لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۶

بازتاب فراخوان ملي برگزاري همه پرسي قانون اساسي در روزنامه هاي ايران و نظرات یک جامعه شناس حامی همه پرسی


(rm) صدا | [ 5:37 mins ]
دکتر باقر پرهام محقق و جامعه شناس درپاسخ به این پرسش که در صورت توافق جمهوری اسلامی با همه پرسی چه تضميني وجود دارد که قانون اساسي بر طبق موازين اعلاميه حقوق بشر و دموکراسي تدوين گردد، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: پيشنهاد رفراندوم براي تغيير قانون اساسي بر اين فرض استوار نشده است که جمهوري اسلامي با برگزاري رفراندوم موافقت کند. براي اينکه همه پرسي براي تغيير رژيم است و هيچ رژيمي با تغيير خودش موافقت نخواهد کرد. اگر رژيمي استبدادي بر سر کار باشد و به ميل خودش با يک رفراندوم موافقت کند، درواقع مي خواهد يک رفراندوم قلابي به وجود بياورد و با چنين رفراندوم قلابي ما موافقت نخواهيم کرد و ملت ايران هم زير بار چنين رفراندومي نخواهد رفت. علي سجادي (راديو فردا): فراخوان ملي برگزاري همه پرسي قانون اساسي سرانجام جاي خود را در روزنامه هاي ايران باز کرد. روزنامه رسالت در شماره روز يکشنبه از سعيد حجاريان انتقاد مي کند که چرا در برخورد با اين فراخوان آنرا براي تغيير نظامي قانون اساسي کافي نمي داند و روزنامه شرق در مقاله اي به قلم محمد قوچاني پرسش هايي را در ارتباط با پيشنهاد همه پرسي مطرح مي کند و از جمله مي پرسد اگر به فرض محال جمهوري اسلامي با برگزاري همه پرسي و تدوين قانون اساسي موافقت کند، چه تضميني وجود دارد که در مجلس موسسان قانون اساسي قانون اساسي بر طبق موازين اعلاميه حقوق بشر و دموکراسي تدوين گردد. امير آرمين اين پرسش را با دکتر باقر پرهام محقق و جامعه شناس که از فراخوان حمايت کرده در ميان گذاشته است. دکتر باقر پرهام: همانطوري که خود شما هم گفتيد اين فرض اصلا غلط است. پيشنهاد رفراندوم براي تغيير قانون اساسي بر اين فرض استوار نشده است که دولت جمهوري اسلامي با برگزاري رفراندوم موافقت کند. براي اين همه پرسي براي تغيير قانون اساسي رژيم يعني براي تغيير رژيم است و هيچ رژيمي با تغيير خودش موافقت نخواهد کرد. بنابراين برگزاري رفراندوم شرايطي دارد، از جمله اين شرايط آزادي اجتماعات، آزادي انتخابات و آزادي بيان و در اختيار همه گذاشتن وسايل ارتباط جمعي بدون هيچ گونه استثنا و از جمله وسيله راديو تلويزيوني است که الان توسط رژيم غصب شده و فقط در اختيار رژيم است. هر وقت همه مردم ايران در خيابان بودند، هر وقت همه مردم ايران آزاد بودند که تظاهرات ميليوني راه بي اندازند، هر وقت همه مردم ايران توانستند مانند مردم اوکراين روزان و شبان متمادي در تمام شهرها و روستاهاي ايران در خيابان هاي ايران حضور داشته باشند و راديو تلويزيون از انحصار خارج شد و در اختيار مردم و گروه هاي سياسي خواهان دموکراسي قرار گرفت، آن زماني است که رژيم نه اين که موافقت کند با برگزاري رفراندوم، بلکه تسليم اراده مردم خواهد شد و چون شرايط حضور مردم در صحنه فراهم شده و چون شرايط بيان عقيده مردم به صورت آزاد فراهم شده و چون شرايط ارتباط جمعي، روزنامه ها و راديو تلويزيون آن زمان به طور تساوي در اختيار همه کساني است که مي خواهند نظرشان را بگويند و کانديداهاي خودشان را براي مجلس موسسان بيان کنند، در آن شرايط تضمين براي چنين کاري وجود دارد. امير آرمين (راديو فردا): پس کميته فراخوان درواقع نوعي نافرماني مدني و اعتصاب سراسري را، همان چيزي که ما در آستانه انقلاب 57 ديديم پيشنهاد مي کند. دکتر باقر پرهام: پيشنهاد نمي کند، پيش بيني مي کند. براي اين که هيچ رژيمي به ميل خودش دست از سرکوبگري و مخالفت با حاکميت مردم و استبداد بر نمي دارد و مقاومت مي کند در مقابل تغيير قانون اساسيش بر اين اساس قانوني کردن استدلال مذهبي درست شده. بنابراين هرچه رژيم مقاومت بيشتري کند، مبارزه مردم براي برافکندن اين نظام و برافکندن اين استبداد مذهبي و تغيير اين قانون اساسي شدت بيشتري پيدا خواهد کرد. اوج اين مبارزه زماني است که ديگر رژيم توان کاربرد بازوي زور خودش را نداشته باشد، وگرنه روشن است اگر رژيمي استبدادي بر سر کار باشد و به ميل خودش با يک رفراندوم موافقت کند، درواقع مي خواهد يک رفراندوم قلابي به وجود بياورد و با چنين رفراندوم قلابي هيچ کدام ما موافقت نخواهيم کرد و ملت ايران هم زير بار چنين رفراندومي نخواهد رفت. رفراندوم واقعي است که اراده ملت ايران و ميليون ها ايراني در خيابان ها بر اراده ستمگري و زور رژيم غلبه کرده باشد. ا . آ : يعني درواقع اين بستگي دارد به ميزان استقبالي که ملت ايران از اين فراخوان به عمل بياورند. دکتر باقر پرهام: دقيقا همينطور است و بستگي دارد به ميزان مايه اي که ملت ايران از خودش مي خواهد بگذارد در اين راه. به مردم اوکراين نگاه کنيد، به مدت بيش از يک هفته در زير سرماي زير صفر شب و روز در خيابان حضور داشتند. شرايط رفراندوم يک چنين شرايطي است. شرايط تغيير تاريخي و ساختاري يک چنين شرايطي است. وقتي که ديگر رژيم در برابر افکار عمومي مردم و خودش و مردم دنيا تسليم است و کاري از او ساخته نيست و نمي تواند در جريان انتخابات دخالت کند و به ميل خود رفراندومي را برگزار کند. کاري است که بلندگوها و سخنراني ها و منبرها و مساجد و روزنامه ها و راديوها و تلويزيون ها، همه وسايل بيان در اختيار ملت قرار گرفته است. اين لحظه و وضعيت، وضعيت واقعي است برگزاري رفراندوم است ووضعيت رفراندوم در چنين لحظه اي مورد حمايت تمام جهان آزاد و تمام مردم آزادي خواه جهان قرار دارد. در چنين شرايطي است که ديگر تواني از رژيم براي اين که دخالت کند و جريان رفراندوم را به ميل خودش برگرداند و يا جريان مجلس موسسان را به ميل خودش پيش ببرد، ساخته نيست. در چنين شرايطي است که مي شود يک قانون اساسي مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر نوشت.
XS
SM
MD
LG