لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۳۸

اوجگيري بحران سياسي ايران و پيامدهاي آن برمکانيسم قانونگزاري اقتصادي


(rm) صدا |
شيرين فاميلي(راديو فردا): اوجگيري بحران سياسي ايران در پيوند با انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي، بر اقتصاد اين کشور نيز تأثيري انکار ناپذير دارد. پيآمد هاي اقتصادي بحران سياسي ايران، در گزارشي از فريدون خاوند. فريدون خاوند(راديو فردا، پاريس): يکي از پيآمد هاي مهم تنش سياسي کنوني ايران، که در رابطه با هفتمين دور انتخابات مجلس پيش آمده، از کار افتادن مکانيسم هاي قانونگزاري اقتصادي است. فراموش نکنيم که اوجگيري اين بحران همزمان است با بررسي لايحه بودجه 1383 از سوي کميسيون هاي تخصصي مجلس. اين لايحه دوم ديماه گذشته به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و قاعدتا پس از عبور از کميسيون هاي تخصصي و کميسيون تلفيق، کليات آن بايد در نيمه دوم بهمن ماه به صحن علني مجلس برود و سپس جزييات آن بررسي شود، پيش از آنکه مورد تصويب مجلس قرار بگيرد، به تأييد شوراي نگهبان برسد و سپس در قالب قانون براي اجرا به دولت ابلاغ شود. در فضاي کنوني مجلس، که به محل تحصن و کانون تازه بحران در جمهوري اسلامي بدل شده، بحث کارشناسانه بر سر سندي انباشته از ارقام کمي دور از ذهن به نظر ميرسد. اگر بحران ادامه يابد، بعيد به نظر ميرسد که مجلس ششم اصولا بتواند آخرين بودجه دوران قانونگزاري خود را تصويب کند. گويا قرار است چهارشنبه همين هفته، دو روز ديگر، رييس جمهوري اسلامي لايحه برنامه پنجساله چهارم را هم به مجلس ببرد. تقديم اين لايحه نيز، زير تأثير تازه ترين رويداد هاي ايران، طبعا با ابهامي بزرگ روبرو است. بحران تازه سياسي جمهوري اسلامي امروز دوشنبه در بسياري از رسانه هاي غرب به گونه اي گسترده انعکاس يافته. اين بحران، در پيوند با تنش هاي حاکم بر فضاي منطقه اي ايران، طبعا درجه خطر پذيري اين کشور را افزايش داده و تلاش هاي جمهوري اسلامي را براي جذب سرمايه هاي خارجي، با دشواري هاي تازه اي روبرو خواهد کرد. در عوض اگر بحران سياسي کنوني شدت بگيرد و تداوم يابد، خروج سرمايه از ايران بار ديگر شتاب خواهد گرفت. اوجگيري بحران سياسي ايران در پيوند با انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي، بر اقتصاد اين کشور نيز تأثيري انکار ناپذير دارد. يکي از پيآمد هاي مهم در اين رابطه از کار افتادن مکانيسم هاي قانونگزاري اقتصادي است. اوجگيري اين بحران همزمان است با بررسي لايحه بودجه 1383 از سوي کميسيون هاي تخصصي مجلس. در فضاي کنوني مجلس، که به محل تحصن و کانون تازه بحران در جمهوري اسلامي بدل شده، بحث کارشناسانه کمي دور از ذهن به نظر ميرسد. قرار است دو روز ديگر، رييس جمهوري اسلامي لايحه برنامه پنجساله چهارم را هم به مجلس ببرد. بحران كنوني، در پيوند با تنش هاي حاکم بر فضاي منطقه اي ايران، طبعا درجه خطر پذيري اين کشور را افزايش داده و تلاش هاي جمهوري اسلامي را براي جذب سرمايه هاي خارجي، با دشواري هاي تازه اي روبرو خواهد کرد.
XS
SM
MD
LG