بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر است، چون در هشت سال گذشته به خوبي روشن شد که در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي، امکان کمترين اصلاح و پيشروي جامعه به سوي دمکراسي وجود ندارد. تا کنون نزديک به 10 هزار نفر از اين فراخوان استقبال کرده اند. مهدي حبيبي، از فعالان جنبش دانشجويي در مصاحبه با راديوفردا درباره هدف هاي امضاء کنندگان فراخوان مي گويد که با توجه به بن بست رسيدن شرايط اصلاح طلبي داخل پارلماني و مبارزاتي به اين شيوه، که تنها راه برون رفت کشور را از بحران ها و مسائل و مشکلاتي که با آنها مواجه است، برگزاري يک رفراندوم را لازم مي دانيم. وي درباره سخنان محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي که گفته است امنيت کشور را نمي توان فداي آزادي کرد، مي گويد اين حرف آقاي خاتمي نشان مي دهد که ايشان نه معناي امنيت را مي فهمد و نه معناي آزادي را، چرا که همه جا امنيت و آزادي لازم و ملزوم همديگرند. عبدالله مومني، از جنبش دانشجويي و امضا کننده فراخوان نیز مي گويد امروز درباره فراخوان توضيح گسترده تري ارائه خواهد شد. مهديه جاويد (راديوفردا): در ايران شماري از دانشجويان و فعالان سياسي اقدام به انتشار فراخوان ملي برگزاري رفراندوم کردند. در فراخوان آمده است که تنها راه قطعي براي رفع بحران در ايران برگزاري همه پرسي و تدوين قانون اساسي تازه بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر است، چون در هشت سال گذشته به خوبي روشن شد که در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي، امکان کمترين اصلاح و پيشروي جامعه به سوي دمکراسي وجود ندارد. تا کنون نزديک به 10 هزار نفر از اين فراخوان استقبال کرده اند. مهدي حبيبي، از فعالان جنبش دانشجويي در مصاحبه با راديوفردا از هدف هاي امضاء کنندگان فراخوان مي گويد. مهدي حبيبي (از فعالان جنبش دانشجويي): عرض شود به حضور شما که من لازم مي دانم درباره اين حرکت يک توضيحي را بدهم و آن اين که اين حرکت به اين معنا نيست که لزوما فردا يا هفته ديگر يا ماه ديگر شرايط براي برگزاري رفراندوم در ايران فراهم مي شود و يا اين که کساني که اين کار را کردند خودشان مي خواهند در مقام اجرايي جهت برگزاري رفراندوم در ايران باشند. ما از اين منظر که تنها و تنها با توجه به بن بست رسيدن شرايط اصلاح طلبي داخل پارلماني و مبارزاتي به اين شيوه تنها راه برون رفت کشور را از بحران ها و مسائل و مشکلاتي که با آنها مواجه است، برگزاري يک رفراندوم مي دانيم که در آن نظر نهايي ملت و اين که تعيين تکليف بشود نسبت به انتخاباتي که دارد در ساختار فعلي انجام مي شود و نا اميدي از روند قضايا در چارچوب فعلي. با توجه به اين که انتخابات رياست جمهوري در پيش رو است و بيشتر اصلاح طلبان به گزينه هايي رجوع کردند که سال هاست نقضشان مي کردند و اين که در واقع پاسخ اين عمل که راهکاري را ارائه مي دهد براي آينده ايران، آينده اي که در قالب آن بشود مطالبات ملت قابل تحقق و پياده شدن باشد. لذا نفس اين کار به معني برگزاري رفراندوم در کوتاه مدت و يا حتي اين که اين اشخاص بخواهند خودشان در مقام اجرا در بيايند نيست بلکه به اين معني است که تعيين تکليفي بشود نسبت به شرايطي که در حال حاضر دارد تبليغ مي شود از سوي نيروهاي اصلاح طلب و نيروهاي محافظه کار. و ناکار آمد بودن ساختار حاکم و شرايط موجود در ايران. امير آرمين (راديوفردا): صحبت کرديد از محافظه کاران و اصلاح طلبان. مي شود گفت که محافظه کاران که با چنين رفراندومي از اول هم مخالف بودند و حتي بخشي از طيف اصلاح طلب به رهبري آقاي خاتمي. ولي فکر مي کنيد بخشي ديگر از اصلاح طلبان به اين فراخوان شما پاسخ مثبت بدهند و از شما آشکارا حمايت کنند؟ مهدي حبيبي: اين جايي است که در واقع عيار گروه هاي سياسي براي مردم ما و ميزان همراهي و همخواني شان با مطالبات مردم ايران پاسخ داده مي شود. اين که گروه هايي که هنوز چشم طمع دارند به قدرت، بدون در نظر گرفتن خواست و مطالبات ملت، بالاخره اين ها بايد براي مردم ما روشن شود و مردم ما نيروها و شرايطي را که منجر به بهبود اوضاع مي شود بالاخره در قالب چنين پروسه هايي شناخته و مردم ما شايد راحت تر بتوانند تصميم بگيرند. طبيعي است که بسياري از اصلاح طلب ها و کساني که در اين چند ساله در ساختار قدرت بودند مخالفت کنند. اين قطعا زماني که اين فراخوان داده مي شود با علم به همه اين ها بود که جريان اصلاح طلبي که طي سال هاي اخير در ساختار قدرت حضور داشته به دليل پيوند هاي ايدئولوژيکي که با ساختار قدرت دارد و منافع فردي و شخصي و حزبي که در قالب نظام موجود جستجو مي کند با چنين حرکت هايي همراه نشود. اين چيزي طبيعي است. جريان محافظه کار هم که خوشبختانه طي اين سال ها حرف ملت را از زبان خودش دارد مي زند و اين که اگر واقعا جريان محافظه کار هم احساس مي کند که شرايطي که در کشور وجود دارد و ساختاري که وجود دارد مورد قبول عامه و اکثريت ملت است نبايد از چنين رفراندومي ترس داشته باشد و به نظر مي آيد حتي براي نظام سياسي هم که خودش را واقعا احساس مي کند که اکثريت مردم با آن هستند هنوز و براي تعيين تکليف نظام سياسي و گروه هايي که بالاخره مخالف وضع موجودند نيز مفيد و لازم بيايد و نظام سياسي هم شايد اگر واقعا احساس مي کند که هنوز شرايط مردم ايران، شرايطي را که در کشور وجود دارد ساختاري که وجود دارد مورد قبول عامه ملت است و مورد قبول اکثريت ملت است خب نبايد از چنين رفراندومي ترس داشته باشد و به نظر من حتي براي نظام سياسي هم که واقعا خودش احساس مي کند اکثريت مردم هنوز با آن هستند و براي تعيين تکليف نظام سياسي با گروه هايي که بالاخره مخالف وضع موجودند نيز مفيد و لازم بيايد و نظام سياسي شايد اگر واقعا احساس مي کند که هنوز اکثريت مردم ايران شرايطي را که در کشور وجود دارد شرايط بهينه اي مي دانند حتي مي تواند امتيازي باشد براي نظام سياسي در ايران. امير آرمين: امروز ديدم که آقاي خاتمي گفته اند امنيت کشور را نمي توان فداي آزادي کرد. مي خواستم بدانم اين واکنشي بوده به اين فراخوان شما يا اين چيزي غير از اين است ؟ مهدي حقيقي : اين حرف آقاي خاتمي نشان مي دهد که ايشان نه معناي امنيت را مي فهمد و نه معناي آزادي را مي فهمد. همه جا امنيت و آزادي لازم و ملزوم همديگرند. يعني نمي شود که در نبود آزادي امنيت داشت و يا در نبود امنيت آزادي داشت. امنيت و آزادي در همه جاي دنيا لازم و ملزوم هم هستند. امنيت و دموکراسي لازم و ملزوم همند و تا زماني که همه اين ها فراهم نباشد نمي شود گفت که امنيتي وجود دارد و تا زماني که دموکراسي وجود نداشته باشد و نمي شود گفت که آزادي وجود دارد و تا زماني هم که آزادي وجود نداشته باشد و ساختار دموکراتيک نباشد نمي شود گفت که امنيتي وجود دارد. لذا من به نظرم اين حرف آقاي خاتمي نشان داده که ايشان نه معناي امنيت را مي فهمد و نه آزادي را. مهديه جاويد: عبدالله مومني از جنبش دانشجويي و امضا کننده فراخوان مي گويد امروز درباره فراخوان توضيح گسترده تري ارائه خواهد شد. عبدالله مومني (از فعالان جنبش دانشجويي): اين چهار نفر امضا کننده بيانيه که منتسب جنبش دانشجويي هستند، فردا طي اطلاعيه اي مواضع خودشان را به صورت تحليلي تر و مفصل تر راجع به بحث رفراندوم مطرح مي کنند.
XS
SM
MD
LG