لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۵۴

ناهماهنگي در ارسال و توزيع كمك هاي مردمي به آسيب ديدگان زمين لرزه بم، از ديد يك وكيل دادگستري


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): در شهر زلزله زده بم، توزيع و تقسيم مواد غذايي و پوشاك با مشكل روبرو است. مينا مجدزاده، وكيل دادگستري در كرمان به راديو فردا مي گويد: كمكهاي مالي و جنسي مردم از سراسر ايران در حال حاضر به دست مردم مي رسد، اما هماهنگي بين نيروهاي امدادگر و مردمي كه از سراسر ايران براي كمك به بم آمده اند نيز يك مشكل جدي است. مينا مجدزاده: كمك رساني كه از روز اول شروع شد، نيروهاي امداد داخلي و هم خارجي هم خوب عمل مي كردند، مسئولين و مردم هم با احترام و قدرداني با خارجيها برخورد مي كنند. در داخل هم كه هر كسي هرچه دارد، مي برد و كمك مي كند. حتي مثلا از شهرهايي مثل خرمشهر كه خودش شهر جنگزده بود، يا مثل رودبار و منجيل كه خودش زلزله زده بود، ما بينيم كه خيلي كمكها سرازير است به طرف بم. اما الان شهر تقسيم بندي شده، خانه ها شناسايي شدند و كمكها هم به دست مردم مي رسد، اما طبيعي است كه در يك همچين وسعت و عمق فاجعه اي، يك عده اي هم كه به هر حال حرفه شان سابقا هم دزدي بوده، فرصت و امكاني پيدا كردند كه كارهاي خلافي انجام دهند. البته خيلي خيلي اندك است در مقابل كارهايي كه در حال حاضر دارد انجام مي شود. ش . ف : خانم مجدزاده پس علت اينكه هنوز عده زيادي از مردم به عدم كمك رساني به موقع اعتراض دارند، چيست؟ مينا مجدزاده: يك علت اين است كه منطقه بسيار وسيع است و حضور نيروهاي امداد داخلي و خارجي هم بسيار چشمگير است و ساماندهي اين نيروها فكر مي كنم كار بسيار مشكلي باشد. ش . ف: عده اي عنوان مي كنند كه در بناي ساختمانها رعايت امنيتي كافي براي مقاومت در برابر زلزله انجام نگرفته و از اين مسائل شكايت دارند. مينا مجدزاده: من با توجه به قوانين ايران عرض مي كنم. زلزله جزء بلاهاي طبيعي و غير قابل پيش بيني بوده، از نظر قانوني فرسماژور تلقي مي شود. در قوانين ايران يك پيش بيني براي يك چنين وضعيتي ملاحظه نمي شود. مساله مقاومت ساختماني هرچند كه يك موضوع مهندسي و خارج از تخصص من است، ولي آنچه كه من ديدم، اين است كه در بافت قديم شهر كه تلفات انساني شديدتر بوده و اگر دقت كنيد، دو گروه بيشتر صدمه ديدند، يكي گروع مالكين و سرمايه داران كه خانه هاي قديمي بزرگ با مصالح سنتي داشتند و اكثرا مشرف به باغهاي خرما و پرتقال بوده. يك دسته هم افراد مستمند و ضعيف بودند كه به علت ضعف ماليشان نمي توانستند خانه هاي مستحكم تهيه كنند. و اين مساله به نظر من خيلي حائز اهميت است كه ما توجه كنيم يادمان باشد كه بم در يك منطقه گرمسير و خشك واقع شده، به خاطر همين هم در معماري سنتي ديوارها ضخيم است، خانه ها بيشتر به صورت گنبدي و هلالي بوده كه اين جور بنا در تابستان هوا را خنك نگه ميداشته و زمستانها گرم و تبادل حرارتي زيادي نداشته. مهمترين الگوي اين معماري هم ارگ بم بود كه قديمي ترين بناي خشتي پابرجاي جهان بود. خوب طبيعي است كه مردم بم، حتي ثروتمندان در همين سالهاي اخير هم از همين شيوه معماري و مصالح ساختماني استفاده مي كردند و به هيچ وجه هم حاضر به تغيير الگوي خودشان نبودند. ش . ف: پس خانم مجدزاده آيا ساختمانهايي هم بودند در بم كه در اين زلزله آسيب نديدند. مينا مجدزاده: اخيرا گروههاي مياني جامعه اعم از كارمندان و طبقات متوسط جامعه، خانه هايي كه ساخته بودند، در اين زلزه هرچند كه آسيب ديد، ولي تلفات جاني چندان نداشته، يعني خانه هايي كه اخيرا ساخته شده، ظرف مثلا ده پانزده سال اخير. خانه سازي هم به شكل كشورهاي اروپايي كه صورت نگرفته، ولي يك معيارهاي جديدي هم كه الان پيشنهاد مي شود، براي ايمن سازي ساختمانها، جنبه الزامي و اجباري ندارد و مردم به هر حال ترجيح مي دادند كه خانه هاي سنتي خودشان را داشته باشند و ارگ را هم كه هنوز استوار و پابرجا بود، مي ديدند و نيازي به تغيير الگو نمي ديدند. خبرگزاري ايرنا گزارش داد ناهماهنگي در ارسال و توزيع كمك هاي مردمي به نحوي است كه كاميون هاي حامل كمك ساعت ها و گاهي اوقات چندروز براي تخليه بار خود معطل مي شوند، اين مشكلي است كه از روز نخست زمين لرزه بم از سوي آسيب ديدگان و شاهدان عيني در منطقه مطرح شده است. مينا مجدزاده وكيل دادگستري در كرمان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد كمك هاي مالي و جنسي مردم از سراسر ايران در حال حاضر به دست مردم بم مي رسد ولي هماهنگي بين نيروهاي امدادگر و مردمي كه از سرسر ايران براي كمك به مردم زلزله زده آمده اند يك مشكل جدي است. وي معتقد است وسعت منطقه و گستردگي كمك ها سازماندهي را سخت مي كند. وي اشكالات ساختمان سازي سنتي را يكي از دلايل عمده تلفات جاني بالا مي داند.
XS
SM
MD
LG