لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۰۴

موانع تجديد روابط ايران و مصر: سياست متضاد جمهوري اسلامي در خاورميانه، از ديد يك مفسر


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): در زمينه جايگاه ايران در جامعه بين الملل، اگرچه رهبر جمهوري اسلامي امروز قويا عليه تنش زدايي با آمريكا سخن گفت، اما خود او به تنش زدايي با مصر رضايت داده است. رهبر جمهوري اسلامي تعيين كننده سياستهاي كلي نظام از جمله در عرصه سياست خارجي است و پس از بيست و پنج سال قطع رابطه ميان ايران و مصر كه به فرمان آيت الله خميني انجام شد، سرانجام جمهوري اسلامي ايران نام خيابان خالداسلامبولي در تهران را تغيير داد تا راه آشتي كامل با مصر را هموار كند. شبكه خبر الجزيره در پي تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي به انتفاضه در تهران، اظهار نظر كرده است كه مانع بر سر راه بهبود رابطه بين دو كشور برداشته شده و به زودي سفارتخانه هاي ايران و مصر در پايتختهاي يكديگر گشوده مي شود و رابطه ديپلماتيك برقرار مي شود. همكارم شهران طبري اين موضوع را با امير طاهري، روزنامه نگار و تحليلگر مسائل سياسي در لندن كه موضوع روابط ديپلماتيك ايران و مصر را دنبال كرده در ميان مي گذارد. شهران طبري (راديو فردا): آقاي طاهري با وجود اينكه برخي از منابع خبر از امكان برقراري روابط كامل ديپلماتيك بين دو كشور ايران و مصر هستند، روزنامه الوطن به نقل از احمدماهر، وزير خارجه مصر نوشته كه قاهره هنوز تصميمي در اين مورد نگرفته. شما فكر مي كنيد برقراري رابطه كامل ديپلماتيك تا چه حد قريب الوقوع باشد؟ امير طاهري: رابطه ديپلماتيك بين مصر و جمهوري اسلامي از سال 2000 يعني تقريبا از سه سال و نيم پيش شروع شده و هر دو كشور در پايتختهاي يكديگر كاردار تعيين كردند. مثلا سفارت جمهوري اسلامي در قاهره بسيار فعال است و حتي سال گذشته يك بانك مصري گرداننده يك برنامه اي بود براي يك وام خارجي براي جمهوري اسلامي. با اين حال هنوز به نظر نمي رسد كه دولت مصر قانع شده باشد كه تغيير سياست جمهوري اسلامي يك تغيير استراتژيك و همه جانبه است و به همين جهت قاهره سعي مي كند كه مذاكرات را ادامه بدهد و به نظر من در صورتي كه نظرهاي مصر به طور كلي تامين نشود، روابط در سطح سفير به طور علني مستقر نخواهد شد. ش . ط : فكر مي كنيد سفر وزير خارجه ايران به مصر و متعاقب آن سفر حسني مبارك به ايران به زودي انجام بگيرد؟ امير طاهري: سفر وزير خارجه جمهوري اسلامي احتمالا انجام خواهد گرفت و اين اولين بار نيست كه بين وزراي خارجه دو كشور تماس برقرار مي شود. آقاي مبارك هم احتمالا به نظر من به تهران خواهد رفت، منتها اين يك سفر رسمي به جمهوري اسلامي نيست، بلكه يك سفري است براي شركت در كنفرانس گروه كشورهاي در حال توسعه. بنابراين نبايد تصور كرد كه آقاي مبارك براي يك سفر رسمي به جمهوري اسلامي مي رود در چهارچوب روابط دوستانه. ش . ط : شما اشاره كرديد به نگرانيهاي مصر از ايجاد روابط كامل ديپلماتيك با ايران. ولي مخالفان برقراري رابطه ميان ايران و مصر در ايران هم قاهره را عامل قرارداد كمپ ديويد و صلح با اسرائيل مي دانند. فكر مي كنيد در حال حاضر اين موضوع در سياست خارجي ايران چه اهميتي دارد؟ امير طاهري: مي دانيد گرفتار بزرگ اين است كه آيت الله خميني كه فرمان قطع رابطه با مصر را داده بود، اعلام كرده بود كه اين روابط هرگز برقرار نخواهد شد تا موقعي كه مصر قرارداد صلحش را با اسرائيل كنار نگذارد و مي دانيد كه مصر اين كار را انجام نداده و جمهوري اسلامي بايد الان تسليم واقعيت شود و مصريها اصرار دارند كه در هر بيانيه مشتركي كه قرار است صادر شود، اين نكته كاملا روشن بشود كه جمهوري اسلامي نمي تواند در آن واحد دو سياست را تعقيب كند، يك سياست مخالف با صلح ميان مصر و اسرائيل و يك سياست روابط و مناسبات دوستانه با مصر. البته اين كار دشواري است براي جمهوري اسلامي. ش . ط: آقاي طاهري ديروز اسرائيل از قدمهايي كه در راه بهبود روابط ايران و مصر برداشته شده، اظهار خوشنودي كرد و گفت اين به زيان اسرائيل نيست و به صلح در منطقه كمك مي كند. امير طاهري: بدون ترديد اگر جمهوري اسلامي دست از روند مخالفت صلح در خاورميانه بردارد و صلحي كه بين مصر و اسرائيل از يك طرف و بين اردن و اسرائيل از طرف ديگر و بين سازمان آزادي فلسطين و اسرائيل از طرف ديگر امضا شده، اين به طور كلي در بهبود محيط مذاكره براي صلح و حركت براي صلح در خاورميانه موثر خواهد بود. شبكه خبر الجزيره در پي تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي به انتفاضه در تهران، اظهار نظر كرد كه مانع بر سر راه بهبود رابطه بين جمهوري اسلامي و مصر برداشته شده. امير طاهري، روزنامه نگار بين المللي و مفسر در لندن، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هنوز به نظر نمي رسد كه دولت مصر قانع شده باشد كه تغيير سياست جمهوري اسلامي يك تغيير استراتژيك و همه جانبه است و به همين جهت قاهره سعي مي كند كه مذاكرات را ادامه بدهد و به نظر من در صورتي كه نظرهاي مصر به طور كلي تامين نشود، روابط در سطح سفير به طور علني مستقر نخواهد شد. سفر آقاي مبارك هم يك سفر رسمي به جمهوري اسلامي نيست، بلكه يك سفري است براي شركت در كنفرانس گروه كشورهاي در حال توسعه. وي مي افزايد: مصريها اصرار دارند كه در بيانيه مشتركي كه قرار است صادر شود، اين نكته روشن بشود كه جمهوري اسلامي نمي تواند در آن واحد دو سياست را تعقيب كند، يك سياست مخالف با صلح ميان مصر و اسرائيل و يك سياست روابط و مناسبات دوستانه با مصر.
XS
SM
MD
LG