لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۱۹

تلاش رئیس جمهوری اسلامی برای آشتی دادن مردمسالاری با ولایت فقیه، از دید يک کارشناس


(rm) صدا | [ 4:14 mins ]
محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي در حمايت از قانون اساسي موجود در ايران سخن گفت و آن را با معيارهاي مردمسالاري سازگار قلمداد کرد. آقاي خاتمي گفت اگر معتقد به مردمسالاري باشيم قانون اساسي چارچوبي است که حد نصاب قابل قبول براي استقرار يک نظام مردمسالار را فراهم آورده و براي حق مردم پيش بيني هاي لازم را انجام داده است. محسن نژاد، کارشناس مسائل سياسي ايران و فعال سياسي در ايالت کاليفرنيا در مصاحبه با راديوفردا مي گويد سخنان آقاي خاتمي پر از تناقض، و اين تناقض ها ناشي از تفکري است که فکر مي کند مي تواند مردمسالاري را با رژيم فقاهتي آشتي دهد. وي مي افزايد اصولا جمهوري اسلامي در بطن خودش تناقض دارد، چرا که يا شما حاکميت مردم را قبول داريد، و يا حاکميت يک نفر را که قرار است بر آنها حکومت کند. امير آرمين (راديو فردا): محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي در حمايت از قانون اساسي موجود در ايران سخن گفته و آن را با معيارهاي مردم سالاري سازگار قلمداد کرده است. آقاي خاتمي گفته است اگر معتقد به مردمسالاري باشيم قانون اساسي چارچوبي است که حد نصاب قابل قبول براي استقرار يک نظام مردمسالار را فراهم آورده و براي حق مردم پيش بيني هاي لازم را انجام داده است. آقاي خاتمي گفته است: قانون اساسي بازيچه نيست که هر لحظه مورد بازنگري واقع شود. رئيس جمهوري اسلامي گفته است: حاکمان با وجود برخورداري از نيروي نظامي اجازه تحميل خود بر مردم را ندارند. درباره اين سخنان محمد خاتمي، مريم احمدي گفتگويي دارد با محسن نژاد، کارشناس مسائل سياسي ايران و فعال سياسي در ايالت کاليفرنيا. محسن نژاد (کارشناس مسائل سياسي ايران و فعال سياسي، کاليفرنيا): سخنان آقاي خاتمي پر از تناقض است. اين تناقض ها ناشي از يک تفکري است که فکر مي کند مي تواند مردمسالاري را با رژيم فقاهتي آشتي دهد. چيزي که در همان اوايل راي گيري براي جمهوري اسلامي هم به وضوع خودش را نشان داد. يا جمهوري و راي مردم است، يا فقيه حکومت مي کند. اين تناقض همچنان خودش را بالنده نگاه داشته و همچنان مانده و به نظرمن خود آقاي خاتمي سمبل و نتيجه شکست همين تلاش براي چسباندن جمهوري و رژيم فقاهتي هستند. آقاي نژاد مي افزايد: محسن نژاد: اصولا جمهوري اسلامي در بطن خودش تناقض دارد. يا شما حاکميت مردم را قبول داريد، يا يک نفر که قرار است بر آنها حکومت کند. شکست دوم خرداد نشان داد که مردمي که به آقاي خاتمي به خاطر قول هايش راي داده بودند، نتوانستند به نتيجه کارهاي خودشان برسند و به نتيجه آن اهدافي که داشتند دسترسي پيدا کنند و خود آقاي خاتمي هم که منتخب آنها بود، با اين آراي زيادي که روي کار آمده بود، به طور واضح نشان داد که با اعتقاد داشتن به ولايت فقيه و رهبري قادر نيست منتخب مردم باشد، به همين دليل هم دانشجويان در اين دوره راي خودشان را از او پس گرفتند و نشان دادند که مردم حتي در دوران زندگي خودشان هم مي توانند نظرشان را نسبت به افراد عوض کنند و ديگر آنها را قبول نداشته باشند. آقاي نژاد در ادامه مي گويد: محسن نژاد: در مورد اين ماجراي رفراندوم که پديد آمده و درواقع همه گير شده در جامعه ايراني، به نظر من چند تا دستاورد دارد. يکي اين که اين تبديل شده به يک گفتمان همگاني که در سرتاسر دنيا بين ايرانيان رواج دارد و به ويژه در خود ايران هم عليرغم تمام فشارها و تزريقاتي که در مورد وبلاگ نويسان، نويسندگان، روزنامه نگاران و همه متفکرين اجرا مي شود و آنها را تحت فشار قرار مي دهند، بحث و گفتمان باز شده و جالب اينجا است که اولين بار اين بحث و گفتمان در ميان اصلاح طلباني باز شده که خودشان مي خواستند از درون اين نظام را اصلاح کنند. بعد متوجه اين قضيه شدند که ديگر در درون اين چارچوب نمي توان اصلاحات انجام داد. از همين جا نتيجه دوم حاصل مي شود که رفراندوم بر خلاف جنبش دوم خرداد تلاش ندارد در چارچوب اين نظام فقاهتي اصلاحات را به پيش ببرد، بلکه خواهان اصلاحات در کل رژيم و عليه اين چارچوب است. نتيجه ديگري که اين فراخوان داشته اين است که به طور واقعي همبستگي ايرانيان را در سراسر دنيا به وجود آورده و نشان داده که حتي ايرانياني که عليرغم ميل خودشان مجبور به ترک وطن شدند، اگرچه به طور فيزيکي از مملکت رفتند، اما همواره دلشان با مردم ايران بوده و خواهد بود و در اين حرکت هم به طور واضح و روشن نشان دادند که چگونه همبستگي عاطف با ملت ايران دارند.
XS
SM
MD
LG