لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۵۱

انعكاس حضور رييس جمهوري اسلامي درمجمع اقتصاد جهاني داوس در مطبوعات غرب


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): همايش داووس كه هرساله در كوه هاي آلپ در سويس تشكيل مي شود، مجمعي است از دست اندركاران سرمايه، صنعت و اقتصاد در جهان. در اين همايش همچنين سياستمداران كه نبض اقتصاد را در دست دارند، شركت مي كنند. امسال محمد خاتمي، رييس جمهوري اسلامي يكي از شركت كنندگان و سخنرانان اين همايش بود و درپي آن در كنفرانس خبري نيز شركت داشت. شهران طبري(راديو فردا): برداشت هاي روزنامه هاي بريتانيا به سفر آقاي خاتمي تقريبا يكدست است. مهمتر از همه، آنها از پيام ضدو نقيض او خبر مي دهند و اينكه نفهميدند بالاخره بحران اخير ايران منجر به استعفاي او خواهد شد يا نه و آيا او اين اقدام شوراي نگهبان را نقض آزادي انتخابات در ايران مي داند؟ فايننشيال تايمز معتقد است او ديروز موضع خود را از محمدعلي ابطحي معاونش كه همراه با برخي ديگر از وزرا مصمم هستند در صورت عدم تغيير در رد صلاحيت ها استعفا دهند، جدا كرد و علت اين نتيجه گيري را سخنان آقاي خاتمي دانست كه گفت: هميشه پيش از انتخابات حساسيت ها بالا مي گيرد اما انشاء الله تا آن هنگام وقايع طوري پيش خواهد رفت كه منجر به انتخاباتي آزاد و همراه با رقابت جناح ها خواهد بود. روزنامه ها با تحليل سخنان او به تناقض هايي كه در آنها ديده مي شود، اشاره دارند. فايننشيال تايمز به گفته هاي هفته پيش او از يكسو و اظهاراتش در تلويزيون سوئيس از سوي ديگر انگشت مي گذارد و مي گويد او به تلويزيون سوئيس گفت، من قصد دارم وظايف خود و خدمت به مردم را ادامه دهم. در حاليكه هفته پيش به همكاران اصلاح طلبش گفته بود ما يا همه با هم مي رويم و يا همه با هم مي مانيم. موضوع ديگري كه روزنامه ها در سخنان آقاي خاتمي در داوس قابل ذكر دانستند اظهارات او درباره رابطه با آمريكا بود. آقاي خاتمي پيش از هرچيز شايعه مربوط به ملاقاتش با ديك چيني، معاون رييس جمهوري امريكا را انكار كرد. او همچنين اظهارات دولت امريكا را درمورد اينكه ايران درپي تهيه سلاح هاي هسته اي است رد كرد و گفت سخنان پرزيدنت بوش را درمورد اينكه ايران زير فشار امريكا درها را بروي بازرسان بين المللي باز كرد، به هيچ وجه نمي پذيرد. با اينحال او در مورد رابطه با امريكا گفت اولين شرط هرنوع گفتگو رعايت احترام متقابل بين دو طرف گفتگو است و افزود هرگاه ما حس كنيم طرف مقابل به ما احترام مي گذارد و قصدش تحميل خواست هاي خود نيست، ما حاضر به مذاكره خواهيم بود. اما تا حال درمورد امريكا چنين حسي نداشتيم. نويسنده مقاله نيويورك تايمز اين گفته آقاي خاتمي را چنين تعبير مي كند كه منظور از گفتگو، گفتگوي بين فرهيختگان و حكماست. با اينحال روزنامه ها صرف حضور و سخنراني او در چنين مجمعي را مثبت خواندند و گفتند با وجود آنكه بيم آن مي رفت كه او در آخرين لحظه سفر خودرا ملغي كند، در جمع حاضر شد و حتي در كنفرانس مطبوعاتي شركت كرد. فايننشيال تايمز معتقد است او ديروز موضع خود را از محمدعلي ابطحي معاونش كه همراه با برخي ديگر از وزرا مصمم هستند در صورت عدم تغيير در رد صلاحيت ها استعفا دهند، جدا كرد و گفت: هميشه پيش از انتخابات حساسيت ها بالا مي گيرد. آقاي خاتمي شايعه مربوط به ملاقاتش با ديك چيني، معاون رييس جمهوري امريكا را انكار كرد. او همچنين اظهارات دولت امريكا را درمورد اينكه ايران درپي تهيه سلاح هاي هسته اي است رد كرد و گفت سخنان پرزيدنت بوش را درمورد اينكه ايران زير فشار امريكا درها را بروي بازرسان بين المللي باز كرد، به هيچ وجه نمي پذيرد.
XS
SM
MD
LG