لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۴۸

ميزگرد دانشجويان ايراني دانشگاه تورانتو براي بررسي طرح فراخوان رفراندم تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي


(rm) صدا | [ 4:35 mins ]
در کانادا انجمن ايراني دانشجويان دانشگاه تورانتو در ميزگردي طرح فراخوان رفراندوم براي تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مورد بحث و بررسي قرار دادند. برخي بر اين باورند در شرايط کنوني در ايران مطالعه اين طرح فراخوان ملي رفراندوم راهکاري موثر و پويا براي خروج جامعه از بن بست سياسي خواهد بود. دکتر مهرداد حريري، يکي از شرکت کنندگان در ميزگرد، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين فراخوان کمک مي کند به بحث و گفتگو، و ايجاد يک گفتمان جديد در جامعه نااميد و خسته سياسي کنوني کشور. وي مي افزايد رفراندم در آينده اي نزديک به انجام در نخواهد آمد، براي اين که انجام يک رفراندوم واقعي نياز به وسايل و تمهيدات بسيار ويژه و مفصلي دارد که ما به هيچ وجه کشور را در چنين شرايطي نمي بينيم و اصلا فکر نمي کنم که اين مورد نظر امضاکنندگان اين فراخوان هم بوده باشد. مريم اقوامي (راديو فردا): در کانادا انجمن ايراني دانشجويان دانشگاه تورانتو در ميزگردي طرح فراخوان رفراندوم براي تغيير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مورد بحث و بررسي قرار دادند. طرح فراخوان ملي برگزاري رفراندوم در مدت زمان اندکي توجه ايرانيان داخل کشور و طيف وسيعي از گروه هاي مختلف ايرانيان خارج از کشور را به خود جلب کرده است. گرچه اين فراخوان ملي در حال حاضر به صورت يک طرح مقدماتي مطرح شده است، اما پس از انقلاب اسلامي اولين بار است که چنين فراخواني آراي مختلفي را به صحنه بحث و گفتگو کشانده است. برخي بر اين باورند در شرايط کنوني در ايران مطالعه اين طرح فراخوان ملي رفراندوم راهکاري موثر و پويا براي خروج جامعه از بن بست سياسي خواهد بود. دکتر مهرداد حريري، يکي از شرکت کنندگان در ميزگرد گفتگو پيرامون طرح فراخوان ملي در گفتگويي با راديوفردا در مورد آراي مختلف مطرح شده مي گويد: دکتر مهرداد حريري: موافقين طرح فراخوان براي رفراندوم بيشتر تاکيد داشتند اين طرح باعث باز شدن يک گفتمان جديدي در جامعه مي شود و پس از به بن بست رسيدن پروژه اصلاحات، پروژه جديدي را به وجود مي آورد که خواستار برگزاري يک رفراندوم براي تغيير قانون اساسي است. اين فراخوان کمک مي کند به بحث و گفتگو، ايجاد يک گفتمان جديد در جامعه نااميد و خسته سياسي کنوني کشور. موافقين همچنين معتقد بودند که اين صرفا يک فراخوان است و به هيچ وجه جنبه هاي اجرايي رفراندوم مطرح نيست، کساني که مشکل مي گيرند به چگونگي ايجاد رفراندوم، سئوالاتشان مورد نظر نيست، به دليل اين که اين صرفا يک فراخواني است براي باز شدن بحث و گفتگو. اشاره داشتند به اين که طيف هاي مختلفي از نيروهاي اجتماعي اين فراخوان را پذيرفته اند، باب جديدي در صحنه سياسي گشوده خواهد شد. مخالفين اين طرح بيشتر اصرار داشتند که هزينه اي که اين طرح مي برد بسيار زياد است و در واقع جامعه ايران الان پذيراي چنين طرحي نيست و نمي توان رفراندوم کرد. ضمن اين که اين رفراندوم برگ برنده اي است که نبايد بيهوده آن را از دست داد، ضمن اين که گروه هاي مختلفي که امضا کردند، بيشتر در خارج کشور بودند و در داخل کشور کمتر مورد توافق طرفين بوده . يک نفر از شرکت کنندگان بيشتر در امضاکنندگان فراخوان ايراد گرفتند از ديگر شرکت کنندگان که مخالف اين طرح بودند، معتقد بودند مساله اي که ساختار حقوقي و حقيقي حکومت را تعريف مي کردند و معتقد بودند که تغيير قانون اساسي خيلي تاثيري در حل اصل مشکل سياسي و بن بست سياسي ايران نخواهد کرد. م . ا : وي در بخش ديگري از گفتگوي خود در مورد قابل اجرا بودن اين طرح و يا بهره گيري از آن به عنوان ابزاري براي گشايش باب گفتگو پيرامون رفراندوم براي تغيير قانون اساسي در ايران مي گويد: دکتر مهرداد حريري: من به هيچ وجه فکر نمي کنم در آينده اي نزديک حداقل به انجام در بيايد، براي اين که انجام يک رفراندوم واقعي نياز به وسايل و تمهيدات بسيار ويژه و مفصلي دارد که ما به هيچ وجه کشور را در چنين شرايطي نمي دانيم و اصلا فکر نمي کنم که اين مورد نظر امضاکنندگان اين فراخوان هم بوده باشد.آنها مي خواهند صرفا بحث رفراندوم براي قانون اساسي را باز کنند، به اين معنا که يک بديل گفتماني در جامعه سياسي ايران به وجود بياورند. من اصلا فکر نمي کنم تعداد امضاها نقش تعيين کننده باشد، هرچه تعداد بيشتر، تاثير دارد در باز کردن و به ميان صحنه سياسي کشيدن اين طرح و خيلي تفاوتي نمي کند که داخل و خارج کشور. طبيعتا ايرانيان داخل کشور مهمترند، آنچه که مورد نظر اين دوستان بوده يک بديل گفتماني در صحنه سياسي است و فکر مي کنم با توجه به ادبياتي که در دو هفته گذشته شاهدش بوديم، خيلي موفق بودند در اين کار. من فکر مي کنم اين فراخوان مورد لطف حکومتگران نخواهد بود، به دليل اين که به تدريج اگرنتيجه خيلي جدي شود، آن را به عنوان يک خطر جدي تلقي خواهند کرد و قاعدتا با آن برخورد خواهند کرد.
XS
SM
MD
LG