لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۲۱

عدم شركت 40 در صد از نمايندگان لويه جرگه در راي گيري به عنوان اعتراض


(rm) صدا |
نيما تمدن (راديوفردا): نزديک به 200 نماينده از502 نماينده مجمع ملي افغانستان روزپنجشنبه ازشرکت در راي گيري نسبت به چند اصل پيش نويس قانون اساسي جديد افغانستان شرکت نکردند وگفتند اين اصول مورد تحريف قرارگرفته است. امير آرمين (راديو فردا):پس ازبيش ازدوهفته بحث هاي داغ درلويا جرگه يا مجمع ملي افغانستان درباره پيش نويس قانون اساسي جديد اين کشور، پنج اصل بحث انگيزقانون اساسي در رابطه با انتخابات مجلس نمايندگان، انتخابات مجلس سنا، شوراهاي استان وچگونگي اقتصاد آينده افغانستان به راي گذاشته شد. نزديک به 200 نماينده از502 نماينده مجمع ملي راي گيري پس ازآن که ادعا کردند پيش نويس قانون اساسي ازسوي وزيران کابينه مورد تحريف قرارگرفته است، راي گيري نسبت به اين اصول را تحريم وتهديد کردند دست به اعتصاب غذا خواهند زد. نمايندگان معترض خواستارآن شدند که لويا جرگه به جاي راي گيري نسبت به اصول مورد منازعه، ازطريق اتفاق آرا اين اصول را مورد تصويب قراردهد. بسياري ازنمايندگاني که راي گيري را تحريم کردند، وابسته به اقليت هاي تاجيک، هزاره وازبک بودند. اين نمايندگان گفتند بيم آن دارند که حقوق آن ها دريک راي گيري آشکار، ناديده گرفته شود. تاکنون بيشتر 160 اصل پيش نويس قانون اساسي بدون هيچ گونه مخالفتي مورد تصويب نمايندگان لويا جرگه قرارگرفته، اما چند اصل پيش نويس قانون اساسي در رابطه با اختيارات رئيس جمهوري و زبان هاي رسمي افغانستان، بحث هاي شديدي را به دنبال آورده است. يونسي ازاستان بلخ واقع درشمال افغانستان طي سخناني به نمايندگي ازسوي نمايندگان معترض گفت آن ها خواستارآن هستند که آن دسته ازاصول قانون اساسي در رابطه با سرود ملي، زبان هاي رسمي، اختيارات شوراهاي استان وچاپ اسکناس، به جاي راي گيري، ازطريق اتفاق آرا مورد تصويب قرارگيرد. به گفته آقاي يونسي، پيش نويس اصلاح شده قانون اساسي مورد تحريف قرارگرفته ومتضمن نظرات يک کميته آشتي که به سازشي ميان نمايندگان پيرامون نظام رياست جمهوري وکساني که خواستار يک پارلمان نيرومند هستند دست يافته بود، نيست. آقاي يونسي گفت ما پيش نويسي را که به تصويب کميته آشتي رسيده است قبول داريم. نمايندگان معترض درعين حال درباره اين موضوع با اخضر ابراهيمي فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به گفتگو پرداختند. برخي ازنمايندگان وابسته به ائتلاف ضد طالبان پيشين شمال افغانستان که هواداريک نظام پارلماني هستند، خواستارآن شده اند براي کاهش اختيارات رياست جمهوري، به جاي يک معاون، سه معاون براي رئيس جمهوري درنظرگرفته شود. ازبک ها همچنين خواهان آن هستند يک معاون رياست جمهوري از ازبک ها باشد تا اين گروه را بهتر نمايندگي کند. حامد کرزي رئيس دولت انتقالي افغانستان روزچهارشنبه هرگونه مصالحه با کساني را که مخالف نظام رياست جمهوري به شرح مندرج درپيش نويس قانون اساسي هستند، مجددا غيرمحتمل دانست. آقاي کرزي با اشاره به برخي ازمجاهدين پيشين نيرومند افغانستان که خواستاريک نظام پارلماني هستند، گفت هيچ گونه معامله اي درباره نظام دولتي افغانستان صورت نخواهد گرفت، نه با رهبران مجاهدين ونه با هرکس ديگري. نزديک به 200 نماينده از 502 نماينده مجمع ملي افغانستان (لويه جرگه) روز پنج شنبه در راي گيري نسبت به چند اصل پيش نويس قانون اساسي اين کشور شرکت نکردند و گفتند اين اصول مورد تحريف قرار گرفته است. اين اصول شامل پنج اصل بحث انگيز قانون اساسي در رابطه با انتخابات مجلس نمايندگان، انتخابات مجلس سنا، شوراهاي استان، و چگونگي اقتصاد آينده افغانستان بودند. نمايندگان ياد شده ضمن تهديد به اعتصاب غذا، خواستار تصويب اين اصول از طريق اتفاق آراء شده اند.
XS
SM
MD
LG