لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۰:۵۲

نظرهاي مختلف مردم اسرائيل در باره استعفاي نخست وزير در پي افشاي يك رسوائي مالي


(rm) صدا |
ماه منير رحيمي (راديوفردا): نظرسنجي هائي که به دنبال افشاي يک رسوائي مالي درحال گسترش دراسرائيل به عمل آمده است، نشان مي دهد که مردم اسرائيل نسبت به استعفاي آريل شارون نخست وزيراين کشور نظرات متفاوتي دارند. مريم احمدي (راديوفردا): مينا تزه ماه، مديرموسسه داهاف اسرائيل درمصاحبه اي با خبرگزاري فرانسه گفت مردم اسرائيل به انتظارآن هستند آريل شارون نخست وزيراين کشورکه درآغازتصدي اين مقام ازمحبوبيت گسترده اي درنظرسنجي ها برخورداربود، رفتارخود را به طور روشن براي مردم توضيح دهد. موسسه خانم تزه ماه نتايج يک نظرسنجي درباره آقاي شارون را روزپنجشنبه در روزنامه مهم يديوت آهارانوت چاپ اسرائيل منتشرکرد. بنا به اين نظرسنجي، 49 درصد اسرائيلي ها معتقدند نخست وزيراسرائيل به جاي آن که منتظر بماند تا دادستانان عليه او کيفرخواست صادرکنند، بهتر است استعفا کند وموقتا خود را نجات دهد. دراين نظرسنجي که 501 نفردرآن شرکت کردند، 38 درصد معتقد بودند که وي بايد درمقام خود باقي بماند. 38 درصد نيز گفتند که نظري ندارند. اما بيشترشرکت کنندگان درنظرسنجي يا 59 درصد آنان، پيش بيني کردند که آقاي شارون دوره نخست وزيري خود را که تا سال 2007 ادامه دارد، به پايان رساند. فقط 24 درصد پيش بيني کردند که وي استعفا کند وسايرين نظرمشخصي نداشتند. نتايج يک نظرسنجي ديگر که در روزنامه معاريوچاپ اسرائيل منتشرشد، نشان مي دهد که 53 درصد اسرائيلي ها معتقدند که آقاي شارون گناهکاراست و 63 درصد ابرازعقيده کردند اگراين موضوع به اثبات برسد، وي بايد استعفا کند. روزنامه ها آرتس نيز نظرسنجي ديگري را منتشرکرده بود که همين نتايج را دربرداشت، با اين تفاوت که 64 درصد ابراز عقيده کرده بودند اگردست داشتن نخست وزيراسرائيل درفساد به اثبات برسد، وي بايد استعفا کند. 68 درصد دراين نظر سنجي گفتند که نخست وزيراسرائيل را گناهکارمي دانند. اين نظرسنجي ها بلافاصله پس ازافشاي اين موضوع در روزچهارشنبه به عمل آمد که عليه يک بازرگان که مي خواسته است به آقاي شارون رشوه دهد، کيفرخواست صادرشده است. اين بازرگان دراواخرسال هاي دهه 1990 هنگامي که آقاي شارون تصدي پست وزارت امورخارجه اسرائيل را برعهده داشت، کوشش به عمل آورد ازطريق گيلاد فرزند آقاي شارون در برابر کمک وي به انجام يک معامله مستغلاتي يوناني عمده، به آريل شارون رشوه دهد. ديويد اپل، صاحب بنگاه مستغلاتي همچنين متهم شده است به اهود اولمرت معاون نخست وزيراسرائيل که درآن وقت شهرداربيت المقدس بود، پول ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، نخست وزيراسرائيل و رهبر جناح راست اين کشورکه به اتخاذ موضع سختگيرانه اي درقبال انتفاضه يا قيام فلسطينيان شهرت دارد، ظاهرا به اطرافيان نزديک خود گفته است که قصد استعفا ندارد. خبرگزاري فرانسه درگزارش خود افزود با اين حال آقاي شارون نمي تواند ازاين واقعيت فرارکند که به اعتباراوبه شدت آسيب وارد آمده است، به ويژه آن که تازه ترين افشاگري، به دنبال مبارزاتي برسر يک رسوائي مالي صورت گرفته است. رسوائي مالي در رابطه با وام ?ک ميليون و 500 هزار دلاري سيريل کرن يک بازرگان آفريقاي جنوبي است که گفته مي شود توسط آقاي شارون صرف مبارزات سال 1999 وي براي رهبري حزب ليکود شده است. پليس درمورد اين وام، آقاي شارون را مورد بازجوئي قرارداد، اما وي موفق شد اين بحران را که چند هفته پيش ازانتخابات عمومي ژانويه سال گذشته اسرائيل فاش شد، پشت سربگذارد وحزب ليکود آقاي شارون با اکثريت قاطعي برنده انتخابات شود. در سه نظر سنجي مختلف كه در روزنامه هاي اسرائيلي منتشر شد، اكثريت پاسخ دهندگان در واكنش به يك رسوائي مالي، استعفاي آريل شارون، نخست وزير اسرائيل را خواستار شدند. اين نظرسنجي ها بلافاصله پس از افشاي خبر صدور كيفرخواست عليه بازرگاني منتشر شد كه براي انجام يك معامله ملكي در يونان قصد داشت از طريق پسر آريل شارون به او رشوه دهد.
XS
SM
MD
LG