لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۰

بررسي اهداف گردهمائي چپگرايان مخالف جهاني شدن در مجمع (فوروم) اجتماعي جهان در بمبئي


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): «مجمع اجتماعي جهان»، که مخالفان فرآيند جهاني شدن را در بر ميگيرد، امروز جمعه با شرکت ده ها هزار نفر در شهر بمبئي (هند) گشايش مي يابد. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا): شهر بمبئي هند از امروز تا بيست ويکم ژانويه، به پايتخت مخالفان جهاني شدن بدل ميشود. «مجمع اجتماعي جهان»، که طي سه سال گذشته به عنوان مهم ترين کانون ضد جهاني شدن ليبرال در پورتو آلگره برزيل برگزار ميشد، امسال براي نخستين بار بعد از پايه گذاري اش از آمريکاي لاتين به آسيا نقل مکان ميکند تا، از ديدگاه سازمان دهندگانش، به پويايي جنبش هاي آسيايي مخالف سرمايه داري کمک کند. اينان انتظار دارند بيش از هشتاد هزار نفر در نشست بمبئي شرکت کنند، چهل هزار نفر از هند و بقيه از ساير کشور هاي جهان. سازمان دهندگان «مجمع اجتماعي جهان» عمدتا به جريان هاي چپ تعلق دارند و با ليبراليسم و مرحله نوين آن، که همان فرآيند جهاني شدن باشد، به شدت مخالفت مي ورزند. اين فرآيند، از ديدگاه آنها، راه را بر شرکت هاي چند مليتي گشوده و در عوض کشور هاي فقير را، همچون طبقات زحمتکش دنياي سرمايه داري، بيش از پيش به حاشيه رانده است. آيا نشست بمبئي خواهد توانست بر سياست تازه اقتصادي هند، که در راستاي ليبراليسم و جهانگرايي تحول مي يابد، تأثير بگذارد؟ هند در دهه هاي نخستين پس از استقلال به دليل روي آوردن به اقتصاد بسته داراي گرايش سوسياليستي، نتوانست به نياز هاي جمعيت رو به رشد خود پاسخ دهد و هنوز هم، با بيش از يک ميليارد نفر جمعيت، سهمش در بازرگاني جهاني حتي به يک در صد هم نميرسد. از چند سال پيش به اين سو، براي جبران واپس ماندگي گذشته، هند نيز همچون چين به جهاني شدن روي آورده و تلاش ميکند با جذب سرمايه گذاري خارجي و افزايش صادرات، جاي شايسته خود را در نظام اقتصادي بين المللي پيدا کند. اين تلاش کم کم به بار مي نشيند و سرزمين گاندي براي نخستين بار با برخورداري از نرخ رشد هاي بالاي هشت در صد، به يکي از پر جاذبه ترين اقتصاد هاي نوظهور جهان بدل ميشود. بسياري ديگر از کشور هاي آسيايي نيز، از ژاپن و کره جنوبي گرفته تا چين و مالزي، از ادغام خود در فرآيند جهاني شدن سود فراوان برده اند. در اين شرايط گمان نمي رود نشست «مجمع اجتماعي جهان» در بمبئي بتواند از حوزه بعضي محافل ايدئولوژيک فراتر برود و بر کانون هاي تصميم گيري در آسيا تأثيربگذارد. «مجمع اجتماعي جهان»، که مخالفان فرآيند جهاني شدن را در بر ميگيرد، امروز جمعه با شرکت ده ها هزار نفر در شهر بمبئي (هند) گشايش مي يابد. «مجمع اجتماعي جهان»، که طي سه سال گذشته به عنوان مهم ترين کانون ضد جهاني شدن ليبرال در پورتو آلگره برزيل برگزار ميشد، امسال براي نخستين بار بعد از پايه گذاري اش از آمريکاي لاتين به آسيا نقل مکان ميکند تا، از ديدگاه سازمان دهندگانش، به پويايي جنبش هاي آسيايي مخالف سرمايه داري کمک کند. سازمان دهندگان «مجمع اجتماعي جهان» عمدتا به جريان هاي چپ تعلق دارند و با ليبراليسم و مرحله نوين آن، که همان فرآيند جهاني شدن باشد، به شدت مخالفت مي ورزند.
XS
SM
MD
LG