لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۲۱

اجلاس فوق العاده شوراي انسجام كنگره ملي افغانستان در هلند، از ديد سخنگوي كنگره ملي افغانستان


(rm) صدا |
اميرمصدق كاتوزيان (راديوفردا): لويه جرگه قانون اساسي افغانستان در نوزدهمين جلسه خود بدون آنکه به نتيجه اي دست يابد به کار خود خاتمه داد و قرار است جلسه بعدي در روز شنبه آينده مجددا تشکيل شود. اين در حالي است که حامد کرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان از پيشنهاد اعطاي قدرت گسترده به رئيس جمهور در نظام آينده کشور پشتيباني مي کند تا به گفته او افغانستان را در راه بازسازي رهبري کند. زيرا او چنين استدلال مي کند که احزاب فراگير و داراي برنامه هاي تدوين شده در افغانستان کنوني وجود ندارد. اما مخالفان او که مربوط به ائتلاف شمال هستند طرفدار نظام پارلماني بر اساس رقابت حزبي هستند. در اين ميان نيروهاي سياسي در خارج از افغانستان نيز نشست هائي را برگزار مي کنند از جمله در هلند، اعضاي شوراي کنگره ملي افغانستان در ارتباط با پيش نويس قانون اساسي افغانستان و مفاد آن تشکيل جلسه داد. پرويز مرداني(راديو فردا) : در پي اختلاف نظر ها و تنش هائي که در چند روز گذشته در کار لويه جرگه قانون اساسي افغانستان پيش آمده، شوراي انسجام کنگره ملي افغانستان در خارج از کشور به طور فوق العاده در شهر اتريخت هلند تشکيل جلسه داد. در پايان کار اين جلسه که با صدور اطلاعيه اي همراه بود لطيف پدرام سخنگوي کنگره ملي افغانستان درباره هدف از تشکيل اين جلسه و تصميماتي که در آن گرفته شد به راديو فردا گفت در بحثي که کنگره ملي افغانستان داشت با توجه به قطعنامه هاي صادر شده در کنفرانس اوتريخت و کنفرانس کابل، ما تاکيد کرديم که بهرحال نظام سياسي در افغانستان بايد يک جمهوري پارلماني باشد، صلاحيت هاي رئيس جمهور بايد محدود بشود، قدرت بايد تقسيم شود، والي ها بايد انتخابي باشند ، قواي ثلاثه بايد تفکيک بشود، سمبل هاي ملي و فرهنگي افغانستان شامل پرچم افغانستان و سرود ملي، فرهنگ و زبان بايد عادلانه در نظر گرفته شود، معتقدات مذهبي همه افغان هاي ساکن در کشور در واقع رعايت شود، مردم افغانستان در قانون اساسي حضور خودشان را داشته باشند، اين يک، مسئله ديگر اين بود که شمار زيادي از نمايندگان بر سر همين طرح هائي که قبلا کنگره ملي در قطعنامه هايش ارائه کرده بود پافشاري کردند و اين بحث هست که حتي تا حد تحريم قطعي لويه جرگه نماينده ها پيش بروند. با کنگره ملي شوراي انسجامش مواضعي گرفت که ما از اين خواست نماينده ها و حق نماينده ها براي اينکه مسائلشان را بتوانند مطرح کنند حتي اگر ما ممکن است خيلي جاها با اين خواسته ها موافق باشيم يا نباشيم ولي نماينده ها حق بيان دارند و خواست هاي اينها در زمينه تحکيم قدرت، در زمينه زبان، سرود ملي، نظام پارلماني و غيره و غيره به نظر ما کمترين خواسته هاي عادلانه است. به اضافه اين حق بياني که اينها دارند. پ.م.: آقاي لطيف پدرام، اين ها مسائلي هست که در لويه جرگه بايد به آن رسيدگي شود و نمايندگان مردم افغانستان در لويه جرگه حضور دارند و به مصوبه پيشنهادي بايد راي بدهند و نظرات خودشان را بيان کنند. چطور يک چنين شورائي را در کشور هلند تشکيل داديد و چه خواست هائي را دقيقا داشتيد؟ لطيف پدرام : افغان ها در هر جا که هستند، چه در کابل و چه در افغانستان و خارج از کشور به هر حال اين ها حق دارند نسبت به قانون اساسي و آنچه که در افغانستان تصميم گرفته مي شود اظهار نظر کنند و طبيعتا" کنگره ملي افغانستان به عنوان يک حرکت سياسي حق خودش مي داند که نسبت به مسائل جاري در کشور اظهارنظر کند. و ما قبلا" هم در يادداشت هائي عنوان کرديم. بحث ما اين بود که افغانستان سالهاي سال است گرفتار جنگ است و غيره و غيره. بگذاريد ما قانون اساسي را تصويب کنيم در لويه جرگه که ما بجاي يک عدم اعتماد ملي برويم به طرف يک برادري ملي در ميان قوم هاي مختلف در اداخل فغانستان. و پايه يک صلح واقعي را بگذاريم و قانون دموکراتيک تصويب کنيم که اين ملت احساس کند که حضور دارد در قدرت سياسي در قدرت سياسي افغانستاان و بحث اين قوم و آن قوم مطرح نيست. کنگره ملي افغانستان آرزويش اين است که اين قانون اساسي و اين بحث پايه گذار يک تفاهم ملي و برادري ميان تمام اقوام افغانستان باشد، پشتون، تاجيک، ازبک، هزاره، نورستاني، و غيره و غيره. و براي چنين کاري ما نيازمند آن هستين که در تعيين نظام سياسي نظام سياسي عادلانه پيشنهاد کنيم که بار ديگر گرفتار جنگ و کودتا و نبرد مسلحانه با هم بر سر اين حق هائي که از دست رفته و دوباره بايد ايجاد شود نباشيم. پ.م.: جلسه شوراي انسجام کنگره که از بعدازظهر روز پنجشنبه تشکيل شده بود تا اولين ساعات بامداد روز جمعه دوم ژانويه 2004 ادامه داشت. لويه جرگه قانون اساسي افغانستان در نوزدهمين جلسه خود بدون آنکه به نتيجه اي دست يابد به کار خود خاتمه داد و قرار است جلسه بعدي در روز شنبه آينده مجددا تشکيل شود. اين در حالي است که حامد کرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان از پيشنهاد اعطاي قدرت گسترده به رئيس جمهوري در نظام آينده کشور پشتيباني مي کند تا به گفته او افغانستان را در راه بازسازي رهبري کند. اما لطيف پدرام، سخنگوي کنگره ملي افغانستان، مي گويد اين کنگره آرزويش اين است که اين قانون اساسي و اين بحث پايه گذار يک تفاهم ملي و برادري ميان تمام اقوام افغانستان باشد. براي چنين کاري ما نيازمند آن هستين که در تعئين نظام سياسي نظام سياسي عادلانه پيشنهاد کنيم که بار ديگر گرفتار جنگ و کودتا و نبرد مسلحانه با هم بر سر اين حق هائي که از دست رفته و دوباره بايد ايجاد شود نباشيم.
XS
SM
MD
LG