لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۱۶

بحران رد صلاحيت ها: مروري بر تغيير تدريجي مواضع نمايندگان متحصن مجلس در بيانيه هاي هشت گانه


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): با انتشار بيانيه شماره هشت نمايندگان متحصن در مجلس و بعد از گذشت 5 روز از تحصن اين 80 نماينده مجلس، به نظر مي رسد كه اصلاح طلبان حكومت راه عقب نشيني از آنچه در 5 روز گذشته طرح مي كردند، برگزيده اند. از صبح يكشنبه كه تحصن بيش از 80 نماينده در مجلس آغاز شد، تا بعدازظهر چهارشنبه كه بيانيه شماره هفت نمايندگان متحصن انتشار يافت، دامنه خواسته هاي متحصنان به طور صعودي افزايش مي يافت. تا بيانيه شماره چهار، اساسا خواست نمايندگان تائيد صلاحيت نامزدهاي رد صلاحيت شده بود. در بيانيه شماره 5 نمايندگان متحصن به صدا و سيماي جمهوري اسلامي هشدار دادند كه اگر دست از پخش جناحي، ناقص و جانبدار خبر تحصن در مجلس بر ندارد، جلو ورود خبرنگاران صدا و سيما به مجلس را خواهند گرفت. در گام بعد، اين هشدار نمايندگان به جلوگيري از ورود دوربين صداو سيما به مجلس انجاميد. در پي آن نمايندگان تهديد به استعفا كردند و همزمان با انتشار بيانيه شماره شش، يكي از نمايندگان متحصن در اعتراض به آنچه نهادهاي غير پاسخگو خواند، اعلام استعفا كرد. بيانيه شماره شش كه بامداد چهارشنبه منتشر شد، به طور كامل با بيانيه هاي قبلي متقاوت بود. در اين بيانيه نمايندگان متحصن از اعتراض صرف به رد صلاحيت ها فراتر رفتند و شماري از پرونده هاي ملي سياسي چندسال اخير را پيش كشيدند و از طريق مطرح كردن آن پرونده ها تاكيد كردند كه گفتگوي پشت پرده راه به جائي نمي برد به جز بدتر شدن اوضاع. علي شكوري راد، از نمايندگان متحصن كه بيانيه شماره شش اين نمايندگان را در مجلس قرائت كرد، چنين گفت: علي شكوري راد: ماجراي خفت بار قتل هاي زنجيره اي و بي سرانجام ماندن آن نتيجه گفتگوهاي بي حاصل است. تازماني كه افكار عمومي ميدان دار اين حادثه بود، عاملان آن جرات حضور در هيچ صحنه اي را نداشتند. اما از وقتي حل آن به گفتگوهاي پشت پرده موكول شد، شاهد آن بوديم كه همان عوامل با قدرت بيشتر و اين بار به طور رسمي در نهادهاي ديگر خانه گزيدند و امروز همان اقدامات را در سطحي گسترده تر، تكرار مي كنند. در اين بيانيه كه افزون بر قتل هاي سياسي پائيز 1377 و حمله به كوي دانشگاه، به مسئله توقيف مطبوعات، زندانيان سياسي و عقيدتي و سرنوشت لوايح دوگانه رئيس جمهوري، لايحه تبيين اختيارات و اصلاح قانون انتخابات اشاره شد، حتي نمايندگان متحصن تاكيد كردند كه از اين طريق، از طريق فرصت تكرار نشدني و بي بازگشت كه اكنون با حركت يكپارچه تحصن نمايندگان پيش آمده، بايد استفاده كرد و تن به فرصت سوزي و مذاكره صرف در پشت پرده نداد. اين روحيه باعث شد كه براي نخستين بار شايد، نمايندگان اصلاح طلب مجلس به توصيه محمدخاتمي، رئيس جمهوري اسلامي كه از آنان خواست به تحصن خود پايان دهند، توجه نكنند و در اطلاعيه شماره 7، كه همان روز، روز چهارشنبه منتشر كردند، نوشتند: از توصيه رئيس جمهوري محترم متشكريم و به تحصن ادامه مي دهيم. اما در زمان پرشتاب، رويدادها ميل به تغيير دوباره كرد. شايد آنطور كه برخي تحليلگران مي گويند، به دليل عدم حمايت وسيع مردم و خالي ماندن خيابان ها از حمايت مردمي از اين نمايندگان، و يا به روال هميشه حل موقت بحران در بين بالائي ها از طريق مذاكره پشت پرده و امتياز دادن دو جناح به يكديگر. به هرحال نتيجه اين بود كه بيانيه شماره هشت نمايندگان متحصن روز پنجشنبه با عقب نشيني آشكار منتشر شد. نمايندگان نه فقط ديگر هيچ سخني از پرونده هاي سياسي ملي نگفتند و به چارچوب مجلس بازگشتند، بلكه براي آنكه شبهه اي در اين زمينه پيش نيايد، نوشتند، خواست متحصنين برگذاري انتخابات آزاد و عادلانه مطابق با قانون است و تا زمان اطمينان يافتن از اين روند، به تحصن خود ادامه خواهيم داد. به اين ترتيب، نمايندگان متحصن مجلس عليرغم آن شتاب در روزهاي نخست، در روز پنجم تحصن اعلام كردند كه اگر از برگزاري انتخابات منطبق بر قانون مطمئن شوند، به تحصن خود پايان مي دهند. اين اطمينان يافتن ممكن است همين امروز و در كنفرانس خبري كه ساعت سه بعدازظهر با حضور نمايندگان متحصن برگزاري مي شود، اعلام شود يا دست كم زمينه هاي اعلام آن فراهم شود، زيرا در همين بيانيه شماره هشت، نمايندگان متحصن با نوشتن اين عبارت كه خوشبختانه اولين نشانه هاي مثبت در ديدار اعضاي شوراي نگهبان با مقام رهبري ديده شد، از رئيس جمهوري و رئيس مجلس خواسته اند به تلاش ها و رايزني هاي خود با رهبري و شوراي نگهبان براي حل و فصل بدون تنش اين بحران ادامه دهند. با انتشار بيانيه شماره هشت نمايندگان متحصن در مجلس و بعد از گذشت 5 روز از تحصن اين 80 نماينده مجلس، به نظر مي رسد كه اصلاح طلبان حكومت راه عقب نشيني از آنچه در 5 روز گذشته طرح مي كردند، برگزيده اند. از صبح يكشنبه كه تحصن بيش از 80 نماينده در مجلس آغاز شد، تا بعدازظهر چهارشنبه كه بيانيه شماره هفت نمايندگان متحصن انتشار يافت، دامنه خواسته هاي متحصنان به طور صعودي افزايش مي يافت. نمايندگان متحصن با نوشتن اين عبارت كه خوشبختانه اولين نشانه هاي مثبت در ديدار اعضاي شوراي نگهبان با مقام رهبري ديده شد، از رئيس جمهوري و رئيس مجلس خواسته اند به تلاش ها و رايزني هاي خود با رهبري و شوراي نگهبان براي حل و فصل بدون تنش اين بحران ادامه دهند.
XS
SM
MD
LG