لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۸

نياز ايران و آمريكا به رابطه متقابل، از ديد يك فعال سياسي


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): علي اکبر هاشمي رفسنجاني، رئيس کجمع تشخيص مصلحت نظام، مي گويد ايران براي شروع مناسبات با آمريکا عجله اي ندارد و مي تواند سر صبر در اين باره تصميم بگيرد. اين آمريکا است که به خاطر حضورش در افغانستان و عراق و مشکلاتي که در اين دو کشور دارد، به ايران نيازمند است. در اين باره گفتگويي داشتيم با دکتر رامين احمدي در آمريکا: دکتر رامين احمدي (فعال سياسي، New Haven): ما در شرايطي زندگي مي کنيم از نظر بين المللي و از نظر منطقه اي که براي همه روشن است آمريکا در منطقه ما حضور نظامي نيرومندي دارد، هم در خليج و هم الان در افغانستان و هم در عراق. بنابراين اين صحبت که ايران هيچ نيازي به رابطه معمولي و عادي با آمريکا ندارد، يک صحبت خردمندانه اي نيست. به نظر من منافع ملي ما ايجاب مي کند که ما روابطمان را با کشور آمريکا عادي بکنيم. از آن گذشته، من فکر مي کنم اکثر مردم ما، بنا به تمام نظرخواهي هايي که تا به امروز ما ديده ايم که در سطح جامعه صورت گرفته است، طرفدار رابطه عادي و دوستانه با کشور آمريکا هستند. بنابراين چه از نظر آن چه که مردم ما در داخل ايران مي خواهند و چه از نظر منافع ملي ما و آن چه که شرايط منطقه ايجاب مي کند، من فکر مي کنم که به نفع ما است و کشور ما احتياج دارد به اين که روابط دوستانه و عادي با کشور آمريکا داشته باشد. بنابراين بنا به حکومتي که به يک نقطه اي رسيده است که هراس دارد از اين که براي مردمش انتخابات آزاد برگزار بکند و مي خواهد هر طوري که شده کانديداهاي انتخاباتي را کنترل بکند و يا از دور خارج بکند، يک چنين حکومتي هر قدم کوچکي که بردارد در جهت خواسته هاي مردم به نفعش است و بنابراين اين چيزي را که مردم ما مي خواهند، يعني رابطه عادي و دوستانه با دولت آمريکا، هم به نفع منافع مليمان است و هم در اين مقطع خاص من فکر مي کنم به نفع حاکمان جمهوري اسلامي است. م.ا.: ترديدي در اين نيست که ايران نقش موثري در وضعيت عراق و افغانستان دارد، به خصوص در عراق و آمريکا البته شايد سعي مي کند که همکاري ايران را در اين زمينه جلب بکند. ولي اگر که ايران حاضر به اين همکاري نشود چه عواقبي خواهد داشت؟ دکتر رامين احمدي: من فکر مي کنم اگر که ايران از همکاري منطقه اي سرباز بزند و خداي نکرده دولت جمهوري اسلامي منافع حکومتي خودش را در اين ببيند که در عراق يا افغانستان به حمايت از تروريسم يا خرابکاري بپردازد، من فکر مي کنم که اين عواقب بسيار ناگواري براي مردم ما خواهد داشت و براي خود حاکمان. من فکر مي کنم که علاوه بر اين، از نظر سياسي ما را به انزوا خواهد کشيد در منطقه. ما در شرايطي نيستيم که بتوانيم چنين ماجراجويي هايي بکنيم و حکومت جمهوري اسلامي به هيچ وجه در شرايطي نيست که بتواند به يک چنين ماجراجويي هاي منطقه اي بپردازد. من فکر مي کنم که هم به نفع مردم عراق و افغانستان و هم به نفع منافع ملي ما است که ما سعي بکنيم از ثبات سياسي و اقتصادي در افغانستان و عراق حمايت بکنيم. هرچه که اين ثبات بيشتر بشود، من فکر مي کنم امکان همکاري هاي منطقه اي بين کشورهاي خود منطقه بيشتر مي شود، براي اين که امنيت منطقه را در واقع خود کشورهاي منطقه به عهده بگيرند و نه قدرت هاي خارجي. م.ا.: اگر منافع ايران و آمريکا در عراق با هم گره مي خورد به شکل تثبيت اوضاع عراق و برقراري صلح و امنيت در آن کشور، آيا گفتن اين که آمريکا به ما نياز دارد حرف موجهي است؟ دکتر رامين احمدي: نه، به هيچ وجه. به نظر من در واقع اين نياز بين ايران و آمريکا يک نياز متقابل است ما همان قدر به روابط عادي و دوستانه سياسي و همکاري با آمريکا محتاج هستيم الان در منطقه که آمريکا به ما احتياج دارد و من فکر مي کنم که در اين شرايط، آن هم در اين شرايط حاد و شرايط جنگي در واقع که در منطقه حاکم است، نياز ما حتي بيشتر است. براي اين که ما بايد اعتقاد داشته باشيم به اين که شرايطي را که براي مردم خودمان مي خواهيم، شرايط ثبات و صلح باشد و نه شرايطي که در افغانستان و عراق پيش آمده است. اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت ايران براي شروع روابط با آمريكا عجله اي ندارد و مي تواند از سر صبر تصميم بگيرد. اين آمريكا است كه به خاطر حضور در افغانستان وعراق و مشكلاتي كه در اين دو كشور دارد، به ايران نيازمند است. دكتر رامين احمدي، فعال حقوق بشر در نيوهي ون كانكتيكت، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد منافع ملي ما ايجاب مي كند كه روابط خود را با آمريكا عادي كنيم. وي مي افزايد اكثر مردم ما بنا به نظرخواهي هائي كه تا به امروز در سطح جامعه صورت گرفته طرفدار رابطه عادي و دوستانه با آمريكا هستند. وي مي گويد عواقب حمايت احتمالي جمهوري اسلامي از تروريسم در افغانستان يا عراق براي مردم ايران بسيار ناگوار خواهد بود. وي مي گويد حرف اينكه آمريكا به ايران نياز دارد حرف موجهي نيست زيرا اين نياز متقابل است.
XS
SM
MD
LG