لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۵۹

تاكيد نمايندگان رد صلاحيت شده بر ادامه تحصن اعتراض آميز همراه با روزه سياسي


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): با اطلاعيه شماره 9 متحصنين در مجلس شوراي اسلامي، صف آرايي دو جناح اصلي حكومت رنگ روشنتري گرفت و بسياري از تهديدهايي كه در مورد پيشروي اصلاحگرايان جمهوري اسلامي در مواضع روزهاي اول تحصن در محافل سياسي مطرح شده بود، تا حدودي رنگ باخت. بيش از هشتاد نماينده رد صلاحيت شده از يكشنبه گذشته كه در مجلس بست نشسته اند، با صدور اطلاعيه ها و بيانيه هايي مواضع و اهداف خود از اين حركت را اعلام كرده اند. اعتراض جدي به صدا و سيماي جمهوري اسلامي به آنچه پوشش ناقص، جناحي و جانبدار نمايندگان معترض توصيف شد و طرح شماري از پرونده هاي ملي سياسي مانند قتلهاي زنجيره اي و حمله به كوي دانشگاه، در شمار مسائلي بود كه در بيانيه هاي نمايندگان متحصن در روزهاي گذشته مطرح شد. نمايندگان متحصن كه تا پيش از ديدار محمد خاتمي، رئيس جمهوري با آنان و همزمان ديدار اعضاي شوراي نگهبان با رهبر جمهوري اسلامي بر ادامه حركت اعتراضي و پرهيز از گفتگوهاي پشت پرده تاكيد مي كردند، ناگهان در بيانيه شماره هشت خود كه روز پنجشنبه منتشر كردند، از آنچه نشانه هاي مثبت در ديدار شوراي نگهبان و رهبر خواندند، سخن گفتند و با تقدير از رئيس جمهوري و رئيس مجلس براي تلاشهايشان در رايزنيها از آنان خواستند به اين تلاشها براي حل بدون تنش بحران ادامه دهند. اين نمايندگان كه در بيانيه شماره شش در روز چهارشنبه گذشته مي گفتند پرونده هاي ملي سياسي از جمله مسئله آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي به نتيجه نرسيد، زيرا كار از طرح بين مردم و حمايت افكار عمومي جدا و به گفتگوهاي پشت پرده واگذار شد، در بيانيه شماره هشت گفتند: تنها خواست ما از اين حركت، اطمينان يافتن از برگزاري انتخابات منطبق بر قانون است. اما در زمان پر شتاب اين بحران بي سابقه حكومتي طي 24 ساعت باز همه چيز باز بيان دگرگون پيدا كرد. در كنفرانس خبري نمايندگان متحصن در بعد از ظهر جمعه در مجلس، اين نمايندگان باز بر ادامه تحصن پاي فشردند و حتي محمدرضا خاتمي، برادر رئيس جمهوري و سخنگوي متحصنان در كنفرانس خبري جمعه، درباره خواست رئيس جمهوري مبني بر پايان دادن به تحصن و تكيه بر رايزنيهاي پشت پرده به خبرنگاران گفت: ما به رئيس جمهوري گفتيم شما به وظيفه تان عمل كنيد، ما هم كار خود را مي كنيم. اين كار خود نمايندگان متحصن كه از چهره هاي شاخص اصلاح طلبي و جمهوري اسلاميند، امروز شنبه اعتصاب غذا است. از امروز متحصنان گفته اند در ادامه حركت اعتراضيشان روزه سياسي را آغاز مي كنند. از محدوديت زماني و چگونه فراگيري اين اعتصاب غذا هنوز خبري نيست. آنچه در چشم انداز مي تواند تغييرات چشمگير و كيفي در اين حركت بوجود آورد، تسري اين اعتصاب غذا به بدنه تشكلهاي اصلاح طلبي و حتي بدنه اجتماعي معترضان است. اگرچه هنوز نه تشكلهاي دانشجويي و نه هيچ يك از گروههاي غير از تشكيلات خود اصلاح طلبان حكومت، به طور جدي از حركت متحصنان در مجلس حمايت نكرده و به آن نپيوسته اند. اين واقعيت را روزنامه شرق در شماره امروز خود به عنوان يك موضوع بحث جدي فزاينده در بين اصلاح طلبان حكومت طرح كرده است. روزنامه شرق نوشته است: بحث اينكه چگونه مي توان اعتصاب و اعتراض نمايندگان را به حمايت مردمي گسترده پيوند زد، در ميان اصلاح طلبان بالا مي گيرد. در يك كنفرانس مطبوعاتي نمايندگان اصلاح طلب رد صلاحيت شده مجلس شوراي اسلامي در هفتمين روز تحصن خود باز بر ادامه تحصن پاي فشردند و اعلام كردند در ادامه حركت اعتراضي خود از صبح شنبه روزه سياسي آغاز مي كنند. هنوز تشكلهاي دانشجويي و هيچ يك از گروههاي سياسي غير از تشكيلات خود اصلاح طلبان حكومتي، به طور جدي از حركت بست نشينان مجلس حمايت نكرده اند و به آن نپيوسته اند. روزنامه اصلاح طلب شرق نوشت: بحث اينكه چگونه مي توان اعتصاب و اعتراض نمايندگان را به حمايت مردمي گسترده پيوند زد، در ميان اصلاح طلبان بالا مي گيرد.
XS
SM
MD
LG