لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۰

سكوت توام با شرمندگي اروپا در باره فقدان دمكراسي در ايران: شكست سياست تعامل و گفتگو


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديو فردا): تاثير بحران تازه ايران در روابط خارجي جمهوري اسلامي - شماري از تحليلگران يكي از دستاوردهاي اصلاح طلبان حكومتي را بهبود روابط خارجي ايران و بيرون رفتن آن از انزواي سياسي دوران بعد از انقلاب مي دانند. اكنون به گفته اين تحليلگران، با تضعيف قدرت اصلاح طلبان اين پرسش مطرح شده است كه در روابط خارجي ايران و دكترين هايي كه براي رابطه با ايران تدوين شده بود، چه تغييراتي پيش خواهد آمد. همكار ما شهران طبري در گفتگويي با آنتون لاگوارديا، خبرنگار ديپلماتيك روزنامه ديلي تلگراف نظر او را در اين باره جويا شده است. شهران طبري (راديو فردا): در پي رد صلاحيت از نامزدهاي اصلاح طلب و بسياري ديگر از نامزدهاي انتخاباتي از سوي شوراي نگهبان، بسياري در غرب كه صحبت از وجود نوعي دموكراسي در ايران مي كردند، اكنون نظام ايران را نظام ايدئولوژيك مذهبي خوانده، مي گويند اسلام دموكراسي جمهوري اسلامي به سخره گرفتن مفهوم دموكراسي است. از آنتون لاگوارديا، خبرنگار ديپلماتيك روزنامه ديلي تلگراف، يكي از پنج روزنامه مهم صبح لندن، مي پرسم فكر مي كنيد تصميم روز يكشنبه شوراي نگهبان، پاياني باشد به استدلال اروپا مبني بر وجود دموكراسي در جمهوري اسلامي ايران؟ آنتون لاگوارديا (خبر ديپلماتيك ديلي تلگراف): راستش من فكر مي كنم مي توان ايران را تا اندازه اي جامعه باز سياسي خواند، اما ترديدي نيست كه دموكراسي به دلايل نهفته در انقلاب مشروط و محدود شده است. اما طوري كه من موضوع را مي بينم، طوري نيست كه اروپا اكنون فقدان دموكراسي در ايران را محكوم مي كند، بلكه اين است كه اروپا با شرمندگي سكوت اختيار كرده است. اروپا سعي كرد با ايران وارد گفتگو شود و از اصلاحات در ايران حمايت كند. جك استرا، وزير امور خارجه بريتانيا پنج بار به ايران سفر كرد و استدلالش آن بود كه سياست تعامل يا مراوده انتقادي در ايران به اصلاح طلبان و پيشبرد دموكراسي در ايران كمك خواهد كرد. اما آنچه اين هفته شاهد آن بوديم، اين است كه بله مقدار زيادي مراوده يا تعامل وجود داشته، اما حال كه به وضوح وقت آن رسيده، انتقادهايي شنيده نمي شود. ش. ط.: از آنتون لاگوارديا مي پرسم فكر مي كنيد حال چه به سر سياست مراوده انتقادي خواهد آمد، آيا بريتانيا و غرب قادر خواهند بود كماكان آن را دنبال كنند؟ آنتون لاگوارديا: من فكر مي كنم اين بستگي دارد به اين كه نزاع قدرت در ايران چه شكلي پيدا كند. اما يك نكته را بايد اضافه كرد و آن اين كه به خاطر مسائل استراتژيك، سياست مراوده با ايران اهميت دارد و بخصوص در شرايط كنوني از هر وقت ديگر مهمتر است. جنگ در افغانستان و عراق باعث شده است كه ايران به يك تعبير همسايه نيروهاي آمريكا و بريتانيا شود و با همسايه حتي اگر دوستش نداريم، يك جوري بايد كنار آمد. اين موضوعي است كه سياست مراوده با ايران را ضروري مي كند، يعني حتي اگر جنبش اصلاح طلبان در ايران شكست بخورد كه معلوم نيست، باز هم لازم است كه آمريكا و بريتانيا با ايران مراوده داشته باشند. ش. ط.: از خبرنگار ديپلماتيك روزنامه ديلي تلگراف مي پرسم وقتي مطالب رسانه ها و تحليلهاي مفسران غربي را مي شنويم، گاه به وضوح و گاه در سفيدي هاي بين خطوط، مي توانيم پيامي را كه مي گويد اگر مردم ايران عليه روحانيون غير منتخب بايستند، غرب از آنها حمايت خواهد كرد. آيا اين قرائت درستي است؟ آنتون لاگوارديا: من فكر مي كنم اين پيام آمريكا است، نه آنطور كه گفتيد، غرب به طور كلي. به نظر من در حالي در حالي كه آمريكا مايل است شاهد انقلابي ديگر در ايران باشد، اروپا بيشتر خواهان تغييرات تدريجي و اصلاحي است. اما فكر نمي كنم هيچ كسي چه در آمريكا و چه در اروپا، مخالف آن باشد كه ايران به يك دموكراسي كامل و كارآمد بدل شود. ش. ط.: مي پرسم فكر مي كنيد تغييرات تدريجي ممكن است؟ آنتون لاگوارديا: اين تغييرات با دشواريهاي بسياري همراه است و به طبع آنها كه منافعشان به خطر مي افتد، به نام اسلام با آن مقابله خواهند كرد. اما براي همه واضح است كه اكثريت قابل ملاحظه مردم ايران خواهان تغيير و دموكراسي در كشورشان هستند و اين خواست از قدرت بسياري برخوردار است. آنتون لاگوارديا، خبرنگار ديپلماتيك روزنامه ديلي تلگراف در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اروپا به جاي محكوم ساختن فقدان دموكراسي در ايران با شرمندگي سكوت اختيار كرده است. وي مي افزايد: آنچه اين هفته شاهد آن بوديم، اين است كه مقدار زيادي مراوده يا تعامل ميان مقامات اروپائي با جمهوري اسلامي وجود داشته، اما حال كه به وضوح وقت آن رسيده، انتقادهايي نسبت به عملكرد شوراي نگهبان در حذف داوطلبان شركت در انتخابات مجلس شنيده نمي شود. وي مي افزايد با اين حال به خاطر مسائل استراتژيك، سياست مراوده با ايران اهميت دارد زيرا ايران به يك تعبير همسايه نيروهاي آمريكا و بريتانيا شود و با همسايه حتي اگر دوستش نداريم، يك جوري بايد كنار آمد.
XS
SM
MD
LG