لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۵۸

برگزاري مجمع عمومي حزب موتلفه اسلامي (هيات موتلفه اسلامي) و چشم انداز پيروزي جناح ميانه رو محافظه كاران


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): امروز هيات موتلفه اسلامي، نخستين روز از نشست دوسالانه خود را با عنوان مجمع عمومي هفتم در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار كرد. هيات موتلفه اسلامي يكي از قديمي ترين و پرنفوذترين تشكلهاي سياسي جمهوري اسلامي است. در اين نشست نام هيات موتلفه به حزب موتلفه اسلامي تغيير يافت. مهدي خلجي (راديو فردا): انتخاب سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان محلي براي برگزاري نشست هيات موتلفه اسلامي معنادار است. زيرا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي يكي از بزرگترين نهادهاي زير نظر رهبري جمهوري اسلامي است. هيات موتلفه كه يكي از كهنترين تشكلهاي سياسي جمهوري اسلامي است، برپايه سنتي بازار و روحانيت بوجود آمد. هيات موتلفه در دهه نخست جمهوري اسلامي رقيب اصلي چپ گرايان اسلامي آن روز و اصلاح گرايان كنوني بود كه نظام بسته اقتصادي را نمي پذيرفت و در سياست خارجي نيز به انعطاف پذيري بيشتر تمايل داشت. اما پس از درگذشت آيت الله خميني و جابجايي در آرايش سياسي در ايران، هم چپها از بسياري از ديدگاههاي سياسي و اقتصادي خود عدول كردند و هم هيات موتلفه در قالب محافظه كارانه تندروي اسلامي فرورفت. هيات موتلفه كه در آغاز در بازار ريشه داشت، با تحولاتي كه در بازار و به طور كلي در اقتصاد ايران پديد آمد، با خواستگاه خود وداع كرد و مشروعيت صنفي خود را از دست داد. اكنون عضو هيات موتلفه بودن، نشانه وابستگي به بازار نيست، بلكه دليل تعهد به گرايش سياسي مشخصي است كه به ولايت مطلقه فقيه و راديكاليسم اسلامي باور دارد و از انحصارهاي اقتصادي دفاع مي كند و شالوده ديپلماسي ايران را در غرب ستيزي و آمريكا ستيزي قرار مي دهد. با انتخاب محمد خاتمي به رياست جمهوري اسلامي و آرايش تازه نيروهاي سياسي، هيات موتلفه اصلي ترين تشكل ضد اصلاح طلبان به شمار مي رود. اما شماري از اصلاح طلبان و گروههاي نزديك به موتلفه با رويكرد راديكال آن موافق نبودند. اكنون شكاف ميان محافظه كاران تندرو و محافظه كاران ميانه رو به جايي رسيده كه بسياري از آنها خواستار تحولي در كادر رهبري هيات موتلفه هستند. چهره شاخص هيات موتلفه، حبيب الله عسگراولادي مسلمان است كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هست. امير محبيان نويسنده محافظه كار و جوان روزنامه رسالت، بارها بر ضرورت جوانگرايي در موتلفه تاكيد كرده است. با اين همه نشست موتلفه در آستانه انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي صورت مي گيرد. هيات موتلفه در دهه گذشته اين تجربه را آزموده كه اگر با چهره هاي شناخته شده به عرصه انتخابات پا بگذارد، بخت چنداني نخواهد داشت. گفته مي شود تلاش هيات موتلفه اين است تا در ظاهر از نيروهاي جوان با عنوانهاي جدا از موتلفه براي مبارزات انتخاباتي بهره بگيرد و در نتيجه به سازماندهي تازه اي در درون تشكل سياسي خود براي پيروز شدن در انتخابات دست بزند. به هر روي آنچه بيشتر تحليلگران با آن موافقند، اين است كه هيات موتلفه در سالهاي گذشته در زمينه اعتبار و پايگاه اجتماعي، سير نزولي داشته و اين امر در كاهش اقتدار و نفوذ آنها بر مقامات بلندپايه جمهوري اسلامي نيز بي تاثير نبوده است. همين مساله باعث شده تا برگ برنده احتمالي محافظه كاران نه در دست تندرويان آنها، كه در دست ميانه روهاي آنها باشد. امروز هيات موتلفه اسلامي، نخستين روز از نشست دوسالانه خود را با عنوان مجمع عمومي هفتم در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار كرد. در اين نشست نام هيات موتلفه به حزب موتلفه اسلامي تغيير يافت. هيات موتلفه در دهه نخست جمهوري اسلامي رقيب اصلي چپ گرايان اسلامي آن روز و اصلاح گرايان كنوني بود. گرچه هيات موتلفه در آغاز در بازار ريشه داشت، اكنون عضو هيات موتلفه بودن، نشانه وابستگي به بازار نيست، بلكه دليل تعهد به گرايش سياسي مشخصي است. بيشتر تحليلگران معتقدند كه هيات موتلفه در سالهاي گذشته در زمينه اعتبار و پايگاه اجتماعي، سير نزولي داشته و اين امر در كاهش اقتدار و نفوذ آنها بر مقامات بلندپايه جمهوري اسلامي نيز بي تاثير نبوده است. همين مساله باعث شده تا برگ برنده احتمالي محافظه كاران نه در دست تندرويان آنها، كه در دست ميانه روهاي آنها باشد.
XS
SM
MD
LG