لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۳۳

رئيس حكومت سوريه دعوت رئيس جمهوري اسرائيل براي مذاكره صلح را رد كرد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا) به دنبال اظهارات نخست وزيراسرائيل درمورد اين که اگر دمشق به حمايت خود ازتروريسم پايان دهد، اسرائيل آماده برقراري صلح با سوريه است، رئيس جمهوري اسرائيل روزدوشنبه ازرئيس جمهوري سوريه براي ديدار ازسوريه وگفتگوهاي صلح دعوت کرد. بهروز نيکذات (راديوفردا): موشه کتساو رئيس جمهوري اسرائيل درمصاحبه اي با راديو اسرائيل گفت: من پرزيدنت اسد را براي گفتگوهائي جدي با رهبران اسرائيل به بيت المقدس دعوت کرده ام، به شرط آن که اين ديدارمنجربه قرارداد صلح شود. رئيس جمهوري اسرائيل افزود آقاي اسد مورد استقبال ما قرارخواهد گرفت، اما دراين ميان نبايد پيش شرط هائي درکارباشد. با اين حال خانم بثنيه شعبان وزيرامورسوري هاي مقيم خارج ازکشورگفت اسرائيل ابتدا بايد آمادگي خود را براي ازسرگيري گفتگوهاي طرفين پيرامون سرنوشت بلندي هاي جولان ازهمان جائي که اين گفتگوها چهارسال پيش قطع شد، اعلام کند. خانم شعبان گفت اين يک پاسخ جدي به پيشنهاد ماه گذشته رئيس جمهوري سوريه درمورد ازسرگيري تماس هاي ميان دوکشورنيست. آريل شارون نخست وزيراسرائيل روزيکشنبه با اشاره به حمايت دمشق ازگروه هاي ستيزه جوي فلسطيني ازجمله حماس وجهاد اسلامي وهمچنين حزب الله لبنان، گفته بود آماده برقراري صلح با سوري ها است، اما تنها به اين شرط که آن ها آمادگي خود را براي پايان دادن به تروريسم نشان دهند. آقاي شارون گفت سوريه از زمان پايان جنگ عراق، تحت فشارقرارگرفته است وافزود سوريه مظنون به فراهم آوردن پوشش براي تروريسم درعراق وهمکاري با ايران درمورد تروريسم است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اهود براک نخست وزير وقت اسرائيل درجريان گفتگوهاي پيشين خود با حافظ اسد رئيس جمهوري سابق سوريه وپدر رئيس جمهوري کنوني اين کشور، موافقت کرد که اسرائيل تقريبا ازکليه بلندي هاي جولان به استثناي نوارباريکي درمجاورت ساحل شرقي درياي جليله خارج شود. اما دمشق با رد اين پيشنهاد، خواستاربازگرداندن کليه مناطقي شد که اسرائيل درجريان جنگ شش روزه اعراب واسرائيل درسال 1967 اشغال کرد ودرسال 1981 به خاک خود ملحق ساخت. احمد الحسن وزيراطلاعات سوريه با متهم کردن اسرائيل به ايجاد کارشکني درفرصت هاي صلح ازجمله طرح صلح نقشه راه درمورد فلسطينيان، گفت سوريه آماده ازسرگرفتن روند صلح مبتني براصول يک صلح کامل دربرابر زمين است. آقاي الحسن افزود سوريه خود را متعهد به يک صلح عادلانه وکامل مبتني برخروج اسرائيل ازکليه سرزمين اشغالي درسال 1967 واعطاي حقوق مشروع فلسطينيان مي داند. درهمين حال به گزارش خبرگزاري فرانسه، دمشق روز دوشنبه دعوت موشه کاتساو رئيس جمهوري اسرائيل ازبشار اسد رئيس جمهوري سوريه را براي ديدارازبيت المقدس رد کرد. يک مقام بلند پايه سوري گفت قرارداد مادريد و قطعنامه هاي بين المللي، تنها راه برقراري ثبات وامنيت درخاورميانه است. آقاي کاتساو ازاين که رئيس جمهوري سوريه دعوت اورا براي بازديد ازبيت المقدس رد کرده است، ابرازتاسف کرد. آقاي کاتساو با اشاره به ديدارتاريخي انورسادات رئيس جمهوري فقيد مصرازاسرائيل درنوامبرسال 1977 به خبرنگاران گفت به نظرمي رسد پرزيدنت اسد مانند پرزيدنت سادات نيست. به دنبال اظهارات نخست وزيراسرائيل درمورد اين که اگر دمشق به حمايت خود ازتروريسم پايان دهد، اسرائيل آماده برقراري صلح با سوريه است، رئيس جمهوري اسرائيل روزدوشنبه ازرئيس جمهوري سوريه براي ديدار ازسوريه وگفتگوهاي صلح دعوت کرد. درهمين حال به گزارش خبرگزاري فرانسه، دمشق روز دوشنبه دعوت موشه کاتساو رئيس جمهوري اسرائيل ازبشار اسد رئيس جمهوري سوريه را براي ديدارازبيت المقدس رد کرد. يک مقام بلند پايه سوري گفت قرارداد مادريد و قطعنامه هاي بين المللي، تنها راه برقراري ثبات وامنيت درخاورميانه است.
XS
SM
MD
LG